Phát triển không qua biến thái

     

- cho thấy sự khác nhau về phát triển và cải tiến và phát triển qua vươn lên là thái và không qua đổi mới thái.

Bạn đang xem: Phát triển không qua biến thái

- Cho biết sự không giống nhau về phát triển và cải cách và phát triển qua biến đổi thái hoàn toàn và không hoàn toàn.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Phân biệt sinh trưởng và cách tân và phát triển qua đổi thay thái với không qua biến hóa thái

Sinh trưởng và trở nên tân tiến không qua đổi mới thái

Sinh trưởng và cải tiến và phát triển qua biến chuyển thái

Con non gồm các điểm lưu ý hình thái, cấu trúc và sinh lí tương tự với nhỏ trưởng thành.

Con non tất cả sự chuyển đổi đột ngột hình thái, kết cấu và sinh lí mới biến hóa thành bé trưởng thành.

Xem thêm: Tìm Một Số Tự Nhiên Có 3 Chữ Số, Just A Moment

Con non cải tiến và phát triển thành con trưởng thành và cứng cáp không trải qua giai đoạn lột xác.

Con non phát triển thành con cứng cáp cần trải qua quy trình lột xác

Phân biệt sinh trưởng và cách tân và phát triển qua biến thái trọn vẹn và qua biến đổi thái không trả toàn

Sinh trưởng và cách tân và phát triển qua trở thành thái trả toàn

Sinh trưởng và phát triển qua biến đổi thái không trả toàn

Ấu trùng (sâu ngơi nghỉ côn trùng, nòng nọc ở ếch nhái) có dạng hình và cấu trúc rất không giống với bé trưởng thành.

Ấu trùng bao gồm hình dạng, kết cấu và sinh lí gần giống với bé trưởng thành.

Xem thêm: Bài Tập Chương 2: So Sánh Hô Hấp Và Quang Hợp Sinh 11, Lập Bảng So Sánh Quang Hợp Và Hô Hấp

Ấu trùng trải trải qua nhiều lần lột xác và qua quy trình tiến độ trung gian (giai đoạn nhộng ngơi nghỉ côn trùng) biến hóa thành con trưởng thành.