TRẮC NGHIỆM SỬ 12 BÀI 21

     

Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài 21: desgin xã hội nhà nghĩa nghỉ ngơi miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và thiết yếu quyền sài gòn ở khu vực miền nam (1954-1965) tất cả đáp án không thiếu các cường độ giúp những em ôn trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài bác 21.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 12 bài 21


Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài xích 21: sản xuất xã hội công ty nghĩa ngơi nghỉ miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và bao gồm quyền tp sài thành ở khu vực miền nam (1954-1965)

Câu hỏi dấn biết

Câu 1: Sự khiếu nại nào ghi lại miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng?

Hiển thị giải đáp

Câu 2. Trong cuộc chiến đấu chống kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của quân dân miền nam bộ Việt Nam vẫn dấy lên phong trào

A. “Thi đua Ấp Bắc, giết thịt giặc lập công”.

B. “Tìm Mĩ cơ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”.

C. “Đánh mang lại Mĩ cút, đánh đến ngụy nhào”.

D. “Quyết chiến quyết thắng giặc Mĩ xâm lược”.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích: Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của quân dân miền nam bộ Việt Nam đang dấy lên trào lưu “Thi đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công”.


Câu 3: phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960) nổ ra trước tiên ở đâu?

A. Vĩnh Thạnh (Bình Định).

B. Bác bỏ Ái (Ninh Thuận).

C. Trà Bồng (Quảng Ngãi).

D. Mỏ Cày (Bến Tre).

Hiển thị giải đáp

A. Quân Pháp rút ngoài miền Bắc.

B. Bộ đội nước ta tiến về giải tỏa Hà Nội.

C. Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng.

D. Mĩ dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm nghỉ ngơi miền Nam.

Hiển thị lời giải

Câu 5: thắng lợi nào sau đây khẳng định quân dân miền nam bộ Việt Nam có khả năng đánh thắng kế hoạch “Chiến tranh sệt biệt” (1961 - 1965) của Mĩ?

A. An Lão (Bình Định).

B. Ba Gia (Quảng Ngãi).

C.Bình Giã (Bà Rịa).

D.Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích: thành công Ấp Bắc (Mĩ Tho) đã xác định quân dân khu vực miền nam Việt Nam có khả năng đánh thắng kế hoạch “Chiến tranh sệt biệt” (1961 - 1965) của Mĩ?


Câu 6: Để thực hiện phương châm của kế hoạch “Chiến tranh quánh biệt”, Mỹ đã đề ra kế hoạch gì nhằm bình định miển Nam trong khoảng 18 tháng?

A. Kế hoạch Xtalây – Taylo.

B. Planer Giơnxơn – Mác Namara.

C. Dồn tư thục “Ấp chiến lược”.

D. Ra đời Bộ lãnh đạo quân sự Mỹ nghỉ ngơi miền Nam.

Hiển thị câu trả lời

Câu 7: từ thời điểm năm 1961 cho 1965, Mỹ triển khai chiến lược cuộc chiến tranh gì ở miền nam bộ Việt Nam?

A. Kế hoạch “Chiến tranh đối chọi phương”.

B. Kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

D. Chiến lược “Việt phái nam hóa chiến tranh”.

Hiển thị đáp án

Câu 8: từ năm 1954 mang đến 1960, Mỹ triển khai chiến lược cuộc chiến tranh gì ở miền nam bộ Việt Nam?

A. Kế hoạch “Chiến tranh solo phương”.

B. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Kế hoạch “Chiến tranh cục bộ”.

D. Kế hoạch “Việt phái nam hóa chiến tranh”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: từ thời điểm năm 1954 mang lại 1960, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh đơn phương ở miền nam bộ Việt Nam.


Câu 9: Mĩ áp dụng chiến thuật gì trong kế hoạch chiến tranh đặc biệt quan trọng ở Việt Nam?

A. Trực thăng vận.

B. Tìm diệt.

C. Bình định.

D. Lập ấp chiến lược.

Hiển thị đáp án

Câu 10: Trong hai năm (1954 – 1956), khu vực miền bắc đã triển khai bao nhiêu đợt cải tân ruộng đất?

A. 2 đợt.

B. 3 đợt.

C. 4 đợt.

D. 5 đợt.

Hiển thị câu trả lời

Câu 11: Ai là người trước tiên giữ chức chủ tịch Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miển nam Việt Nam?

A. Nguyễn Thị Bình.

B. Lê Đức Thọ.

C. Nguyễn Hữu Thọ.

D. Huỳnh Tấn Phát.

Hiển thị đáp án

Câu 12: Đại hội đại biểu toàn quốc lần máy III của Đảng (9/1960) đã bầu ai làm túng thư thứ nhất?

A. Hồ Chí Minh.

B. Phạm Văn Đồng.

C. Lê Duẩn.

D. Trường Chinh.

Hiển thị giải đáp

Câu 13: thắng lợi nào của nhân dân miền nam bộ Việt nam trong đông – xuân 1964 – 1965 góp thêm phần làm phá sản kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Núi Thành (Quảng Nam).

C. Bình Giã (Bà Rịa).

D. Khe sanh (Quảng Trị).

Hiển thị câu trả lời

Câu 14: chiến thắng nào của nhân dân miền nam Việt phái nam trong đông – xuân 1964 – 1965 góp thêm phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Núi Thành (Quảng Nam).

C. An Lão (Bình Định).

D. Khe sinh (Quảng Trị).

Hiển thị lời giải

Câu hỏi thông hiểu:

Câu 15: Trong thời kì 1954 - 1975, thành công nào là mốc khắc ghi bước đưa của bí quyết mạng miền nam bộ Việt phái nam từ cố kỉnh giữ gìn lực lượng sang cố gắng tiến công?

A. Vạn Tường (1965).

B. "Đồng khởi" (1959 - 1960).

C. Tây Nguyên (3/1975).

D. Mậu Thân (1968).

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích: Trong giai đoạn 1954 - 1975, thắng lợi của trào lưu “Đồng khởi” là mốc khắc ghi bước gửi của phương pháp mạng miền nam bộ Việt phái nam từ nuốm giữ gìn lực lượng sang nuốm tiến công


Câu 16: Âm mưu cơ bản của kế hoạch “Chiến tranh sệt biệt” là

A. Dùng người việt đánh bạn Việt.

B. Bình định miền nam bộ trong vòng 18 tháng.

C. Bức tường ngăn sự bỏ ra viện của nhân dân miền bắc bộ cho miền Nam.

Xem thêm: 6 Lợi Ích Của Trứng Ngỗng Với Sức Khỏe Bạn Bỏ Lỡ Sẽ Rất Tiếc

D. Mở các đợt hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng giải pháp mạng.

Hiển thị câu trả lời

Câu 17. Âm mưu chiến lược của Mỹ triển khai ở khu vực miền nam Việt Nam sau thời điểm ký hiệp định Giơnevơ là

A. Phá hoại hiệp định Giơnevơ nhằm mục đích chiếm mang Việt Nam.

B. Chia giảm nước ta, biến khu vực miền nam Việt phái mạnh thành thuộc địa kiểu bắt đầu của Mỹ.

C. Biến miền nam Việt phái nam thành địa thế căn cứ không quân của Mỹ sinh sống Đông Dương.

D. Dựng lên tổ chức chính quyền tay không nên Ngô Đình Diệm sống miền Nam.

Hiển thị lời giải

Câu 18. Đại hội đại biểu việt nam lần máy III của Đảng Lao động vn (9/1960) xác định cách social chủ nghĩa ở miền bắc bộ có vai trò như thế nào so với sự cải cách và phát triển của biện pháp mạng cả nước?

A. Quyết định nhất.

B. Quyết định trực tiếp.

C. Căn cứ địa cách mạng.

D. Hậu phương kháng chiến.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đại hội đại biểu việt nam lần sản phẩm công nghệ III của Đảng Lao động vn (9/1960) xác định cách social chủ nghĩa ở khu vực miền bắc có vai trò quyết định nhất so với sự phát triển của bí quyết mạng cả nước.


Câu 19: trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) tiến công đấu bước ngoặt của bí quyết mạng miền nam bộ vì

A. Chuyển giải pháp mạng từ núm giữ gìn lực lượng sang ráng tiến công.

B. Dẫn đến sự thành lập Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam Việt Nam.

C. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay không nên Ngô Đình Diệm.

D. Giáng đòn nặng vật nài vào chế độ thực dân mới của Mỹ.

Hiển thị lời giải

Câu 20: Thủ đoạn nhập vai trò “xương sống” trong kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ là

A. Tăng cường viện trợ quân sự, gắng vấn quân sự, quân team Sài Gòn.

B. Thực hiện giải pháp mới “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

C. Dồn dân lập “Ấp chiến lược”.

D. Lập bộ chỉ huy quân sự Mỹ ngơi nghỉ miền Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 21: Pháp tiến hành rút quân khỏi miền nam bộ Việt phái nam trong bối cảnh nào?

A. Pháp vẫn hoàn vớ chuyền giao trọng trách thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ mang đến Mỹ.

B. Pháp đang thi hành đầy đủ các lao lý của hiệp định Giơ-ne-vơ.

C. Khu vực miền nam đã thực hiện hiệp yêu mến tổng tuyển chọn cử thống nhất đất nước.

D. Chưa thực hiện cuộc đàm phán tổng tuyển chọn cử thống độc nhất vô nhị 2 miền Nam,Bắc.

Hiển thị câu trả lời

Câu 22: giữa trung tâm của chiến lược 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965) ở miền bắc là gì?

A. Ưu tiên cải tiến và phát triển công ngiệp nhẹ

B. Xong xuôi cải bí quyết ruộng đất.

C. Desgin chủ nghĩa thôn hội.

D. Khôi phục kinh tế tài chính sau chiến tranh.

Hiển thị giải đáp

Câu 23: kim chỉ nam chủ yếu ớt của chiến lược Giơnxơn – Mác Namara (1964 – 1965) là bình định miền nam Việt nam giới có hết sức quan trọng trong vòng

A. 16 tháng.

B. 2 năm.

C. 18 tháng.

D. 1 năm.

Hiển thị lời giải

Câu 24: Ý nghĩa nào sau đây không nên của chiến thắng Ấp Bắc (1/1963)?

A. Có tác dụng dấy lên phong trào “thi đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công”.

B. Minh chứng quân dân miền Nam có thể đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Đánh lốt sự phá sản những bước đầu của chiến thuật“trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

D. Làm cho phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích: Với chiến thắng Ấp Bắc đã xuất hiện thêm khả năng họ hoàn toàn hoàn toàn có thể đánh bại kế hoạch chiến tranh quan trọng đặc biệt của Mĩ, còn khiến cho phá sản trọn vẹn chiến lược chiến tranh đặc biệt quan trọng phải tới các năm 1964,1965 với những thành công của ta sinh sống Bình Giã, An Lão, ba Gia, Đồng Xoài. SGK lịch sử dân tộc 12, tr172.


Câu 25: thắng lợi nào của quân dân miền nam đóng vai trò ra quyết định trong việc vượt mặt chiến lược “Chiến tranh 1-1 phương” của Mỹ (1954 – 1960)?

A. Đồng khởi (Bến Tre).

B. Ấp Bắc (Mỹ Tho).

C. Bình Giã (Bà Rịa).

D. Tía Gia (Quảng Ngãi).

Hiển thị đáp án

Câu hỏi vận dụng

Câu 26: Nội dung quan trọng đặc biệt nhất của Đại hội đại biểu nước ta lần thiết bị III của Đảng (9/1960) là

A. đặt ra nhiệm vụ kế hoạch cho phương pháp mạng cả nước và cách mạng từng miền.

B. Thông qua report chính trị và báo cáo sửa thay đổi điều lệ Đảng.

C. Thông qua kế hoạch đơn vị nước 5 năm lần trước tiên (1961 – 1965).

D. Bầu Ban chấp hành tw mới của Đảng.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích: Việc đề ra nhiệm vụ cho bí quyết mạng nhị miền và cả nước là nội dung quan trọng đặc biệt nhất cơ hội bấy giờ. Phương pháp mạng nhì miền có quan hệ mật thiết thêm bó với nhau nhằm chấm dứt cuộc phương pháp mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân trong cả nước, triển khai hòa bình, thống nhất đất nước. SGK lịch sử dân tộc 12, tr165.


Câu 27: đánh giá nào không đúngvề chiến lược “Chiến tranh sệt biệt”?

A.Âm mưu cơ bạn dạng là “dùng người việt đánh người Việt”.

B.Là kế hoạch chiến tranh xâm lăng thực dân mới của Mĩ.

C.Có sự thâm nhập của quân đội Mĩ, quân Đồng minh của Mĩ.

D.Dựa vào vũ khí, thiết bị kĩ thuật cùng phương tiện cuộc chiến tranh của Mĩ.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích: chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” không tồn tại sự tham chiến trực tiếp của Mĩ và quân team Mĩ.


Câu 28: Những thắng lợi quân sự của quân dân miền nam Việt phái mạnh trong đông xuân 1964 – 1965 có chân thành và ý nghĩa gì?

A. Minh chứng quân dân miền Nam rất có thể đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

B. Đánh lốt sự vỡ nợ vể cơ phiên bản của chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” của Mỹ.

C. Làm lung lay tổ chức chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

D. Làm cho phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh quánh biệt” của Mỹ.

Hiển thị đáp án

Câu 29: họp báo hội nghị Trung ương lần sản phẩm 15 của Đảng (đầu năm 1959) xác định con mặt đường cơ phiên bản của giải pháp mạng miền nam là

A. Khởi nghĩa giành bao gồm quyền về mình nhân dân.

B. đấu tranh chủ yếu trị hòa bình để giữ gìn lực lượng giải pháp mạng.

C. Phối kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị - nước ngoài giao.

D. đấu tranh phá “ấp chiến lược”, tiến hành lập “làng chiến đấu”.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích: hội nghị Trung ương lần sản phẩm công nghệ 15 của Đảng (đầu năm 1959) khẳng định con đường cơ bạn dạng của phương pháp mạng khu vực miền nam là khởi nghĩa giành thiết yếu quyền về tay nhân dân bằng con đường đấu tranh chủ yếu trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.


Câu 30: nội dung nào không phản ánh đúng chân thành và ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” của quân dân miền nam Việt Nam?

A. Làm cho lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. Giáng đòn nặng vật nài vào chế độ thực dân bắt đầu của Mĩ.

C. Làm thất bại chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” của Mĩ.

Xem thêm: Đáp Án Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Sinh 2018 Môn Sinh Học, Đề Thi Minh Họa Môn Sinh Học Lần 1

D. Đánh vết bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam.

Hiển thị giải đáp

Các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 12 gồm đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm bài xích 22: quần chúng. # hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân khu vực miền bắc vừa chiến đấu vừa cung ứng (1965-1973) bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài bác 23: phục hồi và trở nên tân tiến kinh tế-xã hội sinh hoạt miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975) tất cả đáp án

Trắc nghiệm bài 24: việt nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc tao loạn chống Mĩ, cứu vãn nước năm 1975 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài xích 25: vn xây dựng nhà nghĩa xã hội cùng đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài bác 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên công ty nghĩa làng mạc hội (1986-2000) gồm đáp án



1 443 lượt xem
sở hữu về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Trắc Nghiệm


Trắc nghiệm lớp 7

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7 gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 7 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7 gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 8

Trắc nghiệm Tin học tập lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm công nghệ lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm trang bị Lí lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm lịch sử lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 8 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập 8 gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 9

Trắc nghiệm technology lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm đồ vật lí lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 9 gồm đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 9 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm giờ Anh lớp 9 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 9 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 9 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 9 gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 9 gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 10

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 gồm đáp án

Trắc nghiệm thứ Lí lớp 10 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 gồm đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 10 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 10 gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 11

Trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm technology lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm lịch sử lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm đồ dùng Lí lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm tiếng anh lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 11 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 12

Trắc nghiệm giáo dục quốc chống - bình yên lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm công nghệ lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm đồ gia dụng Lí lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 12 gồm đáp án


*

ra mắt
link
chính sách
kết nối