TÌM MỘT PHÂN SỐ,BIẾT RẰNG TRUNG BÌNH CỘNG CỦA TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ LÀ 13 MÀ TỬ SỐ LỚN HƠN MẪU SỐ 4 ĐƠN VỊ

     

1.Bạn đã xem: tìm kiếm phân số có tổng tử số và mẫu số bởi 25 mẫu mã số lớn hơn tử số 7 đơn vị

Tìm một phân số , hiểu được phân số này còn có tổng của tử số và chủng loại số bởi 25, ví như tăng tử số thêm 7 đơn vị chức năng nữa thì phân số đó bởi 1. 

2. 

Tìm một phân số hiểu được trung bình cộng tử số và chủng loại số của phân số đó là 13 và chủng loại số hơn tử số 8 solo vị.

Bạn đang xem: Tìm một phân số,biết rằng trung bình cộng của tử số và mẫu số là 13 mà tử số lớn hơn mẫu số 4 đơn vị


*

1

Nếu tăng tử số thêm 7 đơn vị chức năng thì được phân số bởi 1 vậy chủng loại số sẽ hơn tử số 

7 solo vị.

Tử số là : 

( 25 - 7 ) : 2 = 9 

Mẫu số là : 

25 - 9 = 16 

Vậy phân số sẽ là : (frac916).

2 . 

Tổng của tử số và mẫu số là : 

13 x 2 = 26 

Tử số là : 

( 26 - 8 ) : 2 = 9 

Mẫu số là : 

26 - 9 = 17 . 

Vậy phân số sẽ là : (frac917).

Xem thêm: D/S Các Gói Cước 1000 Phút Của Viettel Miễn Phí 1000 Phút Gọi Nội Mạng + 750Mb


*

Tìm một phân số , biết rằng phân số này có tổng của tử số và mẫu số bằng 25 , giả dụ tăng tử số thêm 7 đơn vị chức năng nữa thì phân số đó bằng 1.

1) kiếm tìm một phân số bao gồm tổng tử số và chủng loại số bằng 210 với biết nếu chuyển từ mẫu mã số lên tử số 12 đơn vị chức năng thì ta được phân số mới bởi 1

2) tìm một phân số gồm tổng của tử số chủng loại số là 175 cùng biết giả dụ thêm 9 đơn vị vào tử số của phân số kia ta được phân số mới bằng 1

Cho một phân số bao gồm trung bình cộng của tử số và chủng loại số bằng 260. TÌm phân số đó. Hiểu được nếu sút ở mẫu mã số 32 đơn vị chức năng thì được phân số mới có mức giá trị bằng 1.

Xem thêm: Giải Lịch Sử 9 Bài 10: Các Nước Tây Âu Lịch Sử 9 Bài 10: Các Nước Tây Âu

Tìm 1 phân số biết mẫu số rộng tử số 52 đơn vị chức năng và tổng giữa tử số và mẫu mã số của phân số đó bởi 86

Tổng của nhì số bởi 222. Biết rằng nếu cùng chế tạo mỗi số 9 đơn vị thì số to sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Search số lớn

Tìm một phân số biết trường hợp thêm 7 đơn vị vào tử số và giữ nguyên mẫu số thì phân số đó bằng 1 . Nếu giữ nguyên tử số và cộng thêm vào mẫu mã số 5 đơn vị chức năng thì ta được phân số mới bằng 1/3

Tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu mã số là 175 và biết rằng nếu thêm 9 đơn vị vào tử số của phân số kia ta được một phân số mới bằng 1

Tìm 2 số gồm tổng tử số và mẫu mã số là 210. Hiểu được tử số thêm 15 đơn vị chức năng và mẫu số bớt đi 15 đơn vị ta được một phân số mới bởi 1. Search phân số đó 

1. Kiếm tìm 1 phân số biết nếu gửi 5 đơn vị từ mẫu mã số lên tử số thì dc phân số bởi 1. Còn nếu đưa 1 đơn vị chức năng tử số xuống chủng loại số thì dc phân số bởi 1/2

2. Search 1 phân số biết giả dụ thêm 5 đơn vị vào tử số thì dc phân số bằng 1. Còn nếu chuyển 1 đơn vị tử số xuống mẫu mã số thì dc phân số bởi 1/2

3.. Kiếm tìm 1 phân số biết ví như thêm 2 đơn vị vào tử số thì dc phân số bằng 1. Còn nếu đưa 5 đơn vị tử số xuống chủng loại số thì dc phân số bởi 1/2

5. Tất cả 2 đội tham gia thi hài thao. Ban sơ tỉ số tín đồ ở đội 1 với đội 2 là 2/5. Tiếp đến người ta bổ sung thêm vào mỗi team 5 người. Bây giờ số người đội 2 gấp hai đội 1. Thuở đầu tổng số người hai đội.

Lớp 5 Toán 0 0

Tìm một phân số, biết nếu như viết chế tạo tử số 7 đơn vị chức năng và không thay đổi mẫu số thì ta được phân số mới bằng 1.Nếu giữ nguyên tử số và thêm vào đó vào mẫu mã số 5 đơn vị chức năng thì ta được phân số mới là 1/3.Tìm phân số đó. ( giải cụ thể ra hộ bản thân nhé )

Lớp 5 Toán 4 0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)