Soạn Sử 8 Bài 4

     

Phong trào chống chọi của công nhân vào nửa đầu núm kỉ XIX bao gồm bước tiến mới. Trên cơ sở trào lưu công nhân công ty nghĩa Mác ra đời với “ Tuyên ngôn của Đảng cộng Sản” có ý nghĩa sâu sắc rất quan trọng. Và sau đây mời các bạn cùng mang đến với bài học kinh nghiệm “phong trào công nhân và sự thành lập của chủ nghĩa Mác”.


*

A. Kiến thức trọng tâm

I.Phong trào người công nhân nửa đầu chũm kỉ XIX

1.Phong trào phá huỷ máy móc và bến bãi công.

Bạn đang xem: Soạn sử 8 bài 4

* Nguyên nhân: Công nghiệp trở nên tân tiến , giai cấp tư sản thu những lợi nhuận, công nhân thao tác 14,16 giờ/ ngày,điều kiện ăn uống ở tồi tệ ,đàn bà trẻ em cũng thao tác nặng nhọc lương rẻ =>Do sự tách lột nặng vật nài của kẻ thống trị tư sản.

* vẻ ngoài đấu tranh: Đập phá sản phẩm móc, đốt công xưởng và tân tiến hơn, họ đình công đòi tăng lương sút giờ làm, đoàn kết thành công xuất sắc đoàn.

2.Phong trào công nhân trong số những năm 1830 – 1840

Từ trong thời gian 30 – 40 của vắt kỉ XIX, giai cấp công nhân đã to mạnh, thực hiện đấu tranh chính trị, trực tiếp phòng lại ách thống trị tư sản.Các cuộc chống chọi tiêu biểu:

Năm

Nơi diễn ra

Lực lượng đấu tranh

Hình thức đấu tranh

Mục tiêu đấu tranh

1831 – 1834

Li – ông (Pháp)

Công nhân dệt

Khởi nghĩa vũ trang

- Đòi thiết lập cấu hình chế độ cùng hòa

- Tăng lương, bớt giờ làm

1844

Sơ – lê – din (Đức)

Công nhân dệt

Khởi nghĩa vũ trang

- phòng sự nghiêm ngặt của chủ xưởng và điều kiện lao đụng tồi tệ

1839 đến 1847

Anh

Công nhân và các tầng lớp lao rượu cồn khác

Mít tinh, biểu tình tất cả tổ chức

- Đòi quyền phổ thông thai cử

- Tăng lương, sút giờ làm

Nhận xét

Chủ yếu ớt là công nhân

Đấu tranh quyết liệt

- Đấu tranh tài chính + thiết yếu trị

- Đấu tranh chính trị rõ nét.

* Ý nghĩa: Đánh lốt sự cứng cáp của trào lưu công nhân, chế tác tiền đề đến sự thành lập và hoạt động của lí luận biện pháp mạng.

II. Sự thành lập của chủ nghĩa Mác

1. Các Mác và Enghen

Các Mác sinh tại Đức , năm 1843 sang page authority ri tham gia phong trào CM Pháp.F. Ang tị sinh tại Đức năm 1820 sang trọng Anh viết Tình cảnh ách thống trị công nhân Anh.Hai ông quyết chổ chính giữa chống kẻ thống trị tư sản giải phóng công nhân.

Xem thêm: Tác Hại Của Facebook Bằng Tiếng Anh Về Facebook, Cách Chinh Phục Bài Luận Tiếng Anh Về Facebook

2. Đồng minh những người dân Cộng sản cùng Tuyên ngôn của đảng cùng sản (2/1848)

* thành lập trong hòan cảnh: công ty nghĩa tư phiên bản phát triển , giai cấp vô sản bị tách bóc lột , cuộc đấu tranh của vô sản bị thảm bại , yêu cầu cần yếu phải tất cả một lý luận khoa học.

* Nội dung:

Lời mở đầu : mục tiêu và ước vọng của người cộng sản .Quy luật phát triển của xóm hội lòai ngưới là sự chiến thắng của chủ nghĩa buôn bản hội :GCVS là lực lượng lật đổ cơ chế tư bạn dạng và xây dựng chế độ xã hội công ty nghĩaVô sản tất cả các nước kết hợp lại.

* Ý nghĩa:

Đây là văn kiện đặc biệt nhất của chủ nghĩa làng hội khoa học .Đánh vệt sự ra đời cả nhà nghĩa.

3.Phong trào công nhân từ năm 1848 mang đến năm 1870. Thế giới thứ nhất.

a. Hoàn cảnh :

b. Quốc tế thứ nhất:

* chuyển động từ 1864-1870:

Quốc Tế trước tiên truyền bá lý thuyết MácQuốc Tế trước tiên là trung trọng điểm đòan kết , tổ chức triển khai lãnh đạo trào lưu công nhân quốc tế đấu tranh giành thắng lợi 1864- 1870 .

Xem thêm: Đăng Nhập Hệ Thống Cổng Thông Tin Prudential : Chức Năng, Tiện Ích Ra Sao?

* mục đích của Mác :

Chuẩn bị tổ chức ,văn kiện , chỉ huy đại hội , lập Quốc Tế thứ nhất .Đứng đầu ban chỉ huy , đưa nước ngoài I chống tư tưởng sai lệch thông qua nghị quyết đúng chuẩn .

* phương châm của thế giới thứ nhất:

Truyền bá học thuyết Mác .Đấu tranh chống bốn tưởng sai lệchThúc đẩy phong trào công nhân phát triển .