Tại sao khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người kia

     

Bài 1 trang 46 SGK Sinh học 10

Bài 2 trang 46 SGK Sinh học tập 10

Bài 3 trang 46 SGK Sinh học 10

Bài 4 trang 46 SGK Sinh học tập 10

Câu 1 trang 46 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 2 trang 46 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 3 trang 46 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 4 trang 46 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Tại sao khi ghép những mô và cơ sở từ fan này sang fan kia thì khung hình người nhận lại hoàn toàn có thể biết các cơ quan kỳ lạ và thải trừ các cơ quan lạ đó?

Trả lời câu hỏi Sinh 10 bài bác 10 trang 46


*