THỦY PHÂN HOÀN TOÀN TRIGLIXERIT X TRONG DUNG DỊCH NAOH THU ĐƯỢC GLIXEROL NATRI STEARAT NATRI OLEAT

     

→x=2.2,120,04=106→πC=C=∑π-πC=O=2+2.57-1062-3=2→a=nBr2=πC=C.nX=2.0,04=0,08mol


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tiến hành phân tích theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh trong chịu nhiệt khoảng tầm 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH 40%.

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn triglixerit x trong dung dịch naoh thu được glixerol natri stearat natri oleat

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút cùng thỉnh phảng phất thêm nước chứa để giữ đến thể tích tất cả hổn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 - 20 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên lếu láo hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau cách 3 thấy có lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) mục đích của dung dịch NaCl bão hòa ở cách 3 là để tránh bị thủy phân sản phẩm.

(c) Ở cách 2, nếu không thêm nước cất, tất cả hổn hợp bị cạn khô thì phản nghịch ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Ở cách 1, nếu vắt mỡ lợn bởi dầu mazut thì hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm sau cách 3 vẫn xẩy ra tương tự.

(e) vào công nghiệp, phản bội ứng sinh sống thí nghiệm bên trên được áp dụng để phân phối xà phòng cùng glixerol.

Số phát biểu đúng là:


A. 5.


B. 3.


C. 2.


D. 4.


Câu 2:


Thủy phân tristearin trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol cùng muối X. Bí quyết của X là:


A. C2H5COONa.


B. CH3COONa.


C. C17H35COONa.


D. C17H31COONa.


Câu 3:


Thủy phân este CH3CH2COOC2H5 chiếm được ancol gồm công thức là:


A. C3H7OH.


B. C2H5OH.

Xem thêm: Dãy Gồm Các Chất Vừa Có Tính Oxi Hóa Vừa Có Tính Khử ? Các Chất Vừa Có Tính Oxi Hóa Vừa Có Tính Khử


C. CH3OH.


D. C3H5OH.


Câu 4:


Hòa rã m gam hỗn hợp X bao gồm MgO, CuO, Fe2O3 bởi dung dịch HCl thu được hỗn hợp Y. Cho toàn thể Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thì chiếm được (m + 1,8) gam kết tủa. Biết vào X, nhân tố oxi chiếm 30,769% về khối lượng. Quý hiếm của m là:


A. 5,20.


B. 5,31.


C. 5,53.


D. 5,51.


Câu 5:


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X tất cả hai ancol đối kháng chức thuộc dãy đồng đẳng được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 15,3 gam H2O. Cực hiếm của m là:


A. 12,05 gam.


B. 4,17 gam.


C. 6,45 gam.


D. 12,9 gam.


Câu 6:


Cặp hóa học nào tiếp sau đây cùng trường thọ trong một dung dịch?


A. NH4Cl cùng AgNO3.


B. Na2S cùng FeCl2.


C. AlCl3 với KOH.


D. NaOH với NH3.


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại depsangtrong.com


*

liên kết
thông tin depsangtrong.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


depsangtrong.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Cách Trị Mụn Thâm Đỏ Tại Nhà, Thâm Đỏ Sau Mụn: Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email các bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
đem lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
depsangtrong.com