Read the following passage on transport, and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 8

     

*

*

*

Read the following passage on transport, and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the questions from 1 to lớn 8.

Bạn đang xem: Read the following passage on transport, and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 8

Today’s cars are smaller, safer, cleaner, & more economical than their predecessors, but the car of the future will be far more pollution-free than those on the road today. Several new types of automobile engines have already been developed than run on alternative sources of power, such as electricity, compressed natural gas, methanol, steam, hydrogen, và propane. Electricity, however, is the only zero-emission option presently available.Although electric vehicles will not be truly practical until a powerful, compact battery or other dependable source of current is available, transport experts foresee a new assortment of electric vehicles entering everyday life: shorter-range commuter electric cars, three-wheeled neighborhood cars, electric delivery vans, bikes and trolleys.As automakers work to lớn develop practical electrical vehicles, urban planners & utility engineers are focusing on infrastructure systems to tư vấn and make the best use of the new cars. Public charging facilities will need to lớn be as common as today’s gas stations. Public parking spots on the street or in commercial lots will need to lớn be equipped with devices that allow drivers lớn charge their batteries while they stop, dine, or attend a concert. Khổng lồ encourage the use of electric vehicles, the most convenient parking in transportation centers might be reserved for electric cars.Planners foresee electric shuttle buses, trains, buses and neighborhood vehicles all meeting at transit centers that would have facilities for charging & renting. Commuters will be able to rent a variety of electric cars to lớn suit their needs: light trucks, one-person three-wheelers, small cars, or electric/gasoline hybrid cars for longer trips, which will no doubt take place on automated freeways capable of handling five times the number of vehicles that can be carried by freeway today.


*

Đáp án D

đây là dạng câu hỏi:”unstated details”. Phụ thuộc vào nội dung câu ở đầu cuối của đoạn thứ 2 “shorter-range commuter electric cars, three-wheeled neighborhood cars, electric delivery vans, bikes và trolleys.” cùng câu trước tiên của đoạn máy 5 có nhắc tới “trains”. “Planes” trong gạn lọc D ko được kể tới.


A. describe the possibilities for transportation in the future

B. narrate a story about alternative energy vehicles

C. tư vấn the invention of electric cars

D. criticize conventional vehicle


Đáp án A

Lựa chọn A: để biểu đạt những khả năng có thể xảy ra về giao thông vận tải trong tương lai.Lựa chọn B: để nói lại một mẩu truyện về những phương tiện cần sử dụng nguồn tích điện thay thếLựa chọn C: để ủng hộ cho phát minh về xe tương đối điệnLựa lựa chọn D: lên án xe cộ thông thường


A. electric shuttle buses

B. pollution restrictions in the future

C. automated freeways

D.

Xem thêm: Em Hãy Nêu Những Chính Sách Đối Ngoại Của Trung Quốc Thời Phong Kiến Trung Quốc?

the neighborhood of the future


Đáp án C

đây là dạng câu hỏi: text organization, chúng ta cần hiểu về kiểu cách thông tin được tổ chức, bố trí theo dạng tin tức nào. Để hỏi đoạn tiếp đến sẽ là những chi tiết về mẫu gì. Ta yêu cầu đọc đoạn sau cuối để đoán xem thông tin theo sau là gì.Lựa chọn A: xe pháo buýt điện chạy tuyến phố ngắnLựa lựa chọn B: sự giảm bớt tình trạng ô nhiễm và độc hại trong tương laiLựa chọn C: các đường cao tốc tự động hóa hóaLựa lựa chọn D: vùng sát bên trong tương laiVì nội dung của câu sau cuối của bài xích văn gồm đề cập mang lại một khái niệm mới đó là “automated freeways capable of handling five times the number of vehicles that can be carried by freeway today”. Bởi đó chúng ta dự đoán rất có thể đoạn tiếp theo sau sẽ nói rõ hơn về điều này.


Đáp án C

Đây là dạng câu hỏi về trường đoản cú vựngA. Squared – là một trong tính từ, được tạo thành thành hình vuôngB. Long-range – là 1 trong tính từ: có tầm xaC. Concentrated – là một trong tính từ: tập trung, cô đặc, rắn chắcD. Inexpensive – là một trong những tính từ: rẻ, ko đắtTừ “compact” là 1 trong tính từ bao gồm nghĩa: kết, đặc, rắn chắc, chật ních, đầy.


A. a single electric vehicle will eventually replace several modes of transportation

B. everyday life will stay much the same in the future

C. electric vehicles are not practical for the future

D. a dependable source of electric energy will eventually be developed


Đáp án D

đây là dạng thắc mắc suy đoán. Nhờ vào nội dung của đoạn sản phẩm 2, sệt biệt chú ý câu văn “although electric vehicles will not be truly practical until a powerful, compact battery or other dependable source of current is available…”. Đây là mệnh đề chỉ sự nhượng bộ: Tuy-nhưng: ta cần chú ý mệnh đề thiết yếu “compact batter or other dependable sourse of current is available”.


A. as common as today’s gas stations

B. equipped with charging devices

C. much larger than they are today

D.

Xem thêm: Một Mẫu Nước Cứng Chứa Các Ion : Mg2+, Ca2+, Cl, Một Mẫu Nước Cứng Chứa Các Ion: Ca2+, Mg2+, Hco3

more convenient than they are today


Đáp án B

đây là dạng câu hỏi suy đoán. Phụ thuộc vào nội dung của đoạn thiết bị 3, quánh biệt chú ý câu văn “public parking spots on the street or in commercial lots will need lớn be equipped with devices that allow drivers to charge their batteries while they stop, dine, or attend a concert”.


Đáp án D

đây là thắc mắc từ vựngA. Credit cards – là 1 trong danh từ: thẻ tín dụngB. Lightning – là một trong danh từ: chớp, tia chớpC. Aggression – là 1 danh từ: cuộc xâm lược, cuộc công kíchD. Electricity – là 1 trong những danh từ: điện, điện lực, năng lượng điện lực học“charging” là một danh rượu cồn từ: sự nạp điện, nạp nhiên liệu


Đáp án C

foresce = dự đoánĐây là thắc mắc về trường đoản cú vựng.A. Count on: dựa vào, tính đếnB. Invent: phát minhC. Imagine: tưởng tượng, hình dungD. Rely on: dựa vào


*


Liên hệ

depsangtrong.com