Trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

     
Home new trộn 100ml dung dịch có ph=1 bao gồm hcl với hno3, trộn 100 ml dung dịch bao gồm ph = 1 tất cả hcl và hno3
*

Hi quý vị. Ngày hôm nay, AZ PET xin phân tách sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh cuộc sống qua nội dung bài viết Trộn 100Ml Dung Dịch bao gồm Ph=1 bao gồm Hcl với Hno3, Trộn 100 Ml Dung Dịch bao gồm Ph = 1 gồm Hcl cùng Hno3

Đa số nguồn số đông được update phát minh từ đầy đủ nguồn trang web lớn khác nên chắc chắn rằng có vài phần khó khăn hiểu.Bạn đã xem: New trộn 100ml dung dịch bao gồm ph=1 tất cả hcl cùng hno3, trộn 100 ml dung dịch gồm ph = 1 bao gồm hcl cùng hno3

Mong mọi bạn thông cảm, xin dìm góp ý và gạch đá dưới phản hồi

Quý người hâm mộ vui lòng đọc bài viết này trong phòng kín đáo để có tác dụng tốt duy nhất Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết Bookmark lại bài viết vì bản thân sẽ update liên tục

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH = 1 bao gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH bao gồm nồng độ a mol / l chiếm được 200 ml dung dịch có pH = 12. Cực hiếm của a là

MỘT.

Bạn đang xem: Trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

Bạn đang xem: trộn 100ml dung dịch tất cả pH = 1 bao gồm hcl cùng hno3

0,03

NS. 0,30

NS. 0,15

NS. 0,12


*

Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH = 1 gồm HCl cùng HNO3 cùng với 100 ml dung dịch NaOH aM nhận được 200 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Quý hiếm của a là

MỘT. 0,15

NS. 0,3

NS. 0,03.

NS. 0,12

Trộn 250 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm HCl 0,08 M ​​và 2M 2 SO 4 0,01M với 250 ml hỗn hợp NaOH nồng độ a mol / l, chiếm được 500 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Quý giá của a là:

A. 0,13.

B. 0,10.

C.0,12.

D. 0,14.

Trộn 100 ml hỗn hợp A (gồm ba (OH) 2 0,1M cùng NaOH 0,1M) với 400 ml hỗn hợp B (gồm H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Quý giá pH của dung dịch X là

A. 1

B. 2

C. 12

D. 13

Trộn 100 ml dung dịch (gồm tía (OH) 2 0,1M với NaOH 0,1M) cùng với 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M) thu được hỗn hợp X có giá trị pH là X.

MỘT. đầu tiên.

NS. 2.

NS. 7.

Cho dung dịch A đựng H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml hỗn hợp A với V lít hỗn hợp B tất cả NaOH 0,2M cùng KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Quý giá của V là

MỘT.

Xem thêm: - Bài 24

0,134

NS. 0,424

NS. 0,441

NS. 0,414

Dung dịch A là hỗn hợp có (H2SO4 2.10-4M và HCl 6.10-4M); hỗn hợp B là các thành phần hỗn hợp (NaOH 3.10-4 M với Ca (OH) 2 3.5.10-4 M). Trộn 300 ml hỗn hợp A với 200 ml dung dịch B thu được dung dịch có giá trị pH là:

MỘT. 3.7.

NS. 4.

NS. mười.

NS. 10.3.

Trộn 100 ml hỗn hợp gồm bố (OH) 2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch gồm: H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được hỗn hợp X. Quý hiếm pH của X là

MỘT. đầu tiên

TẨY. 2

NS. 6

NS. 7

Trộn 100 ml hỗn hợp X (gồm tía (OH) 2 0,1M cùng NaOH 0,1M) cùng với 400 ml dung dịch Y (gồm H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M) thu được dung dịch Z. Hỗn hợp Z là:

MỘT. đầu tiên.

NS. 2.

NS. 6.

Xem thêm: Trích Dẫn Hay Là Mình Bỏ Cả Đi Giấc Mơ Chẳng Đuổi Có Khi Lại Về

NS. 7

Trộn 250 ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp HCl 0,08M cùng H2SO4 0,01M cùng với 250 ml hỗn hợp NaOH aM thu được 500 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Quý giá của a là: