TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT LỚP 9

     

Nội dung bài học tìm hiểu vềTính hóa học hoá học của axit như khả năng tính năng với quỳ tím, cùng với bazơ, oxit bazơ và kim loại.


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Tính hóa học hóa học

1.2.Axit mạnh, axit yếu

1.3. Tổng kết

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 3 chất hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài 3 chương 1 chất hóa học 9


1.1.1. Axit làm thay đổi màu sắc chất chỉ thị màuDung dịch axit làm cho quỳ tím đưa thành màu đỏ.Các em chú ý quan ngay cạnh thí nghiệm làm chuyển màu sắc quỳ của thay mặt các chất thuộc axit với bazơ

Video 1: kĩ năng làm thay đổi màu sắc quỳ tím của axit với bazơ

1.1.2. Axit tính năng với kim loại

*Thí nghiệm 1: Fe tác dụng với dung dịch HCl

Video 2: phản bội ứng thân Fe cùng dung dịch HCl

Hiện tượng: Có xuất hiện khí ko màuGiải thích: Do xẩy ra phản ứng sinh sản khí ko màu là khí H2theo phương trình: sắt + 2HCl→ FeCl2+ H2

*Thí nghiệm 2: Fe bội nghịch ứng cùng với axit H2SO4loãng

Video 3: Phản ứng giữa sắt kẽm kim loại Fe với axit H2SO4

Hiện tượng:Có lộ diện khí ko màuGiải thích:Do xảy ra phản ứng chế tạo ra khí không màu là khí H2theo phương trình: fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

* Kết luận:

Dung dịch axit tác dụng được với một số trong những kim các loại tạo muối và giải phóng khí H2(Trừ Cu, Ag, Au)

dd HNO3, H2SO4 đặc công dụng với nhiều kim loại nhưng không giải phóng H2(tính hóa học này đang được khám phá ở công tác THPT)

1.1.3. Axit chức năng với bazơCác em để ý quan sát thao tác tiến hành cũng giống như hiện tượng quan gần cạnh được khi tiến hành thí nghiệm Cu(OH)2với H2SO4

Video 4: phản nghịch ứng giữa dung dịch Cu(OH)2và axit H2SO4

Hiện tượng: Cu(OH)2tan dần dần và chế tạo thành dung dịch màu xanhGiải thích:Do xẩy ra phản ứng theo phương trình: Cu(OH)2 + H2SO4→ CuSO4+ 2H2O

*Kết luận: Axit tính năng với bazơ tạo thành muối cùng nước

1.1.4. Axit tính năng với oxit bazơCác em chú ý quan sát thao tác tiến hành tương tự như hiện tượng quan ngay cạnh được khi thực hiện thí nghiệm Fe2O3với HCl

Video 5: bội phản ứng giữa Fe2O3và dung dịch HCl

Hiện tượng:Fe2O3bị hòatan dần và sản xuất thành dung dịch màu nâuGiải thích:Do xảy ra phản ứng theo phương trình: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl2 + 3H2O

* Kết luận: Axit công dụng với oxit bazơ sinh sản muối cùng nước.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của axit lớp 9

Ngoài ra, Axit còn tính năng được với muối bột ( đặc điểm này sẽ tiến hành học ở bài bác 9)


1.2. Axit mạnh, axit yếu


*

Hình 1: những mức axit vô sinh ( mạnh - vừa đủ - yếu ớt - cực kỳ yếu)


1.3. Tổng kết


*

Hình 2:Sơ đồ tư duy bài đặc điểm hóa học tập của Axit


Bài 1:

Cho 32g một oxit sắt kẽm kim loại hóa trị III tan hết trong 294g hỗn hợp H2SO4. Tìm phương pháp của oxit sắt kẽm kim loại trên.

Hướng dẫn:

Công thức phải tìm có dạng: X2O3

- khối lượng H2SO4: m =20.294100= 58,8 g

- Số mol H2SO4 = 0,6 mol.

Xem thêm: Tại Sao Không Cài Được Bluestacks Và Cách Khắc Phục Từng Lỗi

- Phương trình phản nghịch ứng:

X2O3 + 3H2SO4→ X2 (SO4)3 + 3H2O

0,2 mol 0,6mol

Phân tử lượng của oxit: M =160.

Vậy oxit sẽ là Fe2O3.

Xem thêm: Nội Dung Cơ Bản Của Hiệp Ước Pa-Tơ-Nốt, Hiệp Ước Patơnốt

Bài 2:

a. Cho từ từ hỗn hợp X chứa x mol HCl vào hỗn hợp Y cất y mol Na2CO3 (x1 lít khí. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn. Tìm quan hệ giữa V1 với x, y.