TÍNH SỐ ELECTRON ĐI QUA TIẾT DIỆN THẲNG CỦA MỘT DÂY DẪN KIM LOẠI TRONG 1 GIÂY

     

Câu hỏi :

Tính số electron trải qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 15 C dịch chuyển qua tiết diện kia trong 30 giây ?


*