TỔNG CỦA HAI SỐ LÀ 128,5. BIẾT SỐ THỨ NHẤT BẰNG SỐ THỨ HAI. TÌM HIỆU CỦA HAI SỐ.

     

a) Tổng của hai số là 80. Số trước tiên bằng 7/9 số thứ hai. Tìm nhì số đó.b) Hiệu của nhị số là 55. Số thứ nhất bằng 9/4 số máy hai. Tìm hai số đó.

Bạn đang xem: Tổng của hai số là 128,5. biết số thứ nhất bằng số thứ hai. tìm hiệu của hai số.


a) Tổng của nhị số là 80. Số đầu tiên bằng ( dfrac 79) số sản phẩm công nghệ hai. Tìm nhị số đó.

b) Hiệu của nhì số là 55. Số đầu tiên bằng ( dfrac 94) số thứ hai. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

Tìm nhị số theo vấn đề tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của hai số đó.

Lời giải chi tiết:

a) Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần cân nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số trước tiên là:

80 : 16 × 7 = 35

Số trang bị hai là:

80 – 35 = 45

Đáp số : 35 với 45.

b) Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số vật dụng hai là :

55 : 5 × 4 = 44

Số thứ nhất là:

44 + 55 = 99

Đáp số : 99 với 44.


bài xích 2


Video lý giải giải


Số lít nước mắm loại I nhiều hơn thế nữa số lít nước mắm nhiều loại II là 12l. Hỏi từng loại tất cả bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I vội vàng 3 lần số lít nước mắm loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm nam ngư mỗi một số loại theo việc tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ số của hai số đó.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta tất cả sơ đồ:

 

*

Cách 1:

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nhiều loại II là

12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Số lít nước mắm nhiều loại I là:

6 + 12 = 18 (lít)

Đáp số: Nước mắm các loại I: 18 lít ;

Nước mắm một số loại II: 6 lít.

Xem thêm: Có Nên Dán Camera Iphone 11 Pro Max, Nên Hay Không Dán Cường Lực Cho Camera Iphone

Cách 2:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm loại I là

12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm nhiều loại II là:

18 - 12 = 6 (lít)

Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

Nước mắm loại II: 6 lít.


bài xích 3


Video chỉ dẫn giải


Một vườn hoa hình chữ nhật bao gồm chu vi là (120m). Chiều rộng bởi (displaystyle 5 over 7) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn vườn hoa đó.

b) tín đồ ta thực hiện (displaystyle 1 over 25) diện tích vườn hoa để triển khai lối đi. Hỏi diện tích s lối đi là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- tìm kiếm nửa chu vi = chu vi ( :,2).

- search chiều dài, chiều rộng theo dạng toán tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Tìm diện tích vườn hoa = chiều lâu năm ( imes) chiều rộng.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 7.6 Gam Hỗn Hợp Gồm Một Axit, Đốt Cháy Hoàn Toàn 7

- Tìm diện tích lối đi = diện tích s vườn hoa ( imes) (displaystyle 1 over 25).