Sự Phụ Thuộc Của Chiết Suất Vào Bước Sóng

     

Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, hoặc khí.

Bạn đang xem: Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng

*
Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng" width="603">

Cùng Top lời giải xem lại lý thuyết cơ bản nhé!

I. Tán sắc ánh sáng.

* Sự tán sắc ánh sáng: Tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.

* Ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng

-Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu gọi là màu đơn sắc.Mỗi màu đơn sắc trong mỗi môi trường có một bước sóng xác định.

-Khi truyền qua các môi trường trong suốt khác nhau vận tốc của ánh sáng thay đổi, bước sóng của ánh sáng thay đổi còn tần số của ánh sáng thì không thay đổi.

-Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

-Dải có màu như cầu vồng (có có vô số màu nhưng được chia thành 7 màu chính là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) gọi là quang phổ của ánh sáng trắng.

-Chiết suất của các chất trong suốt biến thiên theo màu sắc ánh sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.

II. Bước sóng :


Bước sóng λ : là khoảng cách giữa hai phần tử của sóng gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha. Bước sóng cũng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ.

Bước sóng của sóng cơ tỉ lệ thuận với vận tốc truyền sóng và ti lệ nghịch với tần số sóng

λ : Bước sóng m

f: Tần số sóng Hz

T:Chu kì sóng s

v: Vận tốc truyền sóng m/s

l:Khoảng cách giữa n đỉnh sóng

III. Chiết suất :

Chiết suất của môi trường được tính theo công thức sau:

(n: chiết suất của môi trường; v: vận tốc ánh sáng trong môi trường đó; c: vận tốc ánh sáng trong chân không (m/s))

n = c/ v

Bảng chiết suất của một số môi trường

*
Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng (ảnh 2)" width="627">

IV. Bài tập trắc nghiệm :

Bài 1: Phát biểu nào dưới khi nói về ánh sáng trắng và đơn sắc là không đúng?

A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

B. Chiếu suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính.

D. Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất.

Chọn B.

Xem thêm: Cách Mở Khoá Fb Bị Khoá 30 Ngày Do Vi Phạm Tiêu Chuẩn Cộng Đồng

Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.

Bài 2: Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thuỷ tinh thì:

A. không bị lệch và không đổi màu. 

B. chỉ đổi màu mà không bị lệch. 

C. chỉ bị lệch mà không đổi màu. 

D. vừa bị lệch, vừa đổi màu.

Chọn C.

Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính, nhưng bị lệch đường đi do khúc xạ ánh sáng.

Bài 3: Hiện tượng tán sắc xảy ra khi:

A. chỉ với lăng kính thuỷ tinh. 

B. chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc lỏng. 

C. ở mặt phân cách hai môi trường khác nhau. 

D. ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng với chân không (hoặc không khí).

Chọn C.

Sự khúc xạ ánh sáng chỉ xảy ra ở mặt phân cách hai môi trường.

Bài 4: Hiện tượng tán sắc xảy ra do ánh sáng trắng là một hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau và còn do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Lăng kính bằng thuỷ tinh. 

B. Lăng kính có góc chiết quang quá lớn. 

C. Lăng kính không đặt ở góc lệch cực tiểu. 

D. Chiết suất của mọi chất (trong đó có thuỷ tinh) phụ thuộc bước sóng của ánh sáng.

Chọn D.

Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định, chiết suất môi trường trong suốt còn phụ thuộc bước sóng ánh sáng.

Cho các ánh sáng sau:

I. Ánh sáng trắng. II. Ánh sáng đỏ. 

III. Ánh sáng vàng. IV. Ánh sáng tím.

Hãy trả lời các câu hỏi 6, 7, 8 dưới đây:

Bài 6: Sắp xếp giá trị bước sóng theo thứ tự tăng dần?

A. I, II, III.

B. IV, III, II. 

C. I, II, IV.

D. I, III, IV.

Chọn B.

Xem thêm: Nguy Cơ Từ Ô Nhiễm Không Khí Trong Nhà : Kẻ Thù Vô Hình Ít Ai Biết

Ánh sáng trắng không có bước sóng xác định, còn tất cả ánh sáng đơn sắc đều có bước sóng xác định.