PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

     

Bài tập cân đối phản ứng lão hóa khử là dạng bài tập cơ bản và rất đặc trưng đối cùng với môn hóa học THPT. Con kiến Guru chia sẻ tới những em học viên các phương thức và dạng bài xích tập mẫu giúp các em cố gắng vững, giải nhanh những dạng bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử.

Bạn đang xem: Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

I.Phương pháp và ví dụ về bài bác tập cân bằng phản ứng thoái hóa khử

1. Phương pháp

Nguyên tắc: tổng số electron nhịn nhường = toàn bô electron nhận

Bước 1. Xác định số oxi hóa biến đổi thế nào.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt các hệ số tìm được vào phương trình bội phản ứng và tính những hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ta rất có thể cân bởi phản ứng oxi hóa – khử theo cách thức tăng – bớt số lão hóa với nguyên tắc: tổng số thoái hóa tăng = tổng số lão hóa giảm.

- phản bội ứng thoái hóa – khử còn có thể được cân bằng theo phương pháp ion–electron: ví dụ ...

- nếu như trong một phương trình bội nghịch ứng lão hóa – khử có khá nhiều nguyên tố tất cả số oxi hóa cùng giảm (hoặc thuộc tăng) mà:

+ Nếu chúng thuộc cũng một chất: thì phải đảm bảo tỉ lệ số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.

+ Nếu chúng thuộc những chất khác nhau: thì phải bảo vệ tỉ lệ số mol của các chất kia theo đề đã cho.

* ngôi trường hợp đối với hợp hóa học hữu cơ:

- trong trường hợp mà lại hợp hóa học hữu cơ trước cùng sau phản ứng có một nhóm nguyên tử đổi khác và một vài nhóm không thay đổi thì nên xác minh số lão hóa của C trong từng nhóm rồi bắt đầu cân bằng.

- vào trường hợp cơ mà hợp hóa học hữu cơ đổi khác toàn bộ phân tử, nên thăng bằng theo số lão hóa trung bình của C.

Học Ngay hôm nay - Hóa Thầy Bình Lớp 10

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. thăng bằng phản ứng:

CrS +

*

Hướng dẫn:

Bước 1. xác minh sự biến đổi số oxi hóa:

Cr+2 → Cr+3

S-2 → S0

N+5 → N+4

Bước 2.

Xem thêm: Cách Đọc Tên Gốc Axit - Cách Đọc Tên Các Hợp Chất Hóa Học Vô Cơ Và Hữu Cơ

Lập thăng bằng electron:

Cr+2 → Cr+3 + 1e

S-2 → S0 + 2e

CrS → Cr+3 + S+0 + 3e

2N+5 + 1e → N+4

→ tất cả 1CrS với 3N

*
.

Bước 3. Đặt những hệ số vừa tìm vào phản nghịch ứng và cân bằng phương trình bội nghịch ứng:

CrS + 6HNO3 → Cr(NO3)3 + 3N

*
+ S + 3
*
O

Ví dụ 2. cân đối phản ứng trong hỗn hợp bazơ:

NaCr

*
+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

*
+ 4OH- →
*
+ 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2

*
+ 8OH- + 3Br2 → 2CrO2-4 + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản nghịch ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. cân đối phản ứng trong dung dịch có

*
O tham gia:

KMnO4 + H2O + K2SO3 → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

*
+ 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

*
+ H2O →
*
+ 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2

*
+ H2O + 3
*
→ 2MnO2 + 2OH- + 3
*

Phương trình bội phản ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

II. Bài xích tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử và lí giải giải

Phần bài tập cân đối phản ứng thoái hóa khử bao hàm 5 thắc mắc có đáp án chi tiết thuộc những dạng không giống nhau và 3 thắc mắc học sinh từ bỏ làm.

Cân bởi phản ứng oxi hóa khử được sử dụng trong phần lớn các dạng bài bác tập trung học phổ thông và dàn trải xuyên thấu trong phần đông các câu hỏi bài tập trong những đề thi chất hóa học THPT. Vì chưng vậy, các thắc mắc minh họa sau đây sẽ giúp học sinh dễ hình dung và gắng vứng các tài năng giải bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

1. Đề bài bài xích tập cân bằng phản ứng lão hóa khử

Câu 1. cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(

*
)2 + H2O. Cho thấy hệ số thăng bằng của FeSO4 và K2Cr2O7 thứu tự là bao nhiêu?

A. 5; 2 B. 6; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Câu 2. mang lại phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Hãy cho biết thêm tỉ lệ hệ số của chất khử và hóa học oxi hóa sau thời điểm cân bằng là đáp án nào dưới đây?

A. 4:3 B. 3:4 C. 3:2 D. 2:3

Câu 3. cân bằng phản ứng sau:

Fe3O4 + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

Câu 4. thăng bằng phản ứng:

As2S3 + HNO3 + H2O → H3As

*
+ NO + H2SO4

Câu 5. cân bằng phản ứng:

FexOy + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

2. Đáp án

Câu 1: câu trả lời C

*

Câu 2: Đáp án C

*

Câu 3:

*

Câu 4:

*

Câu 5:

*

3. Bài bác tập tự làm

Câu 1.

Xem thêm: Dưỡng Da Bằng Sữa Mẹ Đắp Mặt Có Tốt Không ? Đắp Mặt Bằng Sữa Mẹ Có Tốt Không

Hãy cân bằng phương trình phản bội ứng thoái hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(

*
)3 + K2SO4 + H2O

Câu 2. Khẳng định hệ số cân đối của KMnO4 trong bội nghịch ứng sau:

S

*
+ KMnO4 +
*
O → K2
*
+ ...Chọn câu trả lời đúng nhất

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Câu 3. cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương thức thăng bằng e:

*

Trên trên đây là cách thức giải rõ ràng các dạng bài tập cân đối phản ứng oxi hóa khử. Bao gồm các lấy ví dụ như minh họa và bài xích tập mẫu mã kèm đáp án bỏ ra tiết. Loài kiến Guru mong muốn thông qua bài học này, rất có thể giúp các em học sinh nắm vững loài kiến thức, đọc rõ bản chất và dễ ợt ghi ghi nhớ các phương thức làm những dạng bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử. Những em có thể bài viết liên quan nhiều bài bác học hữu ích tại con kiến Guru nhé!