Cách mô tả cô giáo em trong ielts speaking nhé

     

Khi thể hiện ngườitrongphần thi Speaking, các đề tài về tả thầy, cô hoặc ái đó các bạn ngưỡng mộ, bạn cũng thể tả thầy, gia sư mà các bạn quý mến. Đây cũng nằm trong dạng tả người. Và để describe thầy, cô một phương pháp chi tiêt, sinh động hơn, lúc này depsangtrong.com sẽ giới thiệu cho bạn một số cụm từ tương tự như idiom để vận dụng vào bài bác thi nhé.

Bạn đang xem: Cách mô tả cô giáo em trong ielts speaking nhé


*
talk about your favorite teacher
Educated: gồm giáo dụcTo get away with sth: tự do thoải mái với cái gìIntelligent:thông minh (= brilliant, smart..)Tiring and stressful:mỏi mệtvà căng thẳngIgnorant: thiếuam hiểuDown-to-earth: thực tếDown the line:tạimột thời gian nào đấyRewarding: xứng đángA lasting impact: sựảnh hưởnglâu dàiTo pay well: trả lươngđắtLifelong: suốt đờiTo credit sb with/for sth: công nhận lao động củangười nàovề việc gìTo be grateful to sb: biết ơnngười nàoTo inspire: truyền cảm hứngTeacher of the year: giáo viên gồm thành tích xuất sắc đẹp nhấtdướinămAn inspiration: mối cung cấp cảm hứngChilled out: khôn cùng thoải máiHave a heart of gold:tốt bụngPut sb first:cứnghĩ chongười nàotrướcIn dilemma: khó khăn xử, lui tới lưỡng nanHold sb in high esteem: ngưỡng mộngười nàođóFollow in sb’s step: theo cách chânngười nàođóHands-on experience: thử dùng thực tiễnPass sth on khổng lồ sb: truyền đạt lại cái gì chongười nàođó

Idioms

IdiomsExample
teacher’s pet:To be the favourite pupil of the teacher.She always has the right answer. She’s a real teacher’s pet.
teach an old dog new tricks:try to teach someone a skill but they can’t learn it or they refuse lớn learn itHe could never learn how to lớn use the Internet. Just shows you can’t teach an old dog new tricks.
teach your grandmother lớn suck eggs:give advice to someone about a subject that they already know more about than youHe tried khổng lồ tell me how to drive and I told him not to try andteach your grandmother lớn suck eggs. I’ve been driving for years.
teach someone a lesson:do something khổng lồ someone, usually to punish them.

Xem thêm: Lịch Vạn Niên Ngày 20 Âm Tháng 12 Năm 2021 Là Ngày Bao Nhiêu?

I hit him hard on the nose. That taught him a lesson

Để đi tiếp vào phần tiếp theo, chúng ta cũng có thể cải thiện vạc âm của bản thân mình tại Bác sĩ IELTS để sở hữu một bài bác nói hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhất hoàn toàn có thể nhé!

⚡Chủ đề talk about your hometown

⚡Chủ đề talk about your hobby

⚡Topic talk about your high school

Common Speaking Questions

Part 1: Frequent questions and answers

What’s your opinion of teachers?I respect teachers enormously. They allow children khổng lồ grow intoeducatedandintelligentpeople, ready khổng lồ understand the world và succeed in it. Without teachers, we would all beignorantDo you think it’s important to like your teachers?You don’t have to like your teacher personally for them khổng lồ be a good teacher. In fact, sometimes if you see a teacher as your friend, it can cause some problemsdown the line.Did any teachers in your high school have a big influence on you?My history teacher has had a lasting impact on me. I learnt so much from his entertaining and educational lessons, và he helped me begin mylifelonglove of history. I’ll alwaysbe grateful tohim for that.I can’t say if one teacherinspiredme greatly. I’ve had a few teachers that were awesome and gave me that little push.Were your high school teachers very strict?It depended on the teacher in question. Some were very strict indeed while others were morechilled outand let youget away withCompared lớn most schools, I think my teachers weren’t strict.What sort of personality bởi teachers need lớn have?“Patience is a virtue” as the saying goes, & I believe teachers need lớn possess this quality in abundance. It’s atiring và stressfuljob, so teachers have to lớn be calm và in control at all times. They also need to lớn have a passion for their subject.I think that a few good qualities include beingdown-to-earthwith students, understanding their problems before judging them as right or wrong.Who was your favorite teacher?I had so many favorite teachers it’s a bit difficult to pick one, but I would say my math teacher in high school was the one who had the most influence on me in a positive way. Math used to lớn be my least favorite subject but he had his own way of making the lessons fun và engaging. He was definitely my go-to teacher whenever I got a math problem.In my student life, my English teacher left the deepest impression on me. I can describe her as a person who hasa heart of goldand alwaysputs students first. Thanks to lớn her assistance, I did have a good English performance in my university entrance exam.

Xem thêm: Top #10 Tết Đoan Ngọ Cúng Gì Cho Ông Địa ? Tết Đoan Ngọ Cúng Gì Cho Ông Địa

Past 2: Describe a teacher who has influenced you in your education.