Tiếng anh lớp 6 unit 1 skills 2

     

Hi My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here, as I like to study in a girls’ school. The teachers in my school are nice và very helpful, và my favourite teacher is Mrs Xsan McKeith. She teaches us maths. I have three hours to lớn study Vietnamese in the afternoon. Usually I bởi my homework at break time. We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going lớn have an to Taronga Zoo. 

Dịch Script:

Xin chào, tôi thương hiệu là Susie Brewer. Tôi mười một tuổi. Bây giờ tôi vẫn học lớp 6 trên PLC Sydney. Tôi mê say học sống đây, bởi vì tôi yêu thích học sinh hoạt trường thanh nữ sinh. Các giáo viên vào trường tôi vô cùng đẹp và khôn cùng tuyệt vời, và giáo viên mếm mộ của tôi là Cô Xsan McKeith. Cô dạy cửa hàng chúng tôi môn toán. Tôi có bố giờ nhằm học tiếng Việt vào buổi chiều. Thông thường tôi làm bài xích tập ở nhà vào khung giờ nghỉ. Cửa hàng chúng tôi mặc đồng phục sản phẩm ngày, nhưng từ bây giờ chúng tôi không mặc, vì công ty chúng tôi sẽ cho sở thú Taronga.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 1 skills 2

2. Can you correct the punctuation in these sentences? 

(Em có thể sửa dấu chấm câu một trong những câu này không?)

*

Hướng dẫn giải:

1. School starts on the 5th September.

2. Does he live in Ha Noi?

3. I"m excited about the first day of school.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Bàn Phím Iphone Có Số Cho Bàn Phím Iphone Nhập Số Nhanh Chóng

4. Are you doing your homework?

5. We’re having an English lesson in class? 

Tạm dịch:

1. Trường bước đầu vào ngày 5 mon 9.

2. Anh ấy tất cả sống ở hà nội không?

3. Tôi mặt hàng hứng về ngày thứ nhất đi học.

Xem thêm: 1 Hộp Sữa Chua Nếp Cẩm Có Giảm Cân Không ? Ăn Sữa Chua Nếp Cẩm Có Béo Không

4. Ai đang làm bài xích tập ở nhà đất của bạn?

5. Cửa hàng chúng tôi có một bài học tiếng Anh trong lớp học?

3. Can you correct the passage? Write the correct version. 

(Em rất có thể sửa đoạn văn này không? Viết lại đến đúng)

*

Hướng dẫn giải:

Hi. I"m Phong and I’m from Ho đưa ra Minh City. I wear my uniform khổng lồ school every day. My favorite teacher is Mr. Trung. He teaches me science. 

Tạm dịch:

Xin chào. Tôi là Phong cùng tôi tới từ Thành phố hồ Chí Minh. Tôi khoác đồng mục mang lại trường hàng ngày. Giáo viên mếm mộ của tôi là thầy Trung. Thầy ấy dạy tôi môn khoa học.