Trắc Nghiệm Sử 12 Bài 17

     

I. Nhận biết:

Câu 1. Hai trọng trách chiến lược của Đảng để giữ lại vững kế quả cách mạng 1945 là gì?

A. Thực hiện nền giáo dục và đào tạo mới và giải quyết và xử lý nạn đói.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 12 bài 17

B. Ra đời chính phủ chấp nhận và thông qua hiến pháp mới.

C. Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược với trừng trị bầy nội phản.

D. Củng cố, đảm bảo chính quyền bí quyết mạng với ra mức độ xây dựng chính sách mới.

A. Pháp mở rộng đánh chiếm các tỉnh nam giới kỳ.

B. Pháp bằng lòng xâm lược nước ta lần thiết bị hai.

C. Pháp lấn chiếm một số vị trí đặc biệt ở phái mạnh bộ.

D. Pháp tấn công đoàn mít tinh mừng ngày Độc lập ở dùng Gòn.

Câu 3. Để giải quyết nạn đói trước đôi mắt sau phương pháp mạng mon Tám, Đảng chính phủ nước nhà và quản trị Hồ Chí Minh đã có biện pháp gì dưới đây? A. Lôi kéo sự cứu giúp trợ của thay giới.

B. Cấm cần sử dụng gạo, ngô để nấu rượu.

C. Nhường cơm sẻ áo, hủ gạo cứu đói.

D. Tịch kí gạo của bạn giàu chia cho tất cả những người ngh o.

Câu 4. Tháng 1-1946 đã ra mắt sự kiện lịch sử gì sau đây của nước vn dân nhà cộng hoà?

A. Thông qua bạn dạng Hiến pháp đầu tiên.

B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I.

C. Nước ta và Pháp kí hiệp định Sơ bộ.

D. Quốc hội gật đầu đồng ý lưu hành đồng xu tiền Việt Nam.

Câu 5. Để khắc phục tình trạng trở ngại về tài bao gồm sau cách mạng tháng Tám Đảng, cơ quan chỉ đạo của chính phủ đã tất cả chủ trương gì bên dưới đây?

A. “Quỹ độc lập”

B. “Ngày đồng tâm”.

C. “Tăng gia sản xuất”.

D. “Không một tấc đất quăng quật hoang”.

Câu 6. Ngày /9/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết sắc lệnh gì bên dưới đây?

A. Thành lập và hoạt động Nha Cảnh sát

B. Thành lập Nha An Ninh

C. Thành lập Nha bình dân học vụ

D. Thành lập và hoạt động quân đội quốc gia Việt Nam

A. Kết thúc bắn ngay sinh hoạt Nam Bộ.

B. Nhượng cho Pháp một vài quyền lợi chủ yếu trị.

C. Ta nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi tài chính – văn hoá ngơi nghỉ Việt Nam.

D. Pháp công nhận nước ta có chính phủ tự trị phía bên trong khối hòa hợp Pháp.

Câu 8. Thuận lợi cơ bạn dạng của nước việt nam Dân công ty Cộng hòa sau tháng Tám-1945 vn là:

Nhân dân sẵn sàng đảm bảo an toàn thành quả bí quyết mạng.Hệ thống buôn bản hội công ty nghĩa hình thành và vạc triển.Phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở những nước thuộc địa phụ thuộc.Nhân dân ta giành bao gồm quyền, tin cẩn vào sự chỉ đạo của Đảng, chưng Hồ.

Câu 9. Để giải quyết nạn đói mang tính chất chiến lược thọ dài, phương án nào dưới đấy là cơ phiên bản nhất?

A. Phát động ngày đồng tâm.

B. Kêu gọi sự cứu vãn trợ từ mặt ngoài.

C. Chia lại ruộng công mang đến dân ngh o.

D. Tăng gia tài xuất thực hành tiết kiệm.

Câu 10: Lực lượng nào tiếp sau đây đã dọn đường tiếp tay mang đến thực dân Pháp trở về xâm lược nước ta?

Đế quốc Mĩ.Phát xít Nhật.Thực dân Anh.Quân nước trung hoa Dân quốc.

A. Nhị bên hoàn thành bắn nghỉ ngơi Nam Bộ.

B. Nhượng cho Pháp một vài quyền lợi kinh tế, văn hoá sinh hoạt Việt Nam

C. Ta gật đầu đồng ý cho Pháp ra miền bắc thay gắng cho quân china Dân Quốc.

D. Pháp công nhận vn là nước nhà tự do, nằm trong khối hòa hợp Pháp.

Câu 12. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân team Đồng minh làm sao vào Việt Nam để gia công nhiệm vụ giải tiếp giáp quân Nhật?

A. Quân Anh với Mĩ.

B. Quân Anh cùng Pháp.

C. Quân Anh và trung quốc dân quốc.

D. Quân Mĩ và china dân quốc.

II. Thông hiểu:

Câu 1. “Cứ mười ngày nhịn nạp năng lượng một bữa, hàng tháng nhịn nạp năng lượng ba bữa, mang gạo kia (mỗi bữa một bơ) để cứu dân ngh o” là câu nói của ai?

A. Hồ nước Chí Minh.

B. Phạm Văn Đồng.

C. Trường Chinh.

D. Tôn Đức Thắng.

Câu 2. Khó khăn lớn số 1 mà nước vn Dân công ty Cộng hòa phải đối mặt sau giải pháp mạng tháng Tám 1945 là gì?

A. Ngoại xâm cùng nội phản.

B. Rộng 90% dân số mù chữ.

C. Ngân quỹ công ty nước trống rỗng

D. Nàn đói bắt nạt doạ nghiêm trọng cuộc sống của dân chúng ta.

Câu 3. Sự kiện hầu hết nào dưới đây diễn ra trong năm 1946 đã đánh dấu củng cầm nền móng cho cơ chế mới?

Thành lập quân team Quốc gia.Bầu cử Hội đồng nhân dân những cấp.Thành lập Ủy phát hành chính các cấp.Tổng tuyển cử thai Quốc hội trong cả nước.

Câu 4. Âm mưu nhà yếu của các thế lực phản cồn trong và ngoại trừ nước so với Việt nam sau phương pháp mạng thánh Tám năm 1945 là gì?

A. đảm bảo an toàn chính quyền trằn Trọng Kim sống Việt Nam.

B. Gửi thực dân Pháp trở lại Việt Nam.

C. Mở đường mang lại đế quốc Mĩ xâm lấn Việt Nam.

D. Chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam.

A. Sự nhân nhượng của lực lượng cách mạng.

B. Sự thắng lợi của Pháp trên chiến trường ngoại giao.

C. Sự thoả hiệp của Pháp so với Chính đậy ta.

D. Nhà trương đúng mực và đúng lúc của Đảng và chủ yếu phủ.

A. Pháp công nhận việt nam là một non sông tự do.

B. Pháp công nhận việt nam là một đất nước độc lập.

C. Việt nam thuận đến 15 000 quân Pháp ra Bắc sửa chữa quân Tưởng và rút dần dần trong 5 năm.

D. Hai bên thực hiện dứt bắn ngay sinh hoạt Nam Bộ.

Câu 7. Trở ngại cơ bản nhất nhưng mà nước việt nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt sau phương pháp mạng mon Tám 1945?

A. Những tổ chức phản giải pháp mạng trong nước ngỏng dậy chống phá phương pháp mạng.

B. Nàn đói, nạn dốt đang nạt doạ nghiêm trọng.

C. Ngoại xâm và nội phản.

D. Ngân quỹ công ty nước trống rỗng.

A. Nhân nhượng với nước trung hoa Dân quốc để tiến công Pháp.

B. Hòa cùng với Pháp nhằm đuổi china Dân quốc.

C. Hòa cùng với Pháp và trung quốc Dân quốc để sẵn sàng lực lượng.

Xem thêm: Bài Văn Tả Người Thân Đang Làm Việc, Top 45 Bài Tả Người Thân Đang Làm Việc

D. Nhân nhượng với quân trung quốc Dân quốc.

Câu 9. Tại sao chủ yếu nào dưới đây làm cho hội nghị Phông-ten-nơ-blô (Pháp) không có kết quả?

Pháp âm mưu kéo nhiều năm thêm chiến tranh xâm lược nước ta.Thời gian hiệp thương ngắn.Ta chưa nhận ra sự ưng ý ủng hộ của bạn bè quốc tế.Pháp quyết vai trung phong cướp việt nam một lần nữa.

A. Nâng cao uy tín của nước vn Dân nhà cộng hòa.

B. Khơi dậy tinh thần yêu nước, thống trị đất nước của nhân dân.

C. Đưa nước nhà thoát ngoài tình nắm “ngàn cân treo gai tóc”.

D. Giáng một đòn vào thủ đoạn xuyên tạc, phân tách rẽ của quân thù đối với cơ chế mới.

Câu 11. Đảng và chính phủ nước nhà đã thực hiện chế độ đối ngoại mềm mỏng sau phương pháp mạng tháng Tám bởi vì lí vị nào dưới đây?

Kẻ thù còn mạnh, kháng phá tổ chức chính quyền cách mạng .Pháp được sự giúp sức và hậu thuẫn của quân Anh.Chính quyền còn non trẻ, cần yếu đối phó với rất nhiều kẻ thù.Trung Hoa Dân quốc dùng tay không đúng để phòng phá bí quyết mạng.

Câu 12. Sự khiếu nại nào dưới đây đã buộc chủ yếu phủ vn Dân chủ Cộng hòa gửi từ đánh Pháp sang hòa hoãn nhân nhượng với Pháp?

Vì Pháp được Anh hậu thuẫn.Vì Pháp được bọn phản hễ tay sai góp đỡ.Vì ta tránh chứng trạng một thời điểm đối phó với khá nhiều kẻ thù.Vì Pháp và trung quốc Dân quốc kí Hiệp mong Hoa-Pháp.

III. Vận dụng:

Câu 1. Sắp đến xếp các sự kiện sau theo trình trường đoản cú thời gian:

Tổng tuyển cử thai Quốc HộiChính phủ việt nam Dân công ty Cộng hòa ký kết với Pháp bản Tạm ước.Chính phủ vn Dân nhà Cộng hòa cam kết với Pháp bạn dạng Hiệp định Sơ bộ.

A. 2,1,3.

B. 1,3,2.

C. 3,1,2.

D. 2,3,1.

Câu 2: Hình ảnh dưới đây thể hiện truyền thống gì của quần chúng. # ta?

*

Tương thân tương ái.Đoàn kết toàn dân.Vì tương lai phát triển.Truyền thống yêu thương nước.

Câu 3. Hình ảnh đoàn quân “Nam tiến” năm 1945 thể hiện ý thức gì của các thế hệ bạn teen Việt Nam?

*

A. Yêu thương nước.

B. Tương thân tương ái.

C. Đoàn kết.

D. Xung kích.

Tránh va độ cùng với nhiều quân thù trong cùng một thời gian.Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước.Tranh thủ thời gian hoà hoãn để cải tiến và phát triển lực lượng.Có thời gian chuyển những cơ quan lại đầu não mang đến nơi bình yên .sự nhượng cỗ của ta trong vấn đề phân hoá kẻ thù.sự thoả hiệp của Đảng ta và cơ quan chính phủ ta.sự tinh giảm trong lãnh đạo của ta.vai trò chỉ huy sáng suốt của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh.

Câu 6. Mục đích của nước việt nam Dân chủ Cộng hòa kí với Pháp bản Tạm mong ngày 14 – 9- 1946 là

A. Vứt bỏ một vạn quân Anh thoát khỏi miền Nam.

B. Tỏ mĩ ý của ta và kéo dài thời gian để tạo lực lượng.

C. Chế tác không khí hòa dịu để thường xuyên đàm phán trên Phôngtennơblô.

D. đuổi 20 vạn quân trung hoa Dân quốc thoát khỏi miền Nam.

Câu 7. Trách nhiệm cơ bản nhất nhưng nước nước ta Dân công ty Cộng hòa cần thực hiện sau giải pháp mạng tháng Tám là gì?

A. Giải quyết nạn đói.

B. Xử lý nạn dốt.

C. Xử lý khó khăn về tài chính.

D. Xây dựng cơ quan ban ngành cách mạng.

A. Nguy cơ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với quân trung hoa Dân quốc.

B. Nên cầm súng khi Pháp đưa quân ra miền Bắc.

C. Quân địch cấu kết với nhau kháng phá cơ quan ban ngành cách mạng.

D. Cùng một lúc yêu cầu đối phó với Pháp và nước trung hoa Dân quốc.

A. Đánh Pháp .

B. Hòa với Pháp.

C. Đánh china Dân quốc.

D. Hòa china Dân quốc.

Câu 10. Đảng và chính phủ nước nhà đã chọn giải pháp “Hoà nhằm tiến” nhằm mục tiêu mục đích gì bên dưới đây?

A. Xây dựng, củng cố chính quyền mới

B. Chuẩn bị cơ sở vật hóa học xây dựng đất nước.

C. Đẩy quân trung quốc Dân quốc thoát ra khỏi nước ta.

D. Kéo dãn thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng.

Câu 11: mục đích của Đảng, chính phủ nước nhà khi kêu gọi đồng bào triển khai “tuần lễ vàng”, “quỹ độc lập” là gì?

A. Để cung cấp giải quyết nạn đói.

B. Quyên góp tiền để gây ra đất nước.

C. Quyên góp quà để thi công đất nước.

D. Xử lý khó khăn về tài thiết yếu của khu đất nước.

A. Tập trung vào kẻ thù chính.

B. Tránh thuộc lúc tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với những kẻ thù.

C. Gồm thêm thời gian để thiết kế và củng cụ lực lượng.

D. Tiêu giảm việc Pháp và trung hoa Dân quốc hòa hợp với nhau.

IV. áp dụng cao:

***Câu 1: giải pháp cơ bạn dạng nào sau đây của chính phủ đã kịp thời xử lý khó khăn về tài chính việt nam sau phương pháp mạng tháng Tám 1945?

vạc động trào lưu “Tuần lễ vàng”.Kí sắc đẹp lệnh ban hành tiền Việt Nam.Quyết định giữ hành tiền Việt Nam.Quyết định thành lập Ngân sản phẩm Việt Nam.Mềm dẻo trong chính sách đối ngoại.Đa phương hóa trong dục tình quốc tế.Kết hòa hợp đấu tranh quân sự với nước ngoài giao.Triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.Đa phương hóa trong quan hệ quốc tế.Kết hòa hợp đấu tranh quân sự chiến lược với ngoại giao.Triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.

A. Mở rộng quan hệ quốc tế.

B. Mềm mỏng trong chế độ đối ngoại.

C. Kết hợp đấu tranh kinh tế tài chính với bao gồm trị.

D. Kết hợp đấu tranh chủ yếu trị cùng với quân sự.

Câu 5: bài học kinh nghiệm cơ bạn dạng nào được rút ra từ kết quả việc xử lý nạn đói sau cách mạng mon Tám 1945 của Đảng?

Đầu tư cải tiến và phát triển nông nghiệp.Đẩy mạnh tăng gia tài xuất.Triệt để thực hành thực tế tiết kiệm.Xây dựng khối hệ thống thủy lợi.

B. Đa phương hóa các mối quan lại hệ.

C. Kiên trì trong tranh đấu ngoại giao.

D. Xử lý tranh chấp bằng hòa bình.

A. Lợi dụng sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.

B. Kiên định trong đấu tranh đảm bảo lợi ích quốc gia.

C. Sự đồng thuận trong việc giải quyết tranh chấp.

D. Cứng nhắc về nguyên tắc, mềm mỏng về sách lược.

Câu 8: nhân tố cơ phiên bản nào tiếp sau đây đã đưa cách mạng vn vượt qua khó khăn sau bí quyết mạng mon Tám 1945?

A. Niềm tin đoàn kết toàn dân.

B. Sự ủng hộ của công ty b quốc tế.

C. Sự chỉ huy sáng suốt của Đảng.

Xem thêm: Tạo Và Chỉnh Sửa Bảng Tính Và Trang Tính Là Gì ? Một Trang Tính Trong Chương Trình Bảng Tính Là Gì

D. Truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc.