THỦY PHÂN HOÀN TOÀN 1 MOL PENTAPEPTIT X THU ĐƯỢC 3 MOL GLYXIN

     

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở, nhận được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được láo hợp sản phẩm trong đó cóAla-Gly,Gly-Ala,Gly-Gly-Val. Cấu tạo của X là

A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val

B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly

C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala

D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val


*


Hỗn hòa hợp X gồm 2 axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (MY các thành phần hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (MY MZ). Đốt cháy trọn vẹn a mol X chiếm được a mol H2O. Còn mặt khác nếu a mol X công dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3 thì chiếm được l,6a mol CO2. Yếu tắc phần trăm trọng lượng của Y vào X là:

A.

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit x thu được 3 mol glyxin

46,67%.

B. 40,00%.

C. 74,59%.

D. 25,41%.


Đốt cháy hoàn toàn a mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 amin no đơn chức mạch hở thu được 5,6 (l) CO2 (đktc) cùng 7,2 g H2O. Cực hiếm của a là

A. 0,05 mol

B. 0,1 mol

C. 0,15 mol

D. 0,2 mol


Hỗn đúng theo E tất cả hai hợp hóa học hữu cơ mạch hở X và Y. X là một trong peptit được cấu trúc từ gly cùng ala. Y là 1 trong những este được tạo thành từ axit cacboxylic no đối chọi chức cùng metanol. Đốt cháy hoàn toàn m g E bắt buộc vừa đủ 15,68 lít O2 đktc. Ví như thủy phân trả toàm m g E trong NaOH trọn vẹn thu được 24,2 g hỗn hợp muối trong những số đó có muối hạt của glyxin bao gồm số mol lớn hơn muối của alanin. Đốt cháy trọn vẹn lượng muối này cần 20 g O2 nhận được H2O, Na2CO3, N2, cùng 18,7 g CO2. Thủy phân hoàn toàn X trong hỗn hợp HCl nhận được 2 muối...
Đọc tiếp

Hỗn hòa hợp E có hai hợp hóa học hữu cơ mạch hở X và Y. X là 1 peptit được kết cấu từ gly với ala. Y là một trong những este được tạo ra từ axit cacboxylic no đơn chức với metanol. Đốt cháy hoàn toàn m g E buộc phải vừa đầy đủ 15,68 lít O2 đktc. Trường hợp thủy phân trả toàm m g E vào NaOH hoàn toản thu được 24,2 g hỗn hợp muối trong số ấy có muối của glyxin bao gồm số mol to hơn muối của alanin. Đốt cháy trọn vẹn lượng muối hạt này cần trăng tròn g O2 nhận được H2O, Na2CO3, N2, và 18,7 g CO2. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch HCl nhận được 2 muối gồm tỉ lệ cân nặng là

A. 0,89

B. 1,77

C. 2,67

D. 3,55


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit mạch hở X chiếm được 3 mol Glyxin; 1 mol Alanin cùng 1 mol Valin. Ngoài ra thủy phân không hoàn toàn X thu được tất cả hổn hợp các sản phẩm trong đó có Ala- Gly; Gly-Ala; Gly-Gly-Val. Cấu tạo của X là A. Gly-Ala-Gl y-Gly-Val. B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly. C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala. D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.
Đọc tiếp

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit mạch hở X chiếm được 3 mol Glyxin; 1 mol Alanin với 1 mol Valin. Còn mặt khác thủy phân không hoàn toàn X thu được các thành phần hỗn hợp các sản phẩm trong đó bao gồm Ala- Gly; Gly-Ala; Gly-Gly-Val. Cấu trúc của X là

A. Gly-Ala-Gl y-Gly-Val.

B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly.

Xem thêm: Hãy Viết Đoạn Văn Tổng Hợp Những Điều Đã Phân Tích Trong Bài Bàn Về Đọc Sách

C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala.

D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.


Xem chi tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit mạch hở X thu được 3 mol Glyxin; 1 mol Alanin và 1 mol Valin. Mặt khác thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp các sản phẩm trong đó bao gồm Ala- Gly; Gly-Ala; Gly-Gly-Val. Kết cấu của X là A. Gly-Ala-Gl y-Gly-Val. B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly. C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala. D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.
Đọc tiếp

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit mạch hở X thu được 3 mol Glyxin; 1 mol Alanin cùng 1 mol Valin. Mặt khác thủy phân không hoàn toàn X thu được các thành phần hỗn hợp các sản phẩm trong đó bao gồm Ala- Gly; Gly-Ala; Gly-Gly-Val. Cấu trúc của X là

A. Gly-Ala-Gl y-Gly-Val.

B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly.

C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala.

D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit mạch hở X thu được 3 mol Glyxin; 1 mol Alanin cùng 1 mol Valin. Mặt khác thủy phân không hoàn toàn X thu được các thành phần hỗn hợp các thành phầm trong đó bao gồm Ala- Gly; Gly-Ala; Gly-Gly-Val. Cấu trúc của X là A. Gly-Ala-Gl y-Gly-Val. B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly. C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala. D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.
Đọc tiếp

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit mạch hở X chiếm được 3 mol Glyxin; 1 mol Alanin với 1 mol Valin. Còn mặt khác thủy phân không trọn vẹn X thu được các thành phần hỗn hợp các sản phẩm trong đó bao gồm Ala- Gly; Gly-Ala; Gly-Gly-Val. Kết cấu của X là

A. Gly-Ala-Gl y-Gly-Val.

B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly.

C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala.

D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
X,Y,Z ( MX X,Y,Z ( MX YZ) là 3 peptit mạch hở , được tạo thành thành từ những α aminoaxit như gly, ala, val trong đó 3(MX + MZ) = 7MY. Tất cả hổn hợp T chưa X,Y,Z với tỉ lệ thành phần số mol 6 : 2 :1. Đốt cháy trọn vẹn 56,56 g T trong O2 đầy đủ thu được nCO2 : mH2O =48 : 47. Ngoài ra đun nóng trọn vẹn 56,56 g T vào 400 ml dung dich KOH 2M đầy đủ thu được 3 muối. Thủy phân trọn vẹn Z trong hỗn hợp NaOH, kết thúc phản ứng chiếm được a g muối bột A cùng b gam muối bột B (MA B). Tỉ lệ a : b là

A. 0,874

B. 0,799

C. 0,698

D. 0,843


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
Thủy phân không trọn vẹn peptit Y mạch hở, thu được láo hợp thành phầm trong đó có chứa glyxin cùng đipeptit Ala-Ala. Để thủy phân trọn vẹn 1 mol Y cần 4 mol NaOH thu được dung dịch chỉ chứa muối của glyxin và muối của alanin. Số bí quyết cấu tạo tương xứng với Y là A. 8 B. 6 C. 7 D. 5
Đọc tiếp

Thủy phân không trọn vẹn peptit Y mạch hở, thu được lếu hợp thành phầm trong đó bao gồm chứa glyxin và đipeptit Ala-Ala. Để thủy phân hoàn toàn 1 mol Y nên 4 mol NaOH thu được dung dịch chỉ cất muối của glyxin cùng muối của alanin. Số cách làm cấu tạo tương xứng với Y là

A. 8

B. 6

C.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Xuôi Về Thầy Cô Nhân Ngày 20/11, Những Bài Văn Xuôi Ngắn Về Thầy Cô Văn Mẫu Lớp 7

7

D. 5


Xem chi tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở thu được một mol glyxin (Gly). A mol alanin (Ala) 2 mol valin (Val). Phương diện khác, nếu như thủy phân không hoàn toàn X thấy thu được sản phẩm có cất Ala-Gly, Gly-Val. Số CTCT phù hợp của X là: A. 6. B. 4. C. 2. D. 8. 
Đọc tiếp

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở thu được 1 mol glyxin (Gly). A mol alanin (Ala) 2 mol valin (Val). Khía cạnh khác, trường hợp thủy phân không hoàn toàn X thấy thu được thành phầm có cất Ala-Gly, Gly-Val. Số CTCT tương xứng của X là: