TÍNH CHẤT CỦA 2 TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

     

- Tia kẻ từ điểm đó đi qua chổ chính giữa là tia phân giác của những góc tạo bởi hai tiếp tuyến.

Bạn đang xem: Tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau

- Tia kẻ từ trọng tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai nửa đường kính đi qua tiếp điểm.

Nghĩa là mang đến đường tròn $left( O ight)$, $B,C in left( O ight)$. Tiếp con đường của $left( O ight)$ tại $B,C$ giảm nhau tại $A$.

*

Khi đó

- $AB = AC$

- Tia $OC$ là phân giác góc $widehat BOC$

- Tia $AO$ là phân giác góc $widehat BAC$


b. Đường tròn nội tiếp tam giác


Đường tròn tiếp xúc với tía cạnh của một tam giác hotline là đường tròn nội tiếp tam giác, còn tam giác điện thoại tư vấn là ngoại tiếp đường tròn.

Tâm của con đường tròn nội tiếp tam giác là giao của những đường phân giác các góc trong tam giác.

*

c. Đường tròn bàng tiếp tam giác


- Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác cùng tiếp xúc cùng với phần kéo dàicủa nhì cạnh còn sót lại gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác.

- với 1 tam giác có tía đường tròn bàng tiếp.

Xem thêm: Lý Thuyết Tin Học 10 Bài 14 Tin Học 10 Bài 14: Khái Niệm Về Soạn Thảo Văn Bản

Ví dụ: Xét tam giác $ABC$, tâm của mặt đường tròn bàng tiếp tam giác góc $A$ là giao điểm của hai tuyến đường phân giác bên cạnh tại $B, C$, hay những giao điểm của đường phân giác vào góc $A$ và con đường phân giác xung quanh tại $B$ (hoặc $C$).

*

2. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: minh chứng các con đường thẳng tuy nhiên song (vuông góc), chứng tỏ hai đoạn thẳng bằng nhau.

Phương pháp:

Dùng tính chất của hai tiếp tuyến giảm nhau.

Dạng 2: chứng tỏ một đường thẳng là tiếp tuyến, tính độ dài, số đo góc và những yếu tố khác.

Phương pháp:

- cần sử dụng định nghĩa tiếp tuyến; đặc thù của nhị tiếp tuyến cắt nhau.

- dùng khái niệm con đường tròn nội tiếp, bàng tiếp.

Xem thêm: Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 7 Môn Toán Lớp 7 (4 Đề), Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 7

- dùng hệ thức lượng về cạnh với góc trong tam giác vuông.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC tía
bài bác 1: Căn thức bậc nhì
bài 2: liên hệ giữa phép nhân, phép phân tách với phép khai phương
bài xích 3: chuyển đổi đơn giản biểu thức chứa căn
bài 4: Rút gọn gàng biểu thức cất căn
bài xích 5: Căn bậc tía
bài bác 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài bác 1: nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số
bài xích 2: Hàm số hàng đầu
bài xích 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
bài bác 4: Vị trí tương đối của hai tuyến đường thẳng
bài xích 5: thông số góc của con đường thẳng
bài bác 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ nhị PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN
bài bác 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
bài xích 2: Hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩn
bài bác 3: Giải hệ phương trình bằng cách thức thế
bài bác 4: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số
bài bác 5: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số
bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
bài bác 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
bài xích 1: Hàm số bậc nhì một ẩn với đồ thị hàm số y=ax^2
bài xích 2: Phương trình bậc nhì một ẩn và công thức nghiệm
bài xích 3: Công thức nghiệm thu gọn
bài xích 4: Hệ thức Vi-ét và vận dụng
bài 5: Phương trình quy về phương trình bậc nhị
bài xích 6: Sự tương giao giữa đường thẳng và parabol
bài xích 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình
bài 8: Hệ phương trình đối xứng
bài bác 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
bài xích 1: một số hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông
bài xích 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài xích 3: một số hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông
bài bác 4: Ứng dụng thực tế tỉ con số giác của góc nhọn
bài bác 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Sự khẳng định của đường tròn-Tính hóa học đối xứng của mặt đường tròn
bài bác 2: Đường kính với dây của mặt đường tròn
bài bác 3: vệt hiệu nhận ra tiếp con đường của đường tròn
bài bác 4: Vị trí kha khá giữa con đường thẳng và con đường tròn
bài 5: đặc thù hai tiếp tuyến cắt nhau
bài xích 6: Vị trí tương đối của hai tuyến phố tròn
bài 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài 1: Góc ngơi nghỉ tâm-Số đo cung
bài bác 2: liên hệ giữa cung với dây
bài xích 3: Góc nội tiếp
bài 4: Góc tạo do tiếp con đường và dây cung
bài xích 5: Góc bao gồm đỉnh bên phía trong đường tròn, góc gồm đỉnh bên ngoài đường tròn
bài xích 6: Cung chứa góc
bài xích 7: Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp
bài bác 8: Tứ giác nội tiếp
bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
bài 10: diện tích hình tròn, diện tích s quạt tròn
bài 11: Ôn tập chương 7: Góc với con đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài bác 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình tròn
bài xích 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích s xung quanh cùng thể tích hình nón
bài xích 3: Hình cầu. Diện tích s mặt mong và thể tích hình mong
bài bác 4: Ôn tập chương 8
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.