Tổng Hiệu Sau Là Số Nguyên Tố Hay Hợp Số

     
*

tổng (hiệu) sau là nhân tố hay vừa lòng số

a, 3.4.5+6.7

b, 7.9.11.13-2.3.4.7

c, 3.5.7+11.13.17

d, 16354 + 67541


*

Tổng (hiệu) sau là số yếu tắc hay đúng theo số.

Bạn đang xem: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số

a. 3.4.5+6.7

b. 7.9.11.13-2.3.4.7

c. 3.5.7+11.13.17

d. 16354+67541


*

a) (3.4.5+6.7=left(3.4.5+2.3.7 ight)⋮3) và to hơn (3Rightarrow3.4.5+6.7) là phù hợp số

b) (left(7.9.11.13-2.3.4.7 ight)⋮7) và khủng hơn (7Rightarrow7.9.11.13-2.3.4.7) là phù hợp số

c) (3.5.7) lẻ và (11.13.17) lẻ (Rightarrow3.5.7+11.13.17) chẵn (⋮2) và bự hơn (2Rightarrow3.5.7+11.13.17) là hợp số

d) (16354+67541) có chữ số tận thuộc là 5; phân tách hết mang đến 5 và lớn hơn 5 nên (16354+67541) là vừa lòng số


a,3.4.5=3.2.2.5 tích này phân tách hết đến 3

6.7=3.2.7 tích này phân chia hết mang đến 3

vậy 3.4.5+6.7 là 1 hợp số bởi vì tổng này phân chia hết mang lại 3

b,7.9.11.13 tích này phân chia hết cho 7

2.3.4.7 tích này phân tách hết đến 7

vậy 7.9.11.13-2.3.4.7 là một trong hợp số bởi vì hiệu này phân tách hết đến 7

c,3.5.7 tích này gồm các số lẻ nhân cùng với nhau đề xuất tích này là một vài lẻ

11.13.17 tích này gồm các số lẻ nhân cùng với nhau đề xuất tích này là một số trong những lẻ

vậy 3.5.7+11.13.17 là một trong hợp số vày tổng của nhì số lẻ là một số trong những chẵn, phân tách hết mang lại 2

d,16354+67541 là một trong những hợp số vị tổng tất cả chữ số tận thuộc là 4+1=5 đề nghị chia hết mang đến 5


Đúng 1
Bình luận (0)

Tổng ( hiệu ) sau là số nguyên tố hay hòa hợp số ? 

a) 3.4.5+6.7

b) 7.9.11.13-2.3.4.7

c) 3.5.7+11.13.17

d) 16354+67541


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

bài 118:Tổng hiệu sau là số thành phần hay đúng theo số?

a)3.4.5+6.7

b)7.9.11.13-2.3.4.7

c)3.5.7+11.13.17

d)16354+67541


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

a) Ta có: 3.4.5 chia hết mang lại 3.

6.7 phân chia hết đến 3.

=> 3.4.5 + 6.7 phân chia hết mang lại 3 => 3.4.5 + 6.7 là thích hợp số.

b) Ta có: 7.9.11.13 = 9009 phân chia hết mang lại 3.

2.3.4.7 phân tách hết mang đến 3.

Xem thêm: Bún Đậu Mắm Tôm Tiếng Anh Dịch Như Thế Nào? Tên Gọi Các Món Ăn Việt Bằng Tiếng Anh

=> 7.9.11.13 - 2.3.4.7 phân tách hết cho 3 => là thích hợp số.

c) Ta có: 3.5.7 = 105 ( lẻ )

11.13.17 = 2431 ( lẻ )

Mà lẻ + lẻ = chẵn đề nghị 3.5.7 + 11.13.17 = chẵn => là đúng theo số.

d) vị 16354 + 67541 có chữ số tận cùng là 4 + 1 = 5 chia hết mang đến 5 buộc phải 16354 + 67541 là phù hợp số.


Đúng 0

Bình luận (0)

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số 

a) 3.4.5+6.7

b) 7.9.11.13 - 2.3.4.7

c) 3.5.7+11.13.17

d) 16354+67541

 


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
11
0
GửiHủy

tất cả đa số là hòa hợp số

đúng ko vậy bạn

 

 


Đúng 0

Bình luận (0)

a) 3.4.5+6.7=3.4.5+2.3.7 phân tách hêt mang lại 3 và to hơn 3 đề nghị là vừa lòng số

b) 7.9.11.13-2.3.4.7 phân tách hết mang đến 7 và lớn hơn 7 bắt buộc là hòa hợp số

c) 3.5.7 lẻ và 11.13.17 lẻ => 3.5.7+11.13.17 chẫn phân chia hết đến 2 và lớn hơn 2 bắt buộc là thích hợp sỗ

d)16354+67541 có tận cùng là 5 phân tách hết đến 5 và to hơn 5 nên là hòa hợp số


Đúng 0
Bình luận (0)

tớ chưa hiểu giải thích đi


Đúng 0
Bình luận (0)

 

118.Tổng (hiệu)sau là số yếu tố hay phù hợp số?

a.3.4.5+6.7

b.7.9.11.13-2.3.4.7

c.3.5.7+11.13.17

d.16354+67541


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy

a) 3.4.5 +6.7

ta có : 3.4.5 phân chia hết cho 3

6.7 phân tách hết mang đến 3

=> 3.4.5 +6.7 chia hết mang lại 3

Vậy 3.4.5 + 6.7 là hòa hợp số

b)ta có: 7.9.11.13 chia hết mang đến 3

2.3.4.7 chia hết cho 3

=>7.9.11.13- 2.3.4.7 chia hết mang đến 3

Vậy 7.9.11.13- 2.3.4.7 là hòa hợp số

c) ta thấy : 3.5.7 lẻ, 11.13.17 lẻ

=> 3.5.7+11.13.17 chẵn

=> 3.5.7+11.13.17 là đúng theo số.

Xem thêm: Em Hãy Kể Lại Một Câu Chuyện Về Một Người Biết Tự Chủ, Trả Lời Câu 2 Trang 8


Đúng 0

Bình luận (0)

cảm ơn nha


Đúng 0
Bình luận (0)

tại sao 3.4.5 lại chia hết đến 3 khi đề nghị tim số yếu tắc hay thích hợp số mà lại ko tính tỏng


Đúng 0
Bình luận (0)

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hòa hợp tố ?

a) 3.4.5 + 6.7; b) 7.9.11.13 – 2.3.4 .7;

c) 3.5.7 + 11.13.17; d) 16354 + 67541.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

tổng (hiệu) sau là số yếu tắc hay hòa hợp số

3.4.5+6.7 7.9.11.13 - 2.3.7 3.5.7 + 11.13.17 16354+67541


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

 Bai1)Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay đúng theo số?

a)3.4.5+6.7 b)7.9.11.13-2.3.4.7

c)3.5.7+11.13.17 d)16354+67541


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

bạn vấn đáp theo bài bác tập toán 


Đúng 0

Bình luận (0)

ý bản thân là vấn đáp theo bài xích tập toán 6


Đúng 0
Bình luận (0)
TỔNG (HIỆU) sau là số thành phần hay vừa lòng số, tại Saoa) 3.4.5+6.7b) 7.9.11.13 - 2.3.4.7c) 3.5.7+11.13.17d) 16354+ 67541GIÚP MÌNH NHÉ
Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
3
0
GửiHủy
Đợi mik chút!!
Đúng 0

Bình luận (0)

a)vì 3.4.5 chia hết mang đến 2

6.7 phân tách hết đến 2 

=> 3.4.5+6.7 phân chia hết cho

=> 3.4.5+6.7 bên cạnh ước là 1 trong và chính nó còn có ước là 2

=> 3.4.5 là hòa hợp số 

các câu còn sót lại cũng làm như thế


Đúng 0
Bình luận (0)

a)(3.4.5+6.7)

3.4.5 chia hết mang đến 2

6.7 chia hết cho 2

=>3.4.5+6.7 bao gồm 3 mong trở lên=> Là thích hợp số

b) 7.9.11.13-2.3.4.7

7.9.11.13 chia hết cho 3

2.3.4.7 phân tách hết cho 3

=> 7.9.11.13-2.3.4.7 bao gồm 3 cầu trở lên=> Là đúng theo số

c) 3.5.7+11.13.17

Ta có: 3.5.7 tất cả chữ số tận thuộc là 5

11.13.17 bao gồm chư số tận cùng là 1

=> Tổng gồm 2 chữ số 6 chia hết đến 2=> Là đúng theo số

D) bạn tự có tác dụng (dễ)


Đúng 0
Bình luận (0)