Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

     

- Sự xâm lược của chủ nghĩa tư phiên bản và phong trào đấu tranh của những dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

Bạn đang xem: ôn tập lịch sử thế giới cận đại

a) Bảng thống kê phần đông sự kiện chính của lịch sử quả đât cận đại

*


Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tứ sản công ty nghĩa với dục tình phong kiến ngày càng sâu sắc

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của mỗi cuộc phương pháp mạng bốn sản, tùy trực thuộc vào mỗi nước)

Động lực cách mạng: quần chúng nhân dân, lực lượng cửa hàng cách mạng phát triển (cách mạng tứ sản Pháp).

Lãnh đạo biện pháp mạng: tư sản hoặc quí tộc tứ sản hóa....

- Hình thức diễn biến: của các cuộc phương pháp mạng tứ sản cũng không giống nhau (có thể là nội chiến, rất có thể là chiến tranh giải phóng dân tộc, rất có thể là cách tân hoặc thống nhất đất nước, …).

Kết quả: xóa bỏ cơ chế phong con kiến ở phần đông mức độ độc nhất vô nhị định, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- Hạn chế:

+ Hạn chế chung: chưa mang lại quyền lợi mang đến nhân dân lao động, sự bóc lột của kẻ thống trị tư sản với ách thống trị vô sản ngày càng tăng...

Hạn chế riêng: tùy vào từng cuộc biện pháp mạng. Chỉ có cách mạng Pháp thời kỳ chuyên chủ yếu Giacôbanh đã đoạt đến đỉnh điểm của bí quyết mạng nên cuộc cách mạng này còn tồn tại tình triệt nhằm nhưng vẫn còn hạn chế).

2. Dìm thức đúng những vấn đề chủ yếu

a) Thứ nhất, bản chất các cuộc cách mạng bốn sản.


Cần hiểu rõ về bản chất của cuộc CMTS, cho dù hình thức, diễn biến và kết quả đạt được không giống nhau, song có nguyên nhân giống nhau, cùng nhằm một mục tiêu chung:

- Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn thân lực lượng sản xuất bốn sản công ty nghĩa với quan hệ giới tính phong kiến ngàycàng sâu sắc

- Nguyên nhân trực tiếp: dẫn đến sự bùng nổ của mỗi cuộc phương pháp mạng tứ sản, tùy thuộc vào từng nước).

- Ý nghĩa: thắng lợi của CMTS ở mức độ không giống nhau, nhưng lại đều tạo nên chủ nghĩa tư bản phát triển.

Xem thêm: Nhà Đinh Đã Làm Gì Để Xây Dựng Đất Nước, Nhà Đinh Đã Làm Những Gì Để Xây Dựng Đất Nước

b) máy hai, những năm cuối cầm cố kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là thời kì phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh của công ty nghĩa tứ bản.

 Đây là thời kỳ chủ nghĩa bốn bản từ quy trình tự do cạnh tranh chuyển dần sang quá trình chủ nghĩa đế quốc. CNĐQ có đặc trưng riêng, tuy thế không nuốm đổi phiên bản chất, mà lại làm cho các mâu thuẫn nảy sinh trầm trọng.

c) lắp thêm ba, mâu thuẫn giữa ách thống trị vô sản và tứ sản ngày càng sâu sắc, dẫn đến cuộc chiến đấu của vô sản chống bốn sản ngày càng to gan mẽ.

 - Những mâu thuẫn cơ phiên bản của cơ chế TBCN. Trào lưu công nhân và chống thực dân xâm lược.

- Những mâu thuẫn cơ phiên bản trong thôn hội tư bản chủ nghĩa là:

+ mâu thuẫn giữa ách thống trị tư sản với kẻ thống trị vô sản.

+ xích míc giữa những tập đoàn tư bản

+ Mâu thuẫn giữa nhiều - nghèo...

- Mâu thuẫn giữa thống trị tư sản với giai cấp vô sản dẫn đến phong trào công nhân ngày càng mạnh, cải cách và phát triển từ “tự phát” mang đến “tự giác”, là các đại lý cho sự thành lập của chủ nghĩa làng hội khoa học do những Mác với Ăng ghen sáng lập.

d) đồ vật tư, chủ nghĩa tư phiên bản phát triển nối sát với cuộc đánh chiếm thuộc địa.

 - CNTB phát triển gắn ngay tức khắc với xâm chiếm châu Á. Châu Phi và Mỹ La tinh…làm nằm trong địa, dẫn đến đòi chia lại nằm trong địa là nguyên nhân Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem thêm: Cách Xóa Bản Sao Lưu Trên Icloud Giúp Tăng Dung Lượng Iphone, Ipad

- Nhân dân các nước bị xâm lược đấu tranh mạnh bạo chống thực dân với phong loài kiến tay sai.