She started working as a secretary five years ago

     

Câu hỏi : Rewrite the sentences so that it means the same as the first one, beginning with the given words

She started working as a secretary five years ago.

Bạn đang xem: She started working as a secretary five years ago

Trả lời : 

She started working as a secretary five years ago.

=> She has been working as a secretary for 5 years.

Áp dụng cấu trúc: S + started / began + V-ing / to-V = S + have PII / have been + V-ing(Bắt đầu thao tác làm việc gì / thao tác làm việc gì được bao lâu)

*

Cùng top lời giải tham khảo thêm về thì thừa khư đơn và những bài tập tương quan nhé!


2.1. Bí quyết thì thừa khứ solo với đụng từ “TO BE”

2.1.1. Thể khẳng định2.1.2. Thể đậy định2.1.3. Thể nghi vấn

2.2. Thì thừa khứ đơn với đụng từ thường

2.2.1. Thể khẳng định2.2.2. Thể lấp định2.2.3. Thể nghi vấn

1. Khái niệm

Thì quá khứ 1-1 (Past simple tense) dùng để biểu đạt một hành động, sự việc ra mắt và hoàn thành trong quá khứ.

Ví dụ: 

+ We went shopping yesterday. (Ngày hôm qua cửa hàng chúng tôi đã đi tải sắm)

+ He didn’t come to lớn school last week. (Tuần trước cậu ta không đến trường.)

2. Cấu trúc thì vượt khứ đơn

*
Thì vượt khứ solo là gì ? – công thức của vượt khứ 1-1 (Công thức Past Simple)

Khi phân chia động từ bỏ thì vượt khứ đơn thường có 2 dạng là dạng cồn từ hay và đụng từ to lớn Be. Cùng tìm hiểu cấu tạo quá khứ đơn dưới đây nhé!

2.1. Phương pháp thì thừa khứ đơn với hễ từ “TO BE”

2.1.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + was/ were +…

Trong đó: S (subject): nhà ngữ

Lưu ý: 

+ S = I/ He/ She/ It/ Danh từ bỏ số ít + was

+ S = We/ You/ They/ Danh tự số những + were

Ví dụ: 

+ I was at my uncle’s house yesterday afternoon. (Tôi đã ở nhà bác tôi chiều hôm qua)

+ They were in Hanoi on their summer vacation last month. (Họ sẽ ở tp. Hà nội vào kỳ nghỉ mát hè tháng trước.)

2.1.2. Thể phủ định

Cấu trúc: S + was/ were + not

Lưu ý: 

+ was not = wasn’t


+ were not = weren’t

Ví dụ: 

+ He wasn’t at trang chủ last Monday. (Anh ấy dường như không ở nhà đồ vật Hai trước.)

+ We weren’t happy because our team lost. (Chúng tôi không vui vị đội của cửa hàng chúng tôi đã thua.) 

2.1.3. Thể nghi vấn

thắc mắc thì thừa khứ 1-1 được chia thành 2 dạng: dạng Yes/No question và dạng thắc mắc WH. Sử dụng Was/Were vào câu ngờ vực quá khứ đơn như thế nào? Hãy cùng tham khảo công thức dưới đây nhé!

Câu hỏi Yes/No question 

Cấu trúc: Was/ Were + S +…?

Trả lời: 

+ Yes, S + was/ were.

+ No, S + wasn’t/ weren’t.

Ví dụ: 

+ Were you sad when you didn’t get good marks?

=> Yes, I was./ No, I wasn’t.

*
Công thức của thì vượt khứ solo (Công thức QKĐ – công thức thì past simple)

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + was/ were + S (+ not) +…?

Trả lời: S + was/ were (+ not) +….

Ví dụ: 

+ What was the weather lượt thích yesterday? (Hôm qua thời tiết như vậy nào?)

+ Why were you sad? (Tại sao bạn buồn?)

2.2. Thì thừa khứ đối chọi với cồn từ thường

2.2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + V2/ed +…

Trong đó: 

+ S (Subject): Chủ ngữ

+ V2/ed: Động từ phân tách thì thừa khứ đối kháng (theo phép tắc hoặc bất quy tắc)

Ví dụ: 

+ I went to the stadium yesterday to lớn see watch the football match. (Tôi sẽ tới sân chuyển vận ngày hôm qua để coi trận đấu.)

+ We visited Australia last summer. (Chúng tôi du lịch nước Úc ngày hè trước.)

2.2.2. Thể lấp định

Cấu trúc: S + did not + V (nguyên mẫu)

Lưu ý: did not = didn’t

Ví dụ: 

+ They didn’t accept our offer. (Họ không gật đầu lời kiến nghị của chúng tôi.)

+ She didn’t show me how to open the computer. (Cô ấy quán triệt tôi thấy phương pháp mở thiết bị tính.)

2.2.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/ No question

Cấu trúc: Did + S + V (nguyên thể)?

Trả lời: Yes, S + did./No, S + didn’t.

Ví dụ: 

+ Did you bring her the package? (Bạn đã có gói hàng đến cô ấy nên không?)

=> Yes, I did./ No, I didn’t.

+ Did Cristiano play for Manchester United? (Có yêu cầu Cristiano từng chơi cho Manchester United không?)

=> Yes, he did./ No, he didn’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + did + S + (not) + V (nguyên mẫu)?

Trả lời: S + V-ed +…

Ví dụ: 

+ What did you do last Sunday? (Bạn đã làm cái gi Chủ nhật trước?)

+ Why did she break up with him? (Tại sao cô ấy lại chia tay anh ta?)

3. Bài bác tập 

Bài 1: Dùng từ lưu ý viết thành câu hoàn hảo ở thì vượt khứ đơn

1. I/ go swimming/ yesterday.

=> ________________________________

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=> ________________________________

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=> ________________________________

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=> ________________________________

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=> ________________________________

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=> ________________________________

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=> ________________________________

8. They/ have/ nice/ weekend.

=> ________________________________

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=> ________________________________

10. We/ not go/ school last week.

=> ________________________________

Đáp án:

1 - I went swimming yesterday.

2 - Mrs. Nhung washes the dishes.

3 - My mother went shopping with her friends in the park.

4 - Lan cooked chicken noodles for dinner.

Xem thêm: Give The House Is Large But It Is In Need Of? Bò Né Breakfast As Served At Time House Bistro

5 - Nam và studied hard last week.

6 - My father played golf yesterday.

7 - Last night, Phong listened lớn music for two hours.

8 - The had a nice weekend.

9 - She went khổng lồ the supermarket yesterday.

10 - We didn"t go khổng lồ school last week.

Bài 2: 

I. Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) This is the first time he went abroad.

=> He hasn"t.................................................................................................

2) She started driving 1 month ago.

=> She has....................................................................................................

3) We began eating when it started lớn rain.

=> We have...................................................................................................

4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven"t....................................................................................................

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn"t.................................................................................................

6) It is a long time since we last met.

=> We haven"t................................................................................................

7) When did you have it ?

=> How long .................................................................................................?

8) This is the first time I had such a delicious meal .

=> I haven"t..................................................................................................

9) I haven"t seen him for 8 days.

=> The last ..................................................................................................

10) I haven"t taken a bath since Monday.

Xem thêm: Cách Tìm Tập Giá Trị Của Hàm Số Lượng Giác Cực Hay, Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Lượng Giác

=> It is .........................................................................................................