Quy hoạch xây dựng là gì? Các loại quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng từ trước đến nay vẫn luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó giúp đất nước phát triển hợp lý cả về kinh tế lẫn không gian cảnh quan và môi trường. Vậy, quy hoạch xây dựng là gì mà lại quan trọng đến vậy?

1.  Quy hoạch xây dựng là gì?

Khái niệm về “quy hoạch xây dựng” đã được xác định rõ trong Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014. Quy hoạch xây dựng chính là việc thực hiện phân bố, tổ chức các không gian của đô thị hoặc nông thôn và những khu vực chức năng. Đây là hoạt động tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Quy hoạch xây dựng là hoạt động tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
Quy hoạch xây dựng là hoạt động tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

Nó tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện bằng đồ án quy hoạch xây dựng gồm bản vẽ, sơ đồ, thuyết minh và mô hình.

2.      Các loại quy hoạch xây dựng

Hiện nay, hệ thống các đồ án quy hoạch xây dựng chỉ còn 2 loại là:

  • Quy hoạch đô thị
  • Quy hoạch xây dựng nông thôn

Quy hoạch xây dựng vùng theo phân chia trước đây đã được kết hợp với quy hoạch kinh tế xã hội của vùng. Do đó, việc quy hoạch những khu vực chức năng cũng không còn cơ sở tồn tại nữa.

Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng
Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng

Để thực hiện được những đồ án quy hoạch xây dựng thì người thực hiện cần căn cứ trên những quy hoạch khác nhau. Cụ thể là:

  • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, do ngành Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm.
  • Quy hoạch sử dụng đất dựa trên các đặc tính về “tổng thể”, “ lâu dài” và “chiến lược”
  • Quy hoạch bảo vệ môi trường Quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải… do các cơ quan chuyên ngành chịu trách nhiệm.

Khi quy hoạch xây dựng tạo được sự hợp nhất giữa các quy hoạch ngành nói trên thì sẽ đáp ứng được được yêu cầu của chiến lược phát triển, tạo động lực kinh tế, tạo lập xã hội hài hòa, môi trường lành mạnh, cảnh quan đẹp và có bản sắc.

Quy hoạch xây dựng là việc làm quan trọng và cần thiết cho hiện tại và tương lai
Quy hoạch xây dựng là việc làm quan trọng và cần thiết cho hiện tại và tương lai

3.   Trình tự xây dựng quy hoạch xây dựng

Như đã nói ở trên thì quy hoạch xây dựng được thể hiện cụ thể thông qua đồ án quy hoạch xây dựng. Và các đồ án này được thực hiện theo trình tự cụ thể như sau:

  • Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;
  • Tiến hành khảo sát, điều tra thực địa, thu thập bản đồ và các số liệu cần thiết, hiện trạng kinh tế – xã hội, những quy hoạch về phát triển kinh tế và phát triển ngành để hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng.
  • Lập đồ án quy hoạch xây dựng;
  • Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

Quy hoạch xây dựng là việc làm rất cần thiết hiện nay. Nó giúp đất đai và không gian được sử dụng một cách thống nhất và đồng bộ. Và hơn hết, quy hoạch xây dựng còn bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả cho tương lai sau này.

Viết một bình luận

Hotline: (+84) 0868.934.405
Hotline: (+84) 0908.005.545
Messenger Support