Trắc Nghiệm Sinh 11 Bài 34

     

C. Quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng, kích cỡ tế bào làm cho cây khủng lên, tạo nên cơ quan liêu sinh chăm sóc rễ, thân, lá

D. Quá trình chuyển đổi về hóa học lượng, kết cấu tế bào


Câu 2. Sinh trưởng sinh hoạt thực đồ gia dụng là

A. Quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của khung người do tăng về kích thước và con số tế bào.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh 11 bài 34

B. Quy trình tăng về kích thước (lớn lên) của khung người do tăng về số lượng tế bào và những mô

C. Quy trình tăng về form size (lớn lên) của khung người do tăng về form size tế bào với mô

D. Quá trình tăng về kích cỡ (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước và phân hoá tế bào


Câu 3. Khung hình thực vật rất có thể lớn lên là do:

A. Form size tế bào tăng lên

B. Quy trình tăng lên về cân nặng tế bào

C. Sự sút phân của các tế bào mô phân sinh

D. Sự nguyên phân của những tế bào mô phân sinh.x


Câu 4. Mô phân sinh là:

A. Nhóm những tế bào thực vật không phân hoá

B. Gia hạn được tài năng nguyên phân vào suốt đời sống của cây

C. Có chức năng sinh trưởng và phát triển

D. Cả A với B


Câu 5. Tế bào phân sinh ngơi nghỉ thực đồ là

A. Nhóm những tế bào chưa phân hóa, nhưng kỹ năng nguyên phân hết sức hạn chế

B. Nhóm các tế bào không phân hóa, bảo trì được kỹ năng nguyên phân

C. Nhóm những tế bào chưa phân hóa, mất dần kĩ năng nguyên phân

D. Nhóm các tế bào phân hóa, chuyên hóa về chức năng


Câu 6. Cho các phần tử sau: 1. Đỉnh rễ 4. Chồi đỉnh 2. Thân 5. Hoa 3. Chồi nách 6. Lá tế bào phân sinh đỉnh không có ở

A. (1), (2) cùng (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) cùng (5)

D. (2), (5) và (6)


Câu 7. Tế bào phân sinh đỉnh không tồn tại ở địa điểm nào của cây?

A. Ở thân

B. Ở chồi nách

C. Ở đỉnh rễ

D. Ở chồi đỉnh


Câu 8. Tế bào phân sinh đỉnh không có ở địa chỉ nào của cây?

A. Ở thân

B. Ở chồi nách

C. Ở đỉnh rễ

D. Ở chồi đỉnh


Câu 9. Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và tế bào phân sinh lóng là

A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng bao gồm ở thân cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh bên tất cả ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng tất cả ở thân cây hai lá mầm

C. Tế bào phân sinh bên tất cả ở thân cây nhì lá mầm, còn mô phân sinh lóng tất cả ở thân cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt và mô phân sinh lóng bao gồm ở thân cây hai lá mầm


Câu 10. Mô phân sinh bên và tế bào phân sinh lóng có ở

A. Thân cây Một lá mầm

B. Thân cây hai lá mầm

C. Cả cây Một lá mầm cùng Hai lá mầm

D. Mô phân sinh bên bao gồm ở thân cây nhì lá mầm, còn mô phân sinh lóng tất cả ở thân cây Một lá mầm


Câu 11. Ở cây hai lá mầm, tính từ bỏ ngọn mang đến rễ là các loại tế bào phân sinh theo máy tự:

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh bên → tế bào phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên→ tế bào phân sinh lóng→ mô phân sinh đỉnh rễ

C. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ

D. Tế bào phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên


Câu 12. Thư tự những loại mô phân sinh tính từ bỏ ngọn mang lại rễ cây 2 lá mầm là:

A. Tế bào phân sinh đỉnh → mô phân sinh mặt → tế bào phân sinh đỉnh rễ

B. Tế bào phân sinh đỉnh → tế bào phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh đỉnh → mô phân sinh bên

D. Tế bào phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh → mô phân sinh đỉnh rễ


Câu 13. Cố kỉnh nào là phát triển sơ cấp cho

A. Là thừa trình đổi khác về unique các kết cấu và tính năng sinh hóa của tế bào làm cho cây ra hoa, kết quả, tạo hạt

B. Là quá trình tăng lên về con số tế bào

C. Là quy trình tăng lên về cân nặng tế bào

D. Là quy trình cây phân chia lớn lên


Câu 14. Sinh trưởng sơ cấp của cây là:

A. Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều lâu năm do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

B. Sự lớn mạnh chiều lâu năm của cây do vận động phân hoá của tế bào phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ngơi nghỉ cây một lá mầm và cây nhì lá mầm

C. Sự vững mạnh chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân với đỉnh rễ chỉ tất cả ở cây cây hai lá mầm.

D. Sự phát triển chiều lâu năm của cây do chuyển động nguyên phân của tế bào phân sinh đỉnh thân cùng đỉnh rễ chỉ bao gồm ở cây cây một lá mầm.


Câu 15. Đặc điểm nào không có ở phát triển sơ cấp?

A. Làm tăng form size chiều lâu năm của cây

B. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

C. Ra mắt cả sống cây một lá mầm với cây nhì lá mầm

D. Diễn ra hoạt động vui chơi của mô phân sinh đỉnh


Câu 16. đánh giá và nhận định nào tiếp sau đây về chế tác sơ cấp ở thực thứ là ko đúng:

A. Tạo cho cây phệ và cao lên vì sự phân chia tế bào mô phân sinh bên

B. Được thấy ở phần nhiều cây một lá mầm

C. Các bó mạch vào thân xếp lộn xộn vị thân thường có kích cỡ bé

D. Thời hạn sống ngắn


Câu 17. Phát triển thứ cấp của cây thân gỗ là do hoạt động:

A.mô phân sinh đỉnh

B. Tế bào phân sinh bên

C. Tùy theo loài

D. Ngẫu nhiên


Câu 18. Sinh trưởng thứ cấp cho là

A. Sự lớn lên bề ngang của cây vị mô phân sinh mặt của cây thân thảo hoạt động tạo ra.

B. Sự vững mạnh bề ngang của cây vị mô phân sinh bên của cây thân gỗ hoạt động tạo ra.

Xem thêm: Đạo Mộ Bút Ký Diễn Viên - Diễn Viên Chính Đạo Mộ Bút Ký (Phim)

C. Sự vững mạnh bề ngang của cây một lá mầm bởi vì mô phân sinh bên của cây vận động tạo ra

D. Sự lớn mạnh bề ngang của cây vị mô phân sinh lóng của cây vận động tạo ra


Câu 19. Đặc điểm nào không tồn tại ở sinh trưởng sản phẩm công nghệ cấp?

A. Làm tăng form size chiều ngang của cây

B. Diễn ra hoạt động vui chơi của tầng sinh bần.

C. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây nhì lá mầm

D. Diễn ra hoạt động vui chơi của mô phân sinh bên.


Câu 20. Hiệu quả của sinh trưởng thứ cung cấp

A. Tạo nên cây lớn ra theo chiều ngang

B. Làm phát sinh cành bên và rễ nhánh

C. Tạo nên cây ra hoa, sinh sản quả

D. Toàn bộ các biểu lộ trên


Câu 21. Tuyên bố nào dưới đây đúng ?

A. Cây Một lá mầm với cây nhị lá mầm đều có sinh trưởng thứ cấp và phát triển sơ cấp

B. Ngọn cây Một lá mầm tất cả sinh trưởng vật dụng cấp, thân cây nhị lá mầm gồm sinh trưởng sơ cấp.

C. Sinh trưởng sơ cấp gặp ở cây Một lá mầm cùng phần thân non của cây nhì lá mầm

D. Cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cung cấp còn cây nhì lá mầm bao gồm sinh trưởng sơ cấp


Câu 22. Phát triển sơ cấp xẩy ra ở

A. Cây một lá mầm cùng cây nhì lá mầm

B. Chỉ xẩy ra ở cây nhì lá mầm

C. Cây một lá mầm với phần thân non của cây nhì lá mầm

D. Cây nhì lá mầm với phần thân non của cây một lá mầm


Câu 23. Mang tủy có tác dụng tâm, sự phân bố của mạch rây cùng gỗ trong sinh trưởng sơ cấp ra làm sao ?

A. Mộc nằm phía ko kể còn mạch rây phía bên trong tầng sinh mạch

B. Gỗ cùng mạch rây phía bên trong tầng sinh mạch

C. Mộc nằm phía vào còn mạch rây nằm phía ngoại trừ tầng sinh mạch

D. Gỗ cùng mạch rây nằm phía quanh đó tầng sinh mạch.

Xem thêm: Uống Biotin Có Tác Dụng Gì, Biotin Mọc Tóc: Sự Thật Đằng Sau Lời Đồn Thổi!


Câu 24. Hoạt động vui chơi của tầng sinh trụ sẽ tạo ra cấu trúc thứ cấp cho của thân từ quanh đó vào gồm:

A. Mạch rây vật dụng cấp, mạch rây sơ cấp, tầng sinh trụ, gỗ sơ cấp, gỗ sản phẩm cấp

B. Mạch rây sơ cấp, mạch rây sản phẩm công nghệ cấp, tầng sinh trụ,mạch rây đồ vật cấp, mạch rây sơ cấp

C. Mộc sơ cấp, gỗ thiết bị cấp, tầng sinh trụ, mạch rây sản phẩm cấp, mạch rây sơ cấp

D. Mạch rây sơ cấp, mạch rây đồ vật cấp,tầng sinh trụ, gỗ lắp thêm cấp, gỗ sơ cấp


Câu 25. Mang tủy có tác dụng tâm, sự phân bổ của gỗ sơ cấp cho và gỗ thứ cấp cho trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?

https://video.vietjack.com/upload2/quiz_source1/2020/09/noi-1599807161.PNG

A. Cả hai hầu như nằm phía không tính tầng sinh mạch, trong các số ấy gỗ thứ cấp nằm phía trong và gỗ sơ cấp cho nằm phía ngoài

B. Cả hai mọi nằm phía xung quanh tầng sinh mạch, trong các số đó gỗ thứ cấp nằm phía không tính còn gỗ sơ cấp nằm phía trong

C. Cả hai đầy đủ nằm phía vào tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cung cấp nằm phía kế bên còn mộc sơ cấp cho nằm phía trong

D. Cả hai rất nhiều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong những số đó gỗ thứ cung cấp nằm phía trong với gỗ sơ cấp nằm phía ngoài


Câu 26. Các tế bào ngoại trừ cùng của vỏ cây thân mộc được có mặt từ đâu ?

A. Tầng sinh bần

B. Mạch rây sơ cấp

C. Tầng sinh mạch

D. Mạch rây máy cấp


Câu 27. Tầng sinh bần có công dụng phân chia thường xuyên tạo một lớp sống phía bên cạnh của vỏ bao gồm tác dụng bảo đảm thân và ngăn lại mất nước. Lớp này được điện thoại tư vấn là

A. Bần

B. Ròng

C. Dác

D. Mạch rây.


Câu 28. Xem hình tiếp sau đây và cho biết chú mê thích nào đúng ?
*
*
*