TRẮC NGHIỆM SỬ 12 BÀI 22

     

Bài tập trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài 22. NHÂN DÂN hai MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965-1973)


NHẬN BIẾT:

A. Mĩ dựng lên sự khiếu nại “Vịnh Bắc bộ“, phun phá một số nơi ngơi nghỉ miền Bắc.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 12 bài 22

B. Mĩ bằng lòng tiến hành trận đánh phá hoại khu vực miền bắc lần máy nhất.

C. Quân giải phóng miền nam bộ tấn công doanh trại Mĩ sinh hoạt Playcu.

D. Mĩ xúc tiến chiến lược Chiến tranh toàn cục ở miền Nam.

Câu 2. Những cuộc hành quân hầu hết trong mùa khô 1965-1966 của quân Mĩ và quân dùng Gòn nhằm vào hai hướng thiết yếu là

A. Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

B. Đông Nam cỗ và Liên khu V.

C. Đông Nam bộ và nam giới Trung bộ.

D. Đông Nam cỗ và tây-nam bộ.

Câu 3. “Chiến tranh toàn thể “ ban đầu từ thân năm 1965 là mô hình chiến tranh xâm chiếm thực dân mới, được thực hiện bằng lực lượng

A. Quân Mĩ , quân một vài nước đồng minh của Mĩ.

B. Quân Mĩ , liên minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

C. Quân team Mĩ cùng quân đội Sài Gòn.

D. Quân đồng minh của Mĩ cùng quân đội Sài Gòn.

Câu 4. Chiến lược “Chiến tranh viên bộ” của Mĩ ở khu vực miền nam ra đời sau sự khiếu nại nào?

A. Ngô Đình Diệm bị đảo chính.

B. Chiến thắng của ta ngơi nghỉ Ấp Bắc (Mỹ Tho).

C. Thua kém của Mĩ trong bài toán lập ấp chiến lược.

D. đại bại của Mĩ trong “Chiến tranh sệt biệt”.

Câu 5. Thành công nào của ta mở đầu cao trào “Tìm Mĩ nhưng đánh, lùng ngụy cơ mà diệt” trên mọi miền Nam?

A. Ấp Bắc.

B. Vạn Tường.

C. Bình giã.

D. Đồng Xoài.

Câu 6. Phạm vi triển khai chiến lược chiến tranh toàn cục của Mĩ là:

A. Miền Nam

B. Cả nước.

C. Miền Bắc

D. Đông Dương.

Câu 7. Đồng minh của Mĩ trong trận chiến tranh xâm lược khu vực miền nam Việt nam giới là

A. Hàn Quốc, Anh, Pháp, Úc, Niu Dilân.

B. Hàn Quốc, Thái Lan, Philipin, Úc, Niu Dilân.

C. Anh, Ý, Thái Lan, Philipin, Niu Dilân.

D. Hàn Quốc, Thái Lan, Philipin, Pháp, Niu Dilân.

Câu 8. Mục tiêu của Mĩ trong các cuộc phản công kế hoạch hai mùa khô (1965 – 1966 với 1966 – 1967) là gì?

A. Đánh bại chủ lực Quân giải phóng.

B. Tỉnh bình định miền Nam.

C. Đánh phá khu đất thánh Việt Cộng.

D. Tiêu tốn lực lượng của ta.

Câu 9. Chiến thắng quân sự làm sao được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ ?

A. Bình Giã.

B. Núi Thành.

C. Vạn Tường.

D. Đồng Xoài.

Câu 10. Sau thành công nào của ta Mĩ đồng ý đến điều đình ở Pari nhằm bàn về việc

chấm xong xuôi chiến tranh nghỉ ngơi Việt Nam?

A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Hai mùa khô (1965 – 1966) cùng (1966 – 1967).

C. Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 196 .

D. Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Câu 11. Chiến thắng Vạn Tường được xem là sự kiện bắt đầu cao trào:

A. “Tìm Mĩ nhưng mà đánh – lùng ngụy nhưng mà diệt”.

B. “Noi gương Vạn Tường, giết thịt giặc lập công”.

C. “Tìm Mĩ nhưng mà diệt–lùng ngụy mà lại đánh”.

D. “Lùng Mĩ mà lại đánh – tìm kiếm ngụy mà lại diệt”.

Câu 12. Trong những cuộc hành quân béo “tìm diệt, bình định”, cuộc tiến quân nào to nhất?

A. Gianxơn Xiti.

B. Giônxơn Mắcnamara.

C. Xtalây Tâylo

D. Mắcnamara.

THÔNG HIỂU

Câu 1. Ngôn từ nào sau đây không đúng với chân thành và ý nghĩa của cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 196 ?

A. Làm lung lay ý chí xâm chiếm của Mĩ.

B. Mĩ tuyên ba “phi Mĩ hóa” chiến tranh.

C. Ngừng phá hoại Miền Bắc.

D. Cam kết hiệp định Pari.

Câu 2. Trong chiến lược chiến tranh tổng thể Mĩ đưa ra chiến lược quân sự chiến lược mới “Tìm diệt” nhằm mục tiêu mục đích gì?

A. Cấp tốc chóng xong chiến tranh.

B. Tạo tiện lợi trên bàn ngoại giao.

C. Giành lại thế chủ động trên chiến trường.

D. Ngăn ngừa tiếp viện từ Bắc vào Nam.

A. Lực lượng vũ trang giải pháp mạng miền nam đủ sức vượt qua quân viễn chinh Mĩ.

B. Lực lượng vũ trang bí quyết mạng khu vực miền nam đã trường thành nhanh chóng.

C. Quân viễn chinh Mĩ đã hết khá năng chiến đấu.

D. Biện pháp mạng miền nam bộ đã giành thắng lợi trong việc vượt qua “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

Câu 4. Sự chi viện thuộc với thành công của quân dân miền Bắc giữa những năm 1965 – 1968 đã góp thêm phần quyết định vào chiến thắng của quân dân miền nam trong cuộc chiến dấu chống kế hoạch chiến tranh như thế nào của Mĩ?

A. Chiến tranh đơn phương.

B. Cuộc chiến tranh đặc biệt.

C. Chiến tranh cục bộ.

D.Việt nam giới hoá chiến tranh.

Câu 5. Mĩ buộc phải tuyên bố chấm dứt hẳn ném bom, phun phá miền bắc bộ vì

A. Thất bại trong “Chiến tranh viên bộ” sống miền Nam.

B. Thiệt hại nặng nề hà trong chiến tranh phá hoại miền Bắc.

C. Dân chúng Mĩ cùng nhân dân thê giới lên án.

D. Thiệt sợ hãi nặng nề nghỉ ngơi cả hai miền nam – Bắc thời điểm cuối năm 196 .

Câu 6. Ý nào sau đây không buộc phải là âm mưu của Mĩ trong trận đánh tranh phá hoại miền bắc lần máy nhất?

A. Phá tiềm lực gớm tế, phá công cuộc thiết kế chủ nghĩa làng mạc hội ở miền Bắc.

B. Cứu nguy cho kế hoạch “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.

C. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên phía ngoài vào miền bắc và từ khu vực miền bắc vào miền Nam.

D. Uy hiếp đáp tinh thần, làm lung lay quyết chổ chính giữa chống Mĩ của quần chúng ta.

Câu 7. Từ năm 1965 đến năm 196 , nhân dân miền bắc bộ phải tiến hành những trọng trách gì?

A. Vừa cấp dưỡng vừa làm nhiệm vụ hậu phương, bỏ ra viện mang lại miền Nam.

B. Võ thuật chống cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ.

C. Vừa đánh nhau chống cuộc chiến tranh phá hoại , vừa cung ứng làm nhiệm vụ hậu phương.

D. Dấn viện trợ từ phía bên ngoài để chi viện cho chiến trường miền Nam.

Câu 8. Điểm kiểu như nhau cơ phiên bản nhất giữa chiến tranh toàn thể và vn hóa chiến tranh là hình thức

A. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân thứ hạng mới, bên trong chiến lược toàn cầu của Mĩ.

B. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân dạng hình mới, sử dụng quân đội tp sài thành là công ty yếu.

C. Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân hình dạng mới, sử dụng quân đội Mỹ là công ty yếu.

D. Chiến tranh xâm lược thực dân giao diện mới, không ngừng mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

Câu 9. Vào cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954-1975) , chiến thắng nào của ta buộc Mĩ phải tuyên tía “Phi Mĩ hóa“ tranh (thừa dấn sự thua trận của cuộc chiến tranh cục bộ)?

A. Thành công Vạn Tường (Quảng Ngãi).

B. Thắng lợi Ấp Bắc (Mĩ Tho).

C. Cuộc tổng tiến công cùng nổi dây xuân Mậu Thân (1968 ).

D. Cuộc tiến công kế hoạch 1972.

Câu 10. Ý nào dưới đây không phải là âm mưu của Mĩ trong trận chiến tranh phá hoại khu vực miền bắc lần máy nhất?

A. Phá hoại tiềmlực tài chính , quốc phòng cùng công cuộc kiến tạo chủ nghĩa thôn hội ở miền Bắc.

B. Ngăn ngừa nguồn chi viện từ phía bên ngoài vào miền bắc bộ và từ miền bắc bộ vào miền Nam.

C. Uy hiếp lòng tin , , làm cho lung lay ý chí chống Mĩ của dân chúng ta.

D. Giành thành công quân sự ra quyết định để xong chiến tranh vào danh dự.

Câu 11. Lực lượng nào giữ vai trò quan lại trong với không dứt tăng nhanh về con số trong kế hoạch Chiến tranh toàn bộ (1965-1968)?

A. Quân team tay sai sử dụng Gòn.

B. Cầm cố vấn Mĩ.

Xem thêm: Đơn Vị Newton Là Gì? 1N = Kg? ? Cách Quy Đổi Từ Newton Sang Kg, Kn

C. Đồng minh Mĩ.

D. Quân Mĩ.

Câu 12. Thắng lợi nào đánh dấu sự phá sản kế hoạch Chiến tranh cục bộ (1965-) của Mĩ sinh hoạt Việt Nam?

A. Núi Thành (Quảng Nam).

B. Vạn Tường 1 -8-1965.

C. Chiến thắng Mậu Thân 196 .

D. Thắng lợi trong nhì mùa khô.

VẬN DỤNG:

Câu 1. Điểm khác hoàn toàn lớn tốt nhất giữa kế hoạch “chiến tranh viên bộ” và” cuộc chiến tranh đặc biệt” là

A. Được tiến hành bằng quân Mĩ , quân đồng minh của Mĩ với quân nhóm Sài Gòn.

B. Được thực hiện bằng quân đội thành phố sài gòn với thiết bị , thứ kĩ thuật và phương tiện chiến tranh của Mĩ

C. Được tiến hành bằng quân đội Sài gòn, có sự kết hợp về hỏa lực, không quân Mĩ.

D. Được thực hiện bằng quân Mĩ , sản phẩm công nghệ kĩ thuật với phương tiện cuộc chiến tranh hiện đại.

Câu 2. Cho các chiến lược của Mĩ ở triển khai ở Việt Nam

Chiến tranh quánh biệtViệt phái mạnh hóa chiến tranhChiến tranh cục bộ

A. 1,2,3.

B. 2,1,3.

C. 2,3,1.

D. 1,3,2.

Câu 3. Ý nào dưới đây là điểm khác biệt giữa kế hoạch “Chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh” là

A. đều là hiệ tượng chiến tranh thực dân mới.

B. đều thực hiện quân team Sài Gòn.

C. Những chiến lược đa số thất bại.

D. đều mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương.

Câu 4. Sau cuộc tổng tiến công và nổi lên Mậu Thân năm 196 của ta, Mĩ tuyên bố

“ phi Mĩ hóa” chiến tranh tức đồng ý sự thảm bại của chiến lược

A. Cuộc chiến tranh một phía.

B. Cuộc chiến tranh đặc biệt.

C. Cuộc chiến tranh cục bộ.

D. Vn hóa chiến tranh.

Câu 5. Ý nghĩa đặc biệt nhất của thắng lợi Vạn Tường (Quảng Ngãi) là gì?

A. Cải thiện uy tín của mặt trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt Nam.

B. Xác minh khả năng rất có thể đánh thắng Mĩ đã trở thành hiện thực.

C. Cổ vũ quân dân toàn quốc quyết trọng điểm đánh chiến thắng Mĩ.

D. Thắng lợi Vạn Tườngđược xem là “ Ấp Bắc” đới với quân Mĩ.

Câu 6. Điểm biệt lập lớn nhất về âm mưu, mưu mô của Mỹ trong kế hoạch “Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” là gì?

A. Sử dụng các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại.

B. Sử dụng quân đội Mỹ, quân Đồng minh cùng đánh phá miền Bắc.

C. Kêu gọi lực lượng lớn quân Đồng minh của Mỹ tham gia.

D. Mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

Câu 7. Ý nghĩa lớn số 1 cuộc tổng tiến công và nổi dậy ngày xuân Mậu thân 196 là

A. Buộc Mĩ dứt chiến tranh phá hủy miền Bắc.

B. Buộc Mĩ ngồi vào trong bàn bàn bạc với ta tại họp báo hội nghị Pa ri.

C. Buộc Mĩ tuyên ba phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược.

D. Lộ diện bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến.

Câu 8. Điểm khác biệt cơ bạn dạng giữa chiến lược “Chiến tranh viên bộ” cùng “Chiến tranh quánh biệt” là

A. Lực lượng quân đội sài thành giữ vai trò quan tiền trọng.

B. Lực lượng quân đội Mĩ duy trì vai trò quan trọng.

C. Sử dụng trang thiết bị, vũ khí của Mĩ.

D. Lực lượng quân Đồng minh giữ vai trò quan lại trọng.

Câu 9. Ý làm sao không phản chiếu đúng âm mưu và mánh lới của Mĩ vào chiến lược“ cuộc chiến tranh cục bộ” ở khu vực miền nam là

A. Nhanh lẹ tạo ra ưu thế bắt đầu về binh sĩ và hỏa lực rất có thể áp hòn đảo quân nòng cốt của ta bằng chiến lược quân sự new “ tra cứu diệt”.

B. Vắt giành lại thế dữ thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực lượng trang bị của ta trở về chống ngự, buộc ta yêu cầu phân tán nhỏ, hoặc rút về biên giới.

C. Mở đều cuộc hành binh “tìm diệt” vào địa thế căn cứ của Quân giải phóng, những cuộc hành quân“tìm diệt” cùng “bình định” vào vùng “đất thánh Việt cộng”.

D. Dồn dân lập “ ấp chiến lược” coi đây là “xương sống” của chiến lược.

Câu 10. Ý nghĩa làm sao dưới đấy là của cuộc tổng tấn công và nổi lên xuân Mậu Thân 1968?

Làm lung lay ý chí xâm chiếm của Mĩ.Chấm xong không đk chiến tranh hủy hoại miền Bắc.Mĩ rút quân về nước.Buộc Mĩ tuyên tía “Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

A. 1,2.

B. 2,3.

C. 3,4.

D. 4,1.

Câu 11. Ý nào sau đây thể hiện tại sự khác nhau trong âm mưu của Mĩ giữa trận chiến tranh phá hoại khu vực miền bắc lần trước tiên và lần sản phẩm công nghệ hai:

A. Ngăn chặn sự đưa ra viện từ không tính vào miền Bắc, miền bắc vào miền Nam.

B. Giành thắng lợi quyết định, buộc ta ký hiệp định bổ ích cho Mĩ.

C. Uy hiếp niềm tin của quần chúng. # ta ngơi nghỉ hai khu vực miền nam – Bắc.

D. Phá hủy tiềm lực gớm tế, quốc phòng của dân chúng miền Bắc.

Câu 12. Câu chữ nào dưới đây là điểm giống nhau của ba loại hình chiến lược (Chiến tranh sệt biệt, cuộc chiến tranh cục bộ, vn hóa chiến tranh) của Mỹ ở Việt Nam?

A. Sử dụng quân Mĩ và đồng minh của Mĩ, với việc viện trợ quân sự cho quân đội Sài gòn.

B. Bao gồm cố vấn Mĩ chỉ huy, tranh thủ nước ngoài giao cùng với Liên Xô, trung quốc để xa lánh ta.

C. Quân đội Mĩ với quân đội tp sài gòn mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

D. Thực hiện quân team Sài Gòn, vì chưng Mĩ chỉ huy, vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mĩ.

VẬN DỤNG CAO:

Câu 1. Điểm bắt đầu của “ cuộc chiến tranh cục bộ” so với “chiến tranh đặc biệt” như thế nào?

A. Gồm sự gia nhập của quân đội Mĩ cùng quân đồng minh Mĩ.

B. Sự gia nhập quân đội thành phố sài gòn với viện trợ Mĩ.

C. Phạm vi chiến tranh lan rộng ra khắp Đông Dương.

D. Nấc độ chiến tranh ngang nhau, không ác liệt.

Câu 2. ước Mĩ Thuận sống Đồng bằng sông Cửu Long bởi vì một liên minh của Mĩ từng tham gia chiến tranh tại miền nam bộ ( 1965-196 ) xây dựng là

A.Hàn Quốc.

B. Thái Lan.

C.Philippin.

D. Ôxtrâylia.

Câu 3. Qua thua “chiến tranh quánh biệt”, Mĩ đang rút ra bài học kinh nghiệm gì mang lại “chiến tranh viên bộ” làm việc miền Nam?

A. Mở rộng chiến tranh toàn Đông Dương.

B. Quân Mĩ và đồng minh Mĩ thẳng tham chiến.

C. Yêu cầu tiếp tục tăng tốc chiến tranh xâm lược.

D. Di chuyển Quốc hội Mĩ ủng hộ trận chiến tranh.

A. Lập tòa án quân sự xét xử tội vạ chiến tranh.

B. Những cuộc biểu tình to trên quả đât phản đối Mĩ.

C. Quân đội Mĩ triệt thoái khỏi khu vực miền nam năm 1972.

D. Quân team Mĩ xong chiến tranh trên miền Nam.

Câu 5. Mĩ đã rút ra bài học kinh nghiệm gì sau cuộc nổi lên Xuân Mậu Thân 1968 ?

A. Đề ra chiến lược vn hóa cuộc chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh.

B. Tiếp tục trận đánh tranh xâm lược cùng tranh thủ nước ngoài giao.

C. Bình định miền nam bộ bằng ấp kế hoạch và phá hủy miền Bắc.

D. Liên tiếp phá hoại miền bắc bộ và mở rộng chiến tranh sang trọng Campuchia.

Câu 6. Khu vực miền bắc rút ra bài học gì sau trận chiến tranh phá hoại của Mĩ năm 1964 – 1968 ?

A. Liên tiếp kế hoạch 5 năm lần sản phẩm I chưa hoàn thành.

B. Bức tốc khả năng quốc phòng để đối phó với Mĩ.

C. Nhờ các Liên Xô, china và những nước xóm hội chủ nghĩa giúp đỡ.

D. Khắc phục và hạn chế hậu quả chiến tranh, liên tiếp sản xuất và đưa ra viện mang lại miền Nam.

Câu 7. Mĩ dựng lên “sự khiếu nại Vịnh Bắc Bộ” để tiến công phá miền bắc bộ (1964). Đây là sự việc kiện được tiến công giá

A. Là chiến lược thế giới của Mĩ ngăn ngừa chủ nghĩa xóm hội.

B. Rước cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

C. Thể hiện tính ác liệt và quy mô phá hoại của Mĩ.

D. Biểu thị sức mạnh của Mĩ về quân sự.

Câu 8. Qua tứ năm (1964-196 ) chiến tranh phá hoại miền bắc bộ Mĩ đã rút ra bài học gì trong cuộc tham chiến trên Việt Nam?

A. Cần bức tốc đánh phá miền bắc bộ ác liệt rộng nữa.

B. Bức tốc quân Mĩ và thường xuyên viện trợ cho miền Nam.

C. Không ngăn ngừa được sự đưa ra viện trường đoản cú Bắc vào Nam.

D. Mở rộng đàm phán với sức ép mang lại ta trên chiến trường.

Xem thêm: 2 Góc Bù Nhau Là Gì - Thế Nào Là 2 Góc Phụ Nhau Và 2 Góc Bù Nhau

Câu 9. Quan tiếp giáp hình bên dưới đây

*

Cho biết đó là sự kiện gì tác động ảnh hưởng đến trận đánh tranh xâm lăng Mĩ tại việt nam ? A. Cuộc biểu tình khủng của dân chúng Pháp bội nghịch đối chiến tranh.