THỰC HIỆN 2 THÍ NGHIỆM 1 CHO 3.84 GAM CU

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thực hiện tại 2 thí nghiệm:

TN 1: đến 3,84 gam Cu bội phản ứng với 80ml hỗn hợp HNO3 1,0M thoát ra a lít NO.

TN2: đến 3,84 gam Cu bội phản ứng cùng với 80ml dung dịch đựng HNO3 1,0M cùng H2SO4 0,5M bay b lít NO.

Biết NO là thành phầm khử duy nhất, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ nam nữ giữa a và b là

A. B = a

B. B = 2a

C. 2b = 5a

D. 2b = 3a


*

(*) TN1 :

(*) TN2 :

→ b= 2a

Đáp án B

Thực hiện nhị thí nghiệm:

1) đến 3,84 gam Cu phản bội ứng cùng với 80 ml dung dịch HNO3 1M bay ra V1 lít NO.Bạn đang xem: tiến hành 2 thể nghiệm 1 mang lại 3.84 gam cu

2) đến 3,84 gam Cu làm phản ứng với 80 ml dung dịch cất HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO.Bạn vẫn xem: triển khai 2 phân tách 1 mang đến 3.84 gam cu

Biết NO là thành phầm khử duy nhất, các thể tích lúc đo ở thuộc điều kiện. Quan hệ giới tính giữa V1 với V2 là

A.

Bạn đang xem: Thực hiện 2 thí nghiệm 1 cho 3.84 gam cu

V2= V1

B. V2 = 2,5 V1

C. V2 = 2V1

D. V2 = 1,5V1

Biết N+2 là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5. đối chiếu thể tích NO cùng đk trong 2 phân tách sau:

Thí nghiệm 1. Mang lại 6,4g Cu làm phản ứng với 120ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO

xem sét 2. đến 6,4g Cu phản ứng với 120ml dung dịch HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M được b lít NO

A. a = b

B. 2a = b

C. a = 2b

D. 2a = 3b

Cho 3,84g Cu bội phản ứng với 80ml dung dịch cất HNO 3 1M cùng H 2 SO 4 0,5M thấy thoát ra V(l) NO nghỉ ngơi (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Tìm V ?

A. 0,448.

B. 0,896.

C. 1,792.

D. 1,344.

Có bố dung dịch riêng biệt biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được tấn công số bỗng nhiên là (1), (2), (3).

-Trộn 5 ml hỗn hợp (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư chiếm được V1 lít khí NO

-Trộn 5 ml hỗn hợp (1) với 5 ml hỗn hợp (3), thêm bột Cu dư chiếm được 2V1 lít khí NO

-Trộn 5 ml hỗn hợp (2) với 5 ml hỗn hợp (3), thêm bột Cu dư nhận được V2 lít khí NO

Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, những thể tích khí đo ở cùng điều kiện. đối chiếu nào dưới đây đúng?

A. V2 = V1

B. V2 = 3V1

C. V2 = 2V1

D. 2V2 = V1

Lớp 11 hóa học 1 0

Cho 39,84 gam các thành phần hỗn hợp X1 bao gồm Fe3O4 cùng Cu vào hỗn hợp HNO3 đun nóng, nhận được 0,23 mol NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc), dung dịch Y1 cùng 3,84 gam Cu. Mang lại từ từ mang đến dư dung dịch NH3 vào hỗn hợp Y1, không có không khí, chiếm được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là:

A. 27 gam

B. 46,6 gam

C. 40,5 gam

D. 42,5 gam

Lớp 11 hóa học 1 0

Thực hiện nay 2 thí nghiệm:

Mối contact giữa V1 và V2 là:

A.

Xem thêm: Ý Chí Nghị Lực Sống Là Gì - Ý Nghĩa Của Nghị Lực Trong Cuộc Sống

V1 = V2

B.V2= 2,5V1

C.V2= 2V1

D.V2= 1,5V1

Lớp 11 hóa học 1 0

Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả HNO3 0,8M với H2SO4 0,2M. Sau thời điểm các làm phản ứng trọn vẹn sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Quý giá của V là:

A. 0,764

B. 0,448

C. 1,792

D. 0,672

Lớp 11 chất hóa học 1 0

Tiến hành điện phân dung dịch đựng NaCl 0,4M cùng Cu(NO3)2 0,5M bởi điện cực trơ, màng ngăn xốp cùng với cường độ loại điện không đổi I = 5 A trong thời gian 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột sắt vào hỗn hợp sau điện phân, dứt phản ứng, thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử tốt nhất của N+5) với 0,8m gam rắn không tan. Quý giá của m là

A. 29,4 gam.

B. 25,2 gam.

C. 16,8 gam.

D. 19,6 gam

Lớp 11 hóa học 1 0

Cho 6,6 gam một anđehit X solo chức, mạch hở bội phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra đến phản ứng không còn với axit HNO3 loãng, bay ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu trúc thu gọn của X là

A. CH3CHO.

B. HCHO.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Cốc Chưng Yến Chính Hãng, Hướng Dẫn Sử Dụng Cốc Chưng Yến Yolo Home

D. CH2 = CHCHO.

Lớp 11 hóa học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN