Ở một loài thực vật cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được f1 toàn hoa đỏ

     
" class="title-header">một loại thực vật, mang lại giao phấn thân cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ, cho F1 từ bỏ thụ phấn thì hình trạng hình sinh sống F2 là 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.


Bạn đang xem: ở một loài thực vật cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được f1 toàn hoa đỏ

*

Trần Anh


một loại thực vật, mang đến giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 toàn hoa đỏ, cho F1 từ thụ phấn thì loại hình sinh hoạt F2 là 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Phương thức nào sau đây không dùng để xác định thứ hạng gen của cây hoa đỏ ở F2?A. Lai cây hoa đỏ ngơi nghỉ F2 với cây hoa đỏ làm việc P.B. đến cây hoa đỏ sinh hoạt F2 tự thụ phấn.C. Lai cây hoa đỏ làm việc F2 cùng với cây F1.D. Lai cây hoa đỏ nghỉ ngơi F2 với cây hoa trắng nghỉ ngơi P.


Xem thêm: Ghi Âm Cuộc Gọi Trên Windows Phone 8, Phần Mềm Ghi Âm Cuộc Gọi Cho Windows Phone 8

*Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Một Mặt Người Bằng Mười Mặt Của, Một Mặt Người Bằng Mười Mặt Của Có Ý Nghĩa Là Gì

Chọn đáp án AGiải thích:P: AA x aaF1: AaF1 x F1: Aa x AaF2: 1 AA: 2 Aa: 1aa (3 đỏ: 1 trắng)Để khẳng định KG hoa đỏ ngơi nghỉ F2, hoàn toàn có thể dùng:B. Mang đến cây hoa đỏ ở F2 từ bỏ thụ phấn. -> đúng, nếu như đời con đồng tính -> AA; nếu như đời bé phân tính -> AaC. Lai cây hoa đỏ sống F2 cùng với cây F1. -> đúng,AA x Aa -> 100% đỏAa x Aa -> 3 đỏ: 1 trắngD. Lai cây hoa đỏ ở F2 cùng với cây hoa white ở p. -> đúngAA x aa -> 100% đỏAa x aa -> 1 đỏ: 1 trắng