PHƯƠNG TRÌNH HOÀNH ĐỘ GIAO ĐIỂM

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề Toán 9Chuyên đề: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩnChuyên đề: Phương trình bậc nhị một ẩn sốChuyên đề: Hệ thức lượng trong tam giác vuôngChuyên đề: Đường trònChuyên đề: Góc với đường trònChuyên đề: hình trụ - Hình Nón - Hình Cầu
Tìm hoành độ giao điểm của đồ gia dụng thị hàm số
Trang trước
Trang sau

Tìm hoành độ giao điểm của vật thị hàm số

Phương pháp giải

+ Điểm M(x0; y0) thuộc vật dụng thị hàm số y = f(x) ⇔ y0 = f(x0).

Bạn đang xem: Phương trình hoành độ giao điểm

+ Hoành độ giao điểm của đồ dùng thị hàm số y = f(x) và y = g(x) là nghiệm của phương trình f(x) = g(x).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: đa số điểm nào dưới đây thuộc thiết bị thị hàm số y = 2x2 + 3x + 1.

A(0; 3); B(0; 1); C(1; 0); D (-1/2;0)E(-1; 0).

Hướng dẫn giải:

Đặt f(x) = 2x2 + 3x + 1.

Ta có:

+ f(0) = 2.02 + 3.0 + 1 = 1 ⇒ A(0; 3) ko thuộc thiết bị thị hàm số cùng B(0; 1) thuộc đồ dùng thị hàm số.

+ f(1) = 2.12 + 3.1 + 1 = 6 ⇒ C(1; 0) ko thuộc đồ thị hàm số.

+ f(-1/2) = 2.(-1/2)2 + 3(-1/2) + 1 = 0 ⇒ D(-1/2;0) thuộc đồ gia dụng thị hàm số.

Xem thêm: Giải Thích Ý Nghĩa Nhan Đề Tức Nước Vỡ Bờ " Trích "Tắt Đèn" Của Ngô Tất Tố

+ f(-1) = 2.(-1)2 + 3.(-1) + 1 = 0 ⇒ E(-1; 0) thuộc đồ gia dụng thị hàm số.

Ví dụ 2: tìm kiếm m để A(1; 2) thuộc các đồ thị hàm số dưới đây:

a) y = f(x) = x2 + 2x + m

*

Hướng dẫn giải:

a) A(1; 2) thuộc thứ thị hàm số y = f(x) = x2 + 2x + m

⇔ 2 = 12 + 2.1 + m

⇔ m = -1.

Vậy m = -1.

b) A(1; 2) thuộc thứ thị hàm số

*

*

⇔ m = 0.

Vậy m = 0.

c) A(1; 2) thuộc đồ dùng thị hàm số

*

*

⇔ m + 2 = 4

⇔ m = 2.

Vậy m = 2.

Ví dụ 3: search giao điểm của hai trang bị thị hàm số y = 2x2 + 3x + 1 cùng y = x + 1.

Hướng dẫn giải:

Hoành độ giao điểm của nhì hàm số là nghiệm của phương trình:

2x2 + 3x + 1 = x + 1

⇔ 2x2 + 2x = 0

⇔ 2x(x + 1) = 0

*

+ với x = 0 thì y = x + 1 = 1.

+ cùng với x = -1 thì y = x + 1 = 0.

Vậy hai đồ gia dụng thị hàm số trên tất cả 2 giao điểm là A(0; 1) và B(-1; 0).

Bài tập trắc nghiệm từ luyện

Bài 1: Điểm nào dưới đây thuộc vật dụng thị hàm số y = 2x2 + x.

A. (0; 0)B. (0; 1). C. (1; 0)D. (2; 0).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Bài 2: Điểm A(1; 0) ko thuộc trang bị thị hàm số nào dưới đây?

*
⇔ m + 2 = 4 Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Bài 3: với mức giá trị như thế nào của a tiếp sau đây thì đồ vật thị hàm số y = 3x2 + ax + 1 đi qua điểm M(-2; 0).

Xem thêm: Diễn Biến Tâm Trạng Của Ông Hai Khi Nghe Tin Làng Theo Giặc, Just A Moment

A. A = 13/2 B. A = 13.

C. A = -13D. A = -13/2.

Hiển thị đáp án

Bài 4: Hoành độ giao điểm của thứ thị hàm số y = x + 1 cùng y = 2x + 1 là:

A. X = 0 B. X = -1C. X = -1/2 D. X = -2.

Hiển thị đáp án

Bài 5: Số giao điểm của đồ dùng thị hàm số y = √(x-1) với y = x – 1 là:

A. 0B. 1C. 2 D. Vô số.

Hiển thị đáp án

Bài tập từ luận từ luyện

Bài 6: kiếm tìm một điểm bất kỳ thuộc đồ vật thị hàm số y = 2x2 + x + 3.

Hướng dẫn giải:

y = 2x2 + x + 3

Chọn x = 1 ⇒ y = 2.12 + 1 + 3 = 6.

Vậy chọn ăn điểm (1; 6) thuộc vật dụng thị hàm số.

Lưu ý: Các chúng ta có thể chọn được rất nhiều điểm khác.

Bài 7: search điểm thuộc thiết bị thị hàm số

*
tất cả tung độ bởi 2.

Hướng dẫn giải:

Xét

*
⇔ x + 3 = 2(x – 1) ⇔ x + 3 = 2x – 2 ⇔ x = 5.

Vậy điểm gồm tung độ bởi 2 thuộc trang bị thị hàm số là (5; 2).

Bài 8: kiếm tìm a chứa đồ thị hàm số y = 3x2 + 2ax + 1 đi qua điểm M(-2; 2).

Hướng dẫn giải:

Đồ thị hàm số y = 3x2 + 2ax + 1 đi qua điểm M(-2; 2)

⇔ 3.(-2)2 + 2.a.(-2) + 1 = 2

⇔ 13 – 4a = 2

⇔ 4a = 11

⇔ a = 11/4 .

Vậy a = 11/4 .

Bài 9: kiếm tìm giao điểm của vật dụng thị hàm số y = 3x2 + x – 2 và y = 2x2 – x + 1.

Hướng dẫn giải:

Hoành độ giao điểm của hai đồ gia dụng thị hàm số là nghiệm của phương trình:

3x2 + x – 2 = 2x2 – x + 1

⇔ x2 + 2x – 3 = 0

⇔ (x – 1)(x + 3) = 0

*

+ với x = 1 thì y = 3.12 + 1 – 2 = 2

+ cùng với x = -3 thì y = 3.(-3)2 + (-3) – 2 = 22

Vậy hai thứ thị hàm số trên bao gồm hai giao điểm là (1 ; 2) với (-3 ; 22).

Bài 10: tra cứu a; b đựng đồ thị hàm số y = ax2 + x + b trải qua A(1; 2) cùng B(2; 0).

Hướng dẫn giải:

Đồ thị hàm số y = ax2 + x + b trải qua A(1; 2) với B(2; 0)

*

Vậy a = -1; b = 2.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, depsangtrong.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 9 đến con, được khuyến mãi miễn chi phí khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học demo cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!