THUẬT TOÁN TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT

     

Mục tiêu

Luyện tập áp dụng thuật toán kiếm tìm kiếm để tìm kiếm giá trị lớn nhất và bé dại nhất.

Bạn đang xem: Thuật toán tìm giá trị lớn nhất

Mô tả- kiếm tìm kiếm giá chỉ trị lớn số 1 và nhỏ dại nhất

Vấn đề lập trình máy vi tính thường liên quan đến việc tìm và đào bới kiếm các giá trị tối thiểu và buổi tối đa. Vào một kết cấu dữ liệu được sắp tới xếp, việc tìm kiếm các giá trị này là một các bước bình thường. Mặc dù nhiên, tra cứu kiếm bên trên một kết cấu dữ liệu không được phân loại là một trong những nhiệm vụ trở ngại hơn.

Hãy bắt đầu bằng bài toán xác định chúng ta tìm kiếm giá chỉ trị nhỏ nhất trên một mảng.

Thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất bên trên một mảng:

Gán bộ phận đầu tiên của mảng cho một biến như thể giá trị bé dại nhất.Bắt đầu lặp qua mảng, bắt đầu với phần tử thứ hai, đối chiếu mỗi thành phần với giá bán trị nhỏ nhất hiện tại.Nếu phần tử hiện tại có mức giá trị nhỏ tuổi hơn giá trị nhỏ nhất hiện tại tại, gán bộ phận hiện tại làm cho giá trị nhỏ nhất mới.Chuyển sang thành phần tiếp theo và tái diễn bước 3.Giá trị nhỏ dại nhất được tàng trữ trong biến chuyển đến khi công tác kết thúc.

Xem thêm: Muốn Chọn Vật Liệu Cho Một Sản Phẩm Cơ Khí Người Ta Phải Dựa Vào Những Yếu Tố Nào

Hãy thiết đặt thuật toán trên.

Các bước thực hiện

Bước 1: Xây dựng hàm findMin() nhận vào một trong những mảng. Hàm làm trách nhiệm tìm giá trị nhỏ dại nhất của mảng nhấn vào và trả về giá trị nhỏ nhất đó.

function findMin($arr) $min = $arr<0>; for ($i = 1; $i Bước 2: Sử dụng hàm findMin() vừa tải đặt

$nums = <>;for($i = 0; $i ";echo "The mininum value is: " . $minValue;Bước 3: Đây là công dụng của chương trình

*

Bước 4: thiết đặt thuật toán tìm giá bán trị khủng nhất

Thuật toán để tìm giá bán trị lớn nhất chuyển động theo một biện pháp tương tự. Chỉ định phần tử đầu tiên của mảng là giá trị lớn nhất và tiếp đến lặp phần còn lại của mảng, đối chiếu từng phần tử với giá chỉ trị cực to hiện tại. Nếu phần tử hiện tại lớn hơn giá trị cực đại hiện tại, giá trị của bộ phận đó được tàng trữ trong biến.

Xem thêm: Bài Văn Chỉ Đường Bằng Tiếng Anh, Những Mẫu Câu Hỏi Và Chỉ Đường Bằng Tiếng Anh

Xây dựng hàm findMax():

function findMax($arr) $max = $arr<0>; for ($i = 1; $i $max) $max = $arr<$i>; return $max;Bước 5: Xây dựng chương trình tìm cả giá trị bé dại nhất với giá trị lớn số 1 của một mảng.

$nums = <>;for($i = 0; $i ";echo "The minimum value is: " . $minValue;$maxValue = findMax($nums);echo "";echo "The maximum value is: " . $maxValue;Bước 6: Thực thi công tác quan ngay cạnh kết quả:

*

Trên đây depsangtrong.com đã với bạn luyện tập sử dụng thuật toán kiếm tìm kiếm để tìm giá chỉ trị nhỏ nhất/lớn nhất. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài bác thực hành của doanh nghiệp trên depsangtrong.comX để thuộc nhau luyện tập nhé!