Quyền bình đẳng giữa các dân tộc

     
*

*

Bài 5: Quyền bình đẳng giữa những dân tộc, tôn giáo

1. Bình đẳng giữa các dân tộc

*

a. Thế làm sao là bình đẳng giữa các dân tộc

- Quyền bình đẳng giữa những dân tộc được hiểu là những dân tộc trong một quốc gia ko phân biệt đa số giỏi thiểu số, trình độ văn hóa, không phân biệt chủng tộc, color da... đều được đơn vị nước cùng pháp luật tôn trọng, bảo vệ với tạo điều kiện phân phát triển.

Bạn đang xem: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc

- Công dân Việt phái mạnh thuộc bất kì dân tộc nào đang sinh sống bên trên đất nước Việt phái nam đều được hưởng quyền và nghĩa vụ ngang nhau.

b. Nội dung quyền bình đẳng giữa những dân tộc

- Là nguyên tắc quan tiền trọng hàng đầu vào hợp tác, giao lưu giữa những dân tộc.

- Là điều kiện để khắc phục sự chênh lệch về trình độ phân phát triển giữa những dân tộc.

- Thể hiện trên các phương diện: chính trị, ghê tế, văn hóa, làng hội,...

* Bình đẳng về chính trị

- Thể hiện trải qua quyền của công dân thâm nhập quản lí nhà nước và xã hội, thâm nhập bộ sản phẩm công nghệ nhà nước, thảo luận, góp ý về các vấn đề tầm thường của cả nước; thực hiện qua hình thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp.

- các dân tộc đều tất cả đại biểu của mình trong hệ thống những cơ quan công ty nước, đặc biệt là trong số cơ quan liêu quyền lực đơn vị nước.

* Bình đẳng về gớm tế

- Thể hiện ở cơ chế phát triển gớm tế của Đảng với Nhà nước.

- nhà nước luôn quan vai trung phong đầu tư phát triển kinh tế đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Giữa những dân tộc hiện nay còn có sự chênh lệch về trình độ phân phát triển tởm tế, việc thực hiện bình đẳng về khiếp tế giữa những dân tộc bao gồm một khoảng bí quyết nhất định à nhà nước phát hành các chương trình phân phát triển ghê tế, xóm hội, thực hiện chế độ tương trợ, giúp nhau cùng phát triển.

* Bình đẳng về văn hóa, giáo dục

- những dân tộc có quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết của mình.

- Những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, khôi phục và phát huy à là cơ sở của sự bình đẳng về văn hóa, cơ sở để củng cố đoàn kết, thống nhất dân tộc.

- Bình đẳng vào hưởng thụ một nền giáo dục của nhà nước, được bên nước tạo mọi điều kiện để mọi công dân đều được bình đẳng về cơ hội học tập.

c. Ý nghĩa về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

- Là cơ sở của đoàn kết giữa những dân tộc cùng đại đoàn kết dân tộc. Không tồn tại bình đẳng thì không có đoàn kết thực sự.

Xem thêm: Các Địa Điểm Vui Chơi Ở Quận 9, Khám Phá Trọn Vẹn Quận 9: Ăn Gì, Chơi Ở Đâu

- Là sức mạnh đảm bảo sự phân phát triển bền vững của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, buôn bản hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

d. Chính sách của Đảng và pháp luật của bên nước về quyền bình đẳng giữa những dân tộc (đọc thêm)

- Ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản pháp luật về quyền bình đẳng giữa những dân tộc.

- Thực hiện chiến lược vạc triển ghê tế - buôn bản hội đối với vùng đồng bào dân tộc

- Nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chia rẽ dân tộc.

2. Bình đẳng giữa các tôn giáo

a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo

Quyền bình đẳng giữa những tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt nam giới đều có quyền hoạt động tôn giáo vào khuôn khổ của pháp luật; đều bình đẳng trước pháp luật; những nơi thờ tự; tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

b. Nội dung cơ bản quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

- các tôn giáo được bên nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, tất cả quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

+ Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, phải tôn trọng lẫn nhau với không bị phân biệt đối xử do lí do tôn giáo;

+ các tín đồ có trách nhiệm sống tốt đời đẹp đạo, yêu nước, phát huy những giá bán trị văn hóa tốt đẹp, chấp hành pháp luật,...

- Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được bên nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.

+ những tôn giáo bình đẳng như nhau, tự vì chưng hoạt động vào khuôn khổ pháp luật.

+ các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm.

c. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

- Đồng bào mỗi tôn giáo là một bộ phận không thể bóc tách rời của toàn dân tộc.

- Là cơ sở, tiền đề quan liêu trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta.

d. Cơ chế của Đảng cùng pháp luật của đơn vị nước về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo (đọc thêm)

- nhà nước đảm bảo quyền hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật

- đơn vị nước thừa nhận và đảm bảo mang đến công dân bao gồm hoặc không có tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và tất cả trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân.

- Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo không giống nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Xem thêm: Ứng Dụng Xoá Phông Cho Iphone /Ipad, Top 7 App Xóa Phông Nền Ảnh, Video Miễn Phí

- Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự vì tôn giáo, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.