TÍNH PH CỦA DUNG DỊCH THU ĐƯỢC KHI TRỘN

     

depsangtrong.com ra mắt đến các em học sinh lớp 11 nội dung bài viết Xác định pH của dung dịch sau thời điểm trộn, nhằm giúp các em học tốt chương trình chất hóa học 11.

*Bạn đang xem: Tính ph của dung dịch thu được khi trộn

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Xác định pH của dung dịch sau khoản thời gian trộn:Dạng 6.1.1: xác minh pH của dung dịch sau khi trộn những dung dịch không xẩy ra phản ứng vì không xảy ra phản ứng nên trước khi trộn sau thời điểm trộn hoặc trước lúc trộn sau khi trộn.Dạng 6.1.2: xác định pH của dung dịch sau khoản thời gian trộn dung dịch axit với dung dịch kiềm. Tính n trước lúc trộn. đối chiếu n với n trước lúc trộn để biết hay OH còn dư. Search hoặc còn dư sau khi trộn pH. Ví dụ như 1: Trộn 100ml hỗn hợp HNO3 0,02M cùng với 150ml dung dịch NaOH 0,01M. Tính pH của hỗn hợp thu được. Trả lời giải: khi trộn HNO3 cùng với NaOH xảy ra phản ứng thân hai ion H+ và OH-.Ví dụ 2: Trộn 100ml dung dịch H2SO4 0,15M với 200ml hỗn hợp KOH 0,18M thu được dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X.Ví dụ 3: Tính pH của hỗn hợp thu được sau thời điểm trộn 80ml hỗn hợp H2SO4 0,25M với 120ml dung dịch NaOH 0,3M.Ví dụ 4: Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 20ml Ba(OH)2 0,2M cùng với 80ml HCl 0,3M.Ví dụ 5: Trộn dung dịch HCl 0,04M với dung dịch NaOH 0,06M với tỉ trọng thể tích là 1:1 được dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X.Ví dụ 6: hỗn hợp A đựng Ba(OH)2 bao gồm pH = 12. Hỗn hợp B cất HCl có pH = 1. A) Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp A cùng dung dịch B. B) Trộn 2 lít hỗn hợp A với 0,5 lít dung dịch B. Xác minh nồng độ mol những ion gồm trong hỗn hợp thu được và tìm pH của dung dịch bắt đầu này.Ví dụ 7: đến 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M.

Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Có Ab = 52Cm, Ab = 20Cm, Ac = 48Cm, Cho Tam Giác Ab,Biết Bc=52Cm,Ab=20Cm,Ac=48Cm


Xem thêm: Hiện Tượng Nào Trong Số Các Hiện Tượng Quang Hợp Mạnh, Thông Tin Về Sự Quang Hợp (Thở) Của Cây Thủy Sinh


Tính pH của hỗn hợp thu được (trích đề thi đh khối A năm 2004).Ví dụ 8: Trộn 200ml hỗn hợp NaOH 0,2M cùng với 200ml hỗn hợp HNO3 0,4M được hỗn hợp X. A) Tính mật độ mol của các ion trong dung dịch X b) Tính pH và xác minh môi ngôi trường của hỗn hợp X c) Tính thể tích của hỗn hợp KOH 0,5M đề nghị để trung hòa - nhân chính dung dịch X.Dạng 6.1.3: khẳng định pH của dung dịch sau khi pha loãng với H2O. Khi pha loãng thì không tồn tại phản ứng xẩy ra nên số mol axit hoặc số mol kiềm không đổi. Trường hợp đề đến pha loãng dung dịch axit thì tính n trước khi pha loãng và sau thời điểm pha loãng rồi nhờ vào n trước lúc pha loãng n sau thời điểm pha loãng để tính tiếp. Trường hợp đề đến pha loãng dung dịch kiềm thì tính n trước khi pha loãng và sau thời điểm pha loãng rồi dựa vào n trước khi pha loãng n sau khoản thời gian pha loãng để tính tiếp. (Lưu ý: so với dung dịch kiềm, ta buộc phải tính theo pOH).Ví dụ 1: hỗn hợp HCl gồm pH = 3. Yêu cầu pha loãng dung dịch axit này (bằng nước) từng nào lần nhằm thu được hỗn hợp HCl bao gồm pH = 4. Lí giải giải hotline V1 V2 lần lượt là thể tích hỗn hợp HCl gồm pH = 3, pH = 4. Vậy yêu cầu pha loãng axit 10 lần.Ví dụ 2: dung dịch HCl gồm pH = 2. Yêu cầu pha loãng hỗn hợp axit này từng nào lần nhằm thu được hỗn hợp axit mới gồm pH = 4? lí giải giải hotline V1 và V2 thứu tự là thể tích hỗn hợp HCl bao gồm pH = 3, pH = 4. Vậy đề nghị pha loãng axit 100 lần.Ví dụ 3: dung dịch NaOH có pH = 12. Nên pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần nhằm thu được dung dịch NaOH mới bao gồm pH = 11.