Sự Sống Đầu Tiên Xuất Hiện Trong Môi Trường Nào

     

Câu hỏi:Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường nào?

A.Khí quyển nguyên thủy

B.Trong lòng đất

C.Trong nước đại dương

D.Trên đất liền

Lời giải:

Đáp án đúng:C.

Bạn đang xem: Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường nào

Trong nước đại dương

Giải thích:

Tế bào sơ khai đầu tiên được hình thành vì chưng sự tương tác giữa những đại phân tử hữu cơ đã được sinh ra trước đó vào tiến hóa hóa học. Vào tiến hóa tiền sinh học , những mầm sống đầu tiên xuất hiện ở vào đại dương nguyên thủy.

*

Cùng đứng đầu lời giải đi tìm hiểu bỏ ra tiết về nguồn gốc của sự sống qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

I.NGUỒN GỐC SỰ SỐNG

* quy trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất được chia thành 3 giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

-Tiến hóa hóa học: là giai đoạn tiến hóa có mặt nên các hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ.

-Tiến hóa tiền sinh học: là giai đoạn ra đời nên các tế bào sơ khai với hình thành cần những tế bào sống đầu tiên.

-Tiến hóa sinh học: là giai đoạn tiến hóa từ những tế bào sống đầu tiên hiện ra nên những loài sinh vật như ngày nay.

* Sự sống đầu tiên bên trên Trái Đất được hình thành bằng con đường hóa học theo các bước:

-Hình thành những đơn phân hữu cơ từ các chất vô cơ.

-Trùng phân những đơn tạo thành các đại phân tử.

-Tương tác giữa các đại phân tử sinh ra nên những tế bào sơ khai với những cơ chế nhân đôi, phiên mã, dịch mã, trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản.

II. TIẾN HÓA HÓA HỌC


1. Quá trình hình thành những chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ

- Giả thuyết của Oparin với Handan: những hợp chất hữu cơ đầu tiên bên trên Trái Đất được hiện ra từ các chất vô cơ theo bé đường tổng hợp hóa học nhờ nguồn năng lượng tự nhiên là sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa…

- Thí nghiệm của Milơ và Urây: Xử lí hỗn hợp khí H2, CH4, NH3và hơi nước bằng điện cao thế → các hợp chất hữu cơ đơn giản (có axit amin).

2. Quá trình trùng phân tạo nên những đại phân tử hữu cơ

a) Thí nghiệm của Fox và những cộng sự

- Đun lạnh hỗn hợp aa thô ở 150 – 1800C → những chuỗi peptit ngắn (Prôtêin nhiệt).

- Sự trùng phân tạo các đại phân tử hữu cơ:

+ các axit amin → chuỗi pôlipeptit → Prôtêin.

Xem thêm: Phim Nữ Công Tố Viên Xinh Đẹp

+ những nuclêôtit → chuỗi pôlinuclêôtit → axit nuclêic (ARN, ADN).

- Sự ra đời cơ chế dịch mã: các aa liên kết yếu với các N/ARN với liên kết với nhau → chuỗi pôlipeptit ngắn (ARN giống như khuôn mẫu cho cho aa bám). CLTN tác động, giữ lại những phân tử hữu cơ bao gồm khả năng phối hợp → cơ chế phiên mã, dịch mã.

b) Kết luận

- Là quy trình tiến hóa từ các hợp chất vô cơ (CH4, NH3, CO, C2H2...) → hợp chất hữu cơ. Từ các hợp chất hữu cơ đơn giản → hợp chất hữu cơ phức tạp (CH→ đến → CHON). Từ những đại phân tử → hệ đại phân tử.

- Nguồn năng lượng cho những phản ứng xảy ra: tia tử ngoại, sự phân tan của các nguyên tố phóng xạ, hoạt động núi lửa, sự phóng điện vào khí quyển, va chạm các thiên thạch...

-­ những chất hữu cơ ấy theo những trận mưa kết hợp vào đại dương và tiếp tục hiện ra những hợp chất hữu cơ phức tạp hơn.

III. TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC

- Là giai đoạn hiện ra mầm mống cơ thể sống đầu tiên.

a) Sự tạo thành giọt Côaxecva

- trong đại dương nguyên thủy, những hợp chất hữu cơ cao phân tử kết hợp tạo ra dung dịch keo, có khuynh hướng đông tụ lại thành giọt gọi là Côaxecva, tất cả khả năng hấp thụ những chất hữu cơ, lớn lên, biến đổi cấu trúc phân tạo thành các giọt nhỏ và chịu tác động của CLTN.

b) Sự xuất hiện lớp màng

- Gồm những phân tử prôtêin cùng lipit sắp xếp theo trật tự nhất định, thông qua đó Côaxecva trao đổi chất với môi trường.

c) Sự xuất hiện enzim

- Cấu trúc từ những phân tử hữu cơ có phân tử lượng thấp kết hợp với iôn kim loại + pôlipeptit → xúc tác cho những phản ứng xảy ra cấp tốc và mạnh hơn.

d) Xuất hiện cơ chế tự sao chép

- Đó là sự sinh ra hệ đại phân tử prôtêin – axit nuclêic, bao gồm khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới, tự bảo trì → hình thành những dạng giống chúng về những đặc điểm di truyền qua nhiều thế hệ.

Kết luận:

-­ Qua quá trình tiến hóa thọ dài, từ giọt Côaxecva hiện ra nên các dạng sống: chưa bao gồm cấu tạo tế bào → đơn bào → đa bào và phát triển thành các sinh vật nhiều mẫu mã như ngày nay.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Disappointed Đi Với Giới Từ Gì, Những Giới Từ Tiếng Anh Dễ Bị Nhầm Lẫn (P2)

- Ngày nay, sự sống chỉ hiện ra theo phương thức sinh học vì các điều kiện như trước đây không thể nữa, nếu được hình thành theo phương thức hóa học thì các hợp chất hữu cơ sẽ bị tiêu diệt bởi các sinh vật dị dưỡng.