POLIME NÀO SAU ĐÂY ĐƯỢC TỔNG HỢP BẰNG PHẢN ỨNG TRÙNG NGƯNG

     

Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Đáp án D

Cùng Top giải thuật tìm hiểu chi tiết kiến thức về Polime nhé!

I. Khái niệm, phân loại và danh pháp 

1. Khái niệm 

- Là hợp chất hữu cơ có trọng lượng phân tử lớn do nhiều solo vị nhỏ tuổi (mắt xích) liên kết với nhau.

 - cách làm tổng quát: (A)n trong đó:

+ n: là hệ số trùng hợp, hệ số polime hóa, độ polime hóa.

+ A là mắt xích.

- thương hiệu polime = Poli + thương hiệu monome.

2. Phân loại

a. Theo mối cung cấp gốc- Polime vạn vật thiên nhiên (có sẵn vào thiên nhiên: tơ tằm, tinh bột, protein, cao su thiên nhiên thiên nhiên, xenlulozơ..):

*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?" width="593">

- Polime tự tạo hay chào bán tổng đúng theo (nguyên liệu tổng hợp gồm sẵn trong tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng - amoniac, xenlulozơ trinitrat pha trộn từ xenlulozơ).

- Polime tổng phù hợp (nguyên liệu không có sẵn nên tổng vừa lòng nên).

b. Theo cấu trúc 

- Mạch trực tiếp (hầu hết polime).

- Mạch nhánh (rezol, amilopectin, glicogen…).

- Mạng không gian (rezit tuyệt bakelit, cao su thiên nhiên lưu hóa).

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Đời Máy Laptop Dell, Cách Kiểm Tra Tên Máy Tính Laptop Dell

Chú ý riêng biệt mạch polime chứ chưa phải mạch cacbon. 

c. Theo cách thức điều chế

* Polime trùng hợp 

- Trùng phù hợp là làm phản ứng cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc giống như nhau để sản xuất thành polime.

- Monome tham gia phản ứng trùng hòa hợp phải bao gồm chứa links bội hoặc vòng ko bền (caprolactam).

* Piolime trùng ngưng 

- Trùng dừng là phản ứng cộng hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tựa như nhau để chế tạo thành polime đồng thời tất cả giải phóng những phân tử chất vô cơ dễ dàng như H2O.

- Điều kiện nhằm monome gia nhập phản ứng trùng ngưng: trong phân tử phải bao gồm 2 nhóm chức trở lên có tác dụng tham gia làm phản ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO cùng phenol).

II. đặc điểm của Polime


*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 2)" width="592">

1. Tính chất vật lý

Hầu hết là chất rắn, không phai hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định, đa phần không tan trong dung môi thường.

2. đặc điểm hóa học 

Tham gia các phản ứng giảm mạch (n giảm), khâu mạch (n tăng) hoặc không thay đổi mạch.

III. Một số Polime đặc trưng được sử dụng làm chất dẻo

1. Polietilen (PE)

nCH2=CH2 → (-CH2-CH­2-)n

2. Polipropilen (PP)

nCH2=CH-CH3 → (-CH2-CH(CH3)-)n

3. Polimetylmetacrylat (PMM) 

nCH2=C(CH3)-COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

4. Polivinyl clorua (PVC)

nCH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n

5. Polistiren (PS)

nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n

6. Vật liệu nhựa phenolfomanđehit (nhựa bakelit) PPF

Gồm cha loại novolac, rezol cùng rezit. Bọn họ thường xem xét novolac:

*
Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 3)" width="389">

Nhựa rezol

*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp? (ảnh 4)" width="423">Phản ứng điều chế nhựa novolac cùng rezol

 

IV. Một trong những loại tơ tổng vừa lòng thường gặp 

1. Nilon-6,6

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH → (-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-)n + 2nH2O

hexametylenđiamin axit ađipic

2. Tơ capron

Trùng phù hợp caprolactam chiếm được tơ capron.

3. Tơ enang

nH2N-(CH2)6-COOH → (-NH-(CH2)6-CO-)n + nH2O

4. Tơ lapsan

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH → -(-O-CH2-CH2-OOC-C6H4-CO-)-n + 2nH2O

etilenglicol axit terephtalic

5. Tơ nitron hay tơ olon

nCH2=CH-CN → (-CH2-CH(CN)-)n

V. Một vài loại cao su

1. Cao su BuNa

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n (Na, t0, p)

2. Cao su isopren

nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

3. Cao su thiên nhiên BuNa - N

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-CN → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n (xt, t0, p)

4. Cao su đặc BuNa - S

nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n (xt, t0, p)

5. Cao su thiên nhiên cloropren

nCH2=CCl-CH=CH2 → (-CH2-CCl=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

6. Cao su đặc thiên nhiên

VI. Một số trong những loại keo dán 

1. Vật liệu bằng nhựa vá săm

2. Keo epoxi

3. Keo dán giấy ure-fomandehit

nNH2-CO-NH2 + nCH2O → nNH2-CO-NH-CH2OH → -(-NH-CO-NH-CH2-)-n + nH2O

4. Hồ nước tinh bột

VI. Phương pháp điều chế Polyme

Có thể pha chế polime bằng phản ứng trùng phù hợp hoặc trùng ngưng.

Phản ứng trùng đúng theo Polyme

- Trùng thích hợp là quá trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ dại (monome), giống nhau hay tương tự như nhau thành phân tử không nhỏ (polime)

- Điều kiện nên về kết cấu của monome thâm nhập phản ứng trùng phù hợp là vào phân tử cần có links bội (như CH2=CH2,CH2=CHC6H5,CH2=CH−CH=CH2) hoặc vòng kém bền như:

Phản ứng trùng ngưng Polyme

- Khi đun nóng, các phân tử axit ϵ–aminocaproic kết hợp với nhau tạo thành policaproamit với giải phóng mọi phân tử nước

- Khi đun nóng các thành phần hỗn hợp axit terephtalic và etylen glicol, ta nhận được một polieste call là poli (etylen-terephtalat) đôi khi giải phóng phần nhiều phân tử nước:

Các bội nghịch ứng trên hotline là bội phản ứng trùng ngưng.

Xem thêm: Read The Following Passage And Mark The Letter A, B, C Or D On Your Answer Sheet To Indicate The Answer To Each Of The Questions

- Vậy trùng ngưng là thừa trình kết hợp nhiều phân tử bé dại (monome) thành phân tử lớn (polime) đôi khi giải phóng rất nhiều phân tử nhỏ dại khác (như H2O,…)

- Điều kiện cần để sở hữu phản ứng trùng ngưng: các monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có tối thiểu hai đội chức có công dụng phản ứng để sản xuất được links với nhau.