Phương Pháp Đồng Đẳng Hóa Este

     

– Đồng đẳng là hiện tại tượng những chất hữu cơ có kết cấu và tính chất hóa học tương tự như nhau tuy nhiên thành phần phân tử khác biệt một hay nhiều nhóm CH2. 

Bạn sẽ xem: phương pháp đồng đẳng hóa

– những chất thuộc cùng dãy đồng đẳng vừa lòng thành một dãy đồng đẳng tất cả công thức chung.

Bạn đang xem: Phương pháp đồng đẳng hóa este


– Sau đấy là dãy đồng đẳng của những hidrocacbon

+ Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1).

Xem thêm: Máy Hút Sữa Gluck Có Tốt Không, Review Chi Tiết Cả 3 Loại Máy Hút Sữa Gluck

+ Anken CnH2n (n ≥ 2) .

Xem thêm: Giải Lịch Sử 9 Bài 13 Lịch Sử 9 45 Đến Nay, Please Wait

+ Ankadien: CnH2n – 2 (n ≥ 3). 

+ Ankin: CnH2n – 2 (n ≥ 2).

+ hàng đồng đẵng của benzen: CnH2n – 6 (n ≥ 6)

*
cách thức đồng đẳng hóa" width="854">

Phương pháp giải

Các dạng bài bác thường gặp:

+ các dạng bài tương quan tới đồng đẳng: tách, ghép –CH2

hàng đông đẳng hơn hèn nhau một hoặc những nhóm CH2, vì thế ta rất có thể quy đổi hỗn hợp phức hợp về những chất đơn giản dễ dàng ( thường là hóa học đầu dãy) đương nhiên một lượng CH2 tương ứng

Chú ý:

– CH2 là nguyên tố khối lượng, vị vậy có có mặt trong các phương trình liên quan tới khối lượng, phản ứng đốt cháy ( số mol O2, số mol CO2, số mol H2O),…

– mặc dù nhiên, CH2 không phải là một trong chất (nó chỉ cần nhóm metylen –CH2-), nó không được xem vào số mol tất cả hổn hợp ( hoặc những dữ khiếu nại khác tương quan đến tới số mol những chất)

+ các dạng bài tương quan tới este: bóc ghép este

Ta có: Axit + ancol ⇔ Este + H2O

⇒ Este = Axit + Ancol – H2O

do đó ta có thể quy đổi tất cả hổn hợp este thành axit cùng ancol và trừ đi một số lượng nước tương ứng

Tương tự: với peptit = aminoaxit – H2O

+ những dạng bài liên quan tới cộng bóc tách hiđro: tách ghép liên kết ℼ

Ankan → anken + H2

⇒ Anken = Ankan – H2

⇒ Ta có thể quy đổi hỗn hợp X bất cứ thành dạng hi đro hóa hoàn toàn của X cùng một lượng H2 tương ứng

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho X, Y là hai hóa học thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và gồm MX 2 ( đktc), thu được khí CO2 và 9,36g nước. Mặt khác 11,16g E tính năng tối đa với dung dịch cất 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi đến cùng lượng E trên tính năng hết với dung dịch KOH dư là:

A. 4,86g

B. 5,04g

C. 5,44g

D. 5,80g

Giải:

Ta có: T là este nhì chức buộc phải Z là ancol 2 chức

Bảo toàn trọng lượng ta có:

mCO2 = mE + mO2 – mH2O = 11,16 + 0,59.32 – 9,36 = 20,68g

nCO2 = 0,47 H2O = 0,52 mol

⇒ Z là ancol no

Z bao gồm cùng số nguyên tử C với X

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 2)" width="527">

Khi cho E chức năng với dung dịch Br2 chỉ bao gồm axit bội phản ứng ⇒ a = 0,04 mol

Từ cân nặng E, số mol CO2, số mol H2O ta bao gồm hệ:

*
phương pháp đồng đẳng hóa (ảnh 3)" width="408">

⇒ b = 0,11; c=0,02; d=-0,02

Ta ghép CH2 tìm ra axit, ancol ban đầu

*
phương pháp đồng đẳng hóa (ảnh 4)" width="877">

⇒ mmuối = 0,02.110 + 0,02.124 = 4,68g

⇒Đáp án A

Ví dụ 2: Hỗn thích hợp X bao gồm axit solo chức A với axit hai chức B các không no, mạch hở, không phân nhánh ( trong các số ấy oxi chỉ chiếm 46% về khối lượng). Đốt cháy trọn vẹn m gam X rồi dẫn toàn thể lượng thành phầm cháy vào bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư thấy khối lượng bình tăng 28,928g. Mặt khác, mang m gam tất cả hổn hợp X cho công dụng với hỗn hợp NaOH dư thu được 16,848g muối. Để hiđro hóa hoàn toàn m gam X yêu cầu dùng 3,4048 lít H2 (đktc). Phần trăm trọng lượng của A vào X sớm nhất với:

A. 64%

B. 66%

C. 68%

D. 70%

Giải:

nH2 hiđro hóa X = 0,152 mol

*
phương thức đồng đẳng hóa (ảnh 5)" width="506">

từ %mO ⇒ 32a + 64b = 0,46.(46a + 90b + 14c – 2. 0,152) (1)

Đốt cháy X ta có: nCO2 = a + 2b + c; nH2O = a + b +c – 0,152

⇒ 44(a + 2b + c ) + 18(a + b + c – 0,152) = 28,298 (2)

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 6)" width="472">

⇒ mmuối = 68a + 134b + 14c – 2.0,152 = 16,848 (3)

từ (1)(2)(3) ⇒ a = 0,12; b = 0,032; c = 0,336

Ghép CH2 tìm các thành phần hỗn hợp ban đầu:

*
phương pháp đồng đẳng hóa (ảnh 7)" width="724">

⇒Đáp án C

Ví dụ 3: Hiđro hóa hoàn toàn 85,8 gam chất lớn X phải dùng 0,2 mol H2 ( xúc tác Ni, t°C) chiếm được chất mập no Y. Đun nóng toàn thể Y yêu cầu dùng 300ml dung dịch NaOH 1M. Ví như đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol Y yêu cầu dùng a mol O2, Gía trị của a là:

A. 8,25

B. 7,85

C. 7,5

D. 7,75

Giải:

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 8)" width="498">

X là trieste của glixerol đề xuất a = nX = nY = nCOO : 3 = 0,3 : 3 = 0,1 mol

Bảo toàn khối lượng cho X, ta có: b = ( 85,8 + 0,2.2 – 0,1.16 – 0,3.44) :14 = 5,1

Đốt cháy Y ta có: nO2 = 2 nCH4 + 1,5 nCH2 = 0,1.2 + 5,1.1,5 = 7,85

⇒ Đáp án B

Ví dụ 4: Hỗn vừa lòng X tất cả hai amin thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Tất cả hổn hợp Y chứa hai aminoaxit thuộc hàng đồng đẳng của glyxin. Trộn X cùng với Y thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy Z buộc phải dùng 0,81 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O cùng N2 được dẫn qua bình đựng H2SO4 sệt dư, thấy khối lượng bình tăng 13,32g, đôi khi thu được 14,336 lít hỗn hợp khí ( đktc). Tỉ lệ x : y là:

A. 1:1

B. 4:1

C. 3:1

D. 2:3

Giải:

*
cách thức đồng đẳng hóa (ảnh 9)" width="683">

Ghép CH2 để khẳng định X. Do đề bài xích hỏi tỉ trọng mol thân amin với amino axit nên chỉ cần ghép team chức

*
phương thức đồng đẳng hóa (ảnh 10)" width="559">

⇒ x : y = 1 : 1

⇒ Đáp án A

Ví dụ 5: Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol một amino axit A ( no, mạch hở, phân tử chứa 2 team COOH) bởi lượng oxi trọn vẹn thu được 10,7g tất cả hổn hợp hơi T. Thể tích của T bằng thể tích 11,2g oxi do cùng đk nhiệt độ, áp suất. Đưa T về đktc thu được V lít khí Z. Gía trị của V là:

A. 3,36

B.3,92

C.4,48

D. 4,2

Giải:

Quy đổi hỗn hợp A

*
phương thức đồng đẳng hóa (ảnh 11)" width="496">

Từ cân nặng T cùng số mol T, ta bao gồm hệ:

*
phương pháp đồng đẳng hóa (ảnh 12)" width="470">

Vì Z nghỉ ngơi đktc cần Z chỉ gồm CO2 và N2 ⇒ V = 22,4(0,15+0,05)=4,48 lít