TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 BÀI 21

     

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài bác 21 (có đáp án): chế tạo Chủ nghĩa xã hội ở miền bắc bộ (phần 1)

A. Miền Bắc trọn vẹn giải phóng.

B. Tw Đảng và cơ quan chỉ đạo của chính phủ trở về Thủ đô.

C. Quân ta tiến vào tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên lính Pháp sau cuối rút ngoài Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Pháp tiến hành rút quân khỏi miền nam Việt phái nam trong toàn cảnh nào ?

A. Tất cả mọi lao lý được luật tại hiệp định đã làm được hoàn tất.

B. Pháp sẽ hoàn tất chuyển giao mọi nhiệm vụ thi hành hiệp nghị Giơ– ne–vơ cho cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp đang xúc tiến mọi câu hỏi cho việc làm thống nhất giang sơn bằng con phố tổng tuyển cử hai miền.

D. Hết sức nhiều quy định ghi trong hiệp nghị Giơ-ne-vơ chưa được hoàn tất.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Điền từ còn thiếu trong lời nói sau của nước ngoài trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ nay về sau, vụ việc bức thiết không hẳn là than nhớ tiếc dĩ vãng, cơ mà là tận dụng thời cơ để việc thất thủ Bắc nước ta không mở đường mang lại ..... Bành trướng nghỉ ngơi Đông phái mạnh Á và tây nam Thái Bình Dương”

A. Công ty nghĩa làng hội.

B. Nhà nghĩa cùng sản.

C. Biện pháp mạng giải phóng dân tộc.

D. Cách social chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 4. tình hình chung của biện pháp mạng việt nam sau năm 1954 ?

A. Việt nam đã xong xuôi cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Nước ta đã chấm dứt cách mạng hóa giải dân tộc.

C. Nhà nước đã kết thúc cách social chủ nghĩa.

D. Một phần hai nước đã chấm dứt cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Vấn đề ruộng đất mang đến dân cày đã được xác định lần thứ nhất trong văn khiếu nại nào của Đảng ?

A. Cương cứng lĩnh bao gồm trị trước tiên

B. Luận cương chính trị đầu tiên.

C. Nghị quyết họp báo hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng tháng 10/1930.

D. Quyết nghị Đại hội Đảng toàn nước lần máy I (3/1935).

Hiển thị đáp án

Câu 6. cho tới năm 1956, ta đã triển khai bao nhiêu đợt cải tân ruộng đất ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 7. Thành tựu béo của cải cách ruộng khu đất 1954 - 1956 là :

A. Đã xử lý được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho những hộ nông dân.

B. Rộng 2,5 triệu hộ gia đình nông dân nước ta được cung cấp ruộng đất.

C. Thủ tiêu trọn vẹn thế lực tài chính của kẻ thống trị địa công ty trong nông làng Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Trong quy trình thực hiện cải tân ruộng đất ta vẫn :

A. Quy nhầm, quy sai một trong những nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.

B. Không nhìn nhận chính xác những địa chủ tham gia kháng chiến, tầng lớp trên tất cả công với giải pháp mạng.

C. Không nắm vững phân định yếu tố giai cấp, áp dụng máy móc giáo điều.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 9. vào thời kì khôi phục khiếp tế, ta dành được những thắng lợi gì ?

A. Năm 1957, ta đã giải quyết và xử lý được nạn đói tởm niên ngơi nghỉ Miền Bắc.

B. Năm 1957, ta đã phục sinh và xây mới 97 xí nghiệp, nhà máy lớn vì nhà nước cai quản lí trên toàn Miền Bắc.

C. Năm 1957, ta sẽ đặt quan lại hệ mua sắm với 27 nước.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Nhiệm vụ thiết yếu của cách mạng miền bắc trong 3 năm 1958 - 1960 là :

A. Kết thúc cách mạng ruộng đất.

B. Triệu tập cải tạo thành quan hệ sản xuất.

C. Tôn tạo quan hệ sản xuất, những bước đầu tiên phát triển tài chính xã hội.

D. Xong cách mạng ruộng đất, bước đầu tiên xây dụng đại lý vật hóa học cho chủ nghĩa buôn bản hội.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Khâu bao gồm của công cuộc tôn tạo quan hệ phân phối Xã hội chủ nghĩa ở miền bắc bộ trong năm 1958 – 1960?

A. Thành lập các công ty công thương nghiệp tư phiên bản tư doanh.

B. Vận động bắt tay hợp tác hoá trong tiếp tế nông nghiệp.

C. Cách tân và phát triển thành phần kinh tế tài chính quốc doanh.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đến năm 1960, công cuộc phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội ở miền bắc đã có được thành tựu gì ?

A. Xây đắp được 172 nhà máy lớn do trung ương quản lí.

B. Phát hành được 192 nhà máy lớn do địa phương quản ngại lí.

C. Thi công 500 nhà máy sản xuất lớn do tw quản lí.

D. Phát hành 217 nhà máy lớn do trung ương quản lí.

Hiển thị đáp án

Câu 13. quy mô hợp tác làng mạc được xây dựng một trong những ngành kinh tế tài chính nào ở miền bắc bộ nước ta ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải.

B. Nông nghiệp & trồng trọt và thủ công bằng tay nghiệp.

C. Nông nghiệp, bằng tay thủ công nghiệp, yêu đương nghiệp.

D. Thủ công, yêu mến nghiệp và công nghiệp.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Thành tựu của biện pháp mạng miền Bắc một trong những năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa vứt thành phần tách bóc lột vào đời sống tài chính xã hội.

B. Cải tiến và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, góp phần đặc trưng vào việc bảo đảm an toàn đời sinh sống vật chất và ý thức cho nhân dân.

C. Cách đầu trở nên tân tiến thành phần tài chính quốc dân.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 15. trong số những năm 1958 – 1960, bí quyết mạng việt nam đã phạm sai lạc gì ?

A. Nôn nả

B. Vi phạm nguyên tắc dân nhà tự nguyện

C. Dập khuôn, giáo điều

D. Toàn bộ các ý trên

Hiển thị đáp án

Câu 16. Từ năm 1954, trung ương Đảng đã xác minh nhiệm vụ của cách mạng khu vực miền nam là gì ?

A. Đấu tranh thiết yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đòi thi hành hiệp nghị Giơnevơ, duy trì gìn hoà bình, bảo vệ và phát triển lục lượng cách mạng.

B. Đấu tranh vũ trang phòng Mĩ - Diệm, xong giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa toàn quốc tiến lên nhà nghĩa xã hội.

C. Đấu tranh hoà bình chống chính sách độc tài mái ấm gia đình trị của anh em Ngô Đình Diệm, tiến tới thống nhất tổ quốc bằng con phố tổng tuyển chọn cử từ bỏ do.

D. Tiến hành cuộc loạn lạc chống Mĩ, chấm dứt sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17. Tại sao giữa những năm 1954 - 1958, bí quyết mạng.Miền Nam nhà trương đấu tranh chủ yếu trị phòng Mĩ - Diệm ?

A. Bởi lực lượng bí quyết mạng miền nam lúc đó còn non yếu, chưa thể thực hiện đấu tranh vũ trang.

B. Do lúc đó quân thù còn không dám tấn công lực lượng biện pháp mạng bởi vũ lực.

C. Vì ta tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành hiệp nghị Giơnevơ, chủ trương nhờ vào cơ sở pháp lí nước ngoài để đấu tranh chính trị cùng với địch là nhà yếu.

D. Vì bây giờ đấu tranh bằng quân sự sẽ không đưa lại chiến thắng như ta ý muốn muốn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18. Phong trào Hoà bình được bước đầu khi nào ? Ở đâu ?

A. Mon 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Mon 8/1955, sài thành - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, sài gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19. Phong trào đấu tranh thiết yếu trị ở Miền Nam trong những năm 1954 - 1958 đã:

A. Làm cho suy yếu khối hệ thống chính quyền địch ở các đô thị.

B. Tập hợp dân chúng trong một trận mạc chống Mĩ - Diệm rộng lớn lớn.

C. Có tác dụng thất bại chính sách "tố cộng, diệt cộng" của Mĩ - Diệm.

D. Những bước đầu làm thất bại âm mưu biến miền nam Việt nam giới thành nằm trong địa của chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 20. hội nghị nào của Ban Chấp hành trung ương Đảng đang ra ra quyết định để nhân dân khu vực miền nam sử dụng bạo lực cách mạng tấn công đổ chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị tháng 1/1958.

B. Hội nghị tháng 1/1959.

C. Hội nghị tháng 11/1958.

D. Hội nghị tháng 11/1959.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 21. Hình thức khởi nghĩa chống lại ách thống trị của Mĩ - Diệm vẫn diễn ra đầu tiên ở đâu ?

A. Bến Tre. B. Bình Định, Ninh Thuận.

C. Quảng Ngãi. D. Tây Ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22. Điền tiếp từ không đủ trong câu sau : "Phong trào Đồng khởi đã đánh dấu bước phát triển của giải pháp mạng miền nam chuyển từ cố kỉnh ... Quý phái thế... ".

A. Bị động; tiến cổng.

Xem thêm: Gà Bó Xôi Ở Đâu Ngon - Xem Ngay 15+ Quán Gà Bò Xôi Tại Tp

B. Phòng thủ bị đông; tiến công.

C. Bảo quản lực lượng; tiến công.

D. Bị động; công ty động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23. khía cạnh trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt nam được ra đời vào lúc nào? ở đâu ?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24. Ai là người đầu tiên giữ chức quản trị Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam Việt phái nam ?

A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát. D. Lẽ Đức Thọ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 25. Ý nghĩa lịch sử của trào lưu "Đồng khởi" ?

A. Có tác dụng lung lay toàn cục hệ thống ngụy quyền dùng Gòn, mở đường cho sự phát triển thường xuyên cửa bí quyết mạng miền Nam.

B. Là chiến thắng đánh vệt sự thua thảm chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ ở miền nam Việt Nam.C. Là thắng lợi có chân thành và ý nghĩa chiến lược trước tiên của cách mạng miền Nam, mở đường cho sự phát triển khỏe mạnh của chiến tranh cách mạng.

D. Đánh dấu bước cải tiến và phát triển của biện pháp mạng miền nam bộ từ cố kỉnh giữ gìn lực lượng lịch sự Tổng tiến công giải pháp mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26. Đại hội đại biểu toàn quốc lần lắp thêm III của Đảng có điểm lưu ý gì ?

A. Đây là đại hội Đảng lắp thêm II có sài gòn tham dự.

B. Đây là đại hội Đảng lần thứ nhất được tổ chức triển khai tại Hà Nội.

C. Đây là đại hội đầu tiên đã đề đường lối tạo chủ nghĩa buôn bản hội nghỉ ngơi nước ta.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 27. Đại hội Đảng đất nước hình chữ s lần đồ vật III đã khẳng định vai trò của phương pháp mạng khu vực miền bắc như nỗ lực nào ?

A. Cách mạng miền bắc bộ có mục đích quyết định đối với sự nghiệp xây cất chủ nghĩa buôn bản hội nghỉ ngơi nước ta.

B. Biện pháp mạng miền bắc bộ có sứ mệnh quyết định so với công cuộc công nghiệp hoá, tân tiến hoá đất nước.

C. Giải pháp mạng miền bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự cải cách và phát triển của phương pháp mạng cả nước.

D. Phương pháp mạng miền bắc có vai trò quyết định nhất so với sự cải tiến và phát triển của bí quyết mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 28. Sau năm 1954, mục tiêu chung của biện pháp mạng nhị miền là gì ?

A. Kháng chiến chống Mĩ, giải phóng hoàn toàn Miền Nam.

B. Binh lửa chống Mĩ ngơi nghỉ Miền Nam, chế tạo chủ nghĩa buôn bản hội sinh sống Miền Bắc.

C. Binh lửa chống Mĩ sống Miền Nam, tiến hành cách mạng ruộng đất ở Miền Bắc.

D. Chấm dứt cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân vào phạm vị cả nước, thực hiện hoà bình, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 29. Đường lối thực hiện xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền bắc được khẳng định trong Đại hội Đảng vn lần vật dụng III?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp vơi - mang công nghiệp nhẹ là gốc rễ của nền tài chính quốc dân.

B. Ra sức phái triển nông nghiệp trồng trọt và công nghiệp vơi - lấy công nghiệp nhẹ là căn nguyên của nền kinh tế quốc dân.

C. Rước công nghiệp nặng nề làm căn nguyên của nền kinh tế tài chính - ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trĩu một cách hợp lí.

D. Kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp & trồng trọt - lấy nông nghiệp trồng trọt là nền tảng gốc rễ của nền kinh tế quốc dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30. Đại hội đại biểu toàn nước lần trang bị III của Đảng đã bầu ai làm túng bấn thư đồ vật nhất?

A. Hồ nước Chí Minh. B. Lê Duẩn.

Xem thêm: Cách Làm Dầu Gạo Tại Nhà - Cách Làm Dầu Gạo Nguyên Chất Từ Hạt Cám Gạo

C. Ngôi trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3