Trong một bình kín chứa 0 35 mol c2h2

     

Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một ít bột Ni. Nung lạnh bình 1 thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 mang lại phản ứng trả toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y cùng 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y bội nghịch ứng trọn vẹn với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?
Bạn đang xem: Trong một bình kín chứa 0 35 mol c2h2

+) Bảo toàn khối lượng: mhh lúc đầu = mhh X 

+) n khí sút = nH2 phản ứng

+) n C2H2 dư = nAg2C2 

+) Bảo toàn liên kết π: n π vào Y = np ban sơ – nH2 – 2.nC2H2 dư

+) n Br2 pư với Y = nπ vào Y


Số mol lếu hợp ban đầu = 0,35 + 0,65 = 1 mol

Khối lượng lếu hợp ban đầu = 0,35. 26 + 0,65.2 = 10,4 gam

Số mol liên kết π = 0,35.2 = 0,7 mol

Bảo toàn khối lượng: mhh thuở đầu = mhh X =10,4 gam => nX = 10,4/16 = 0,65 mol

n khí sút = nH2 phản ứng = 0,35 mol

Ta có: n C2H2 dư = nAg2C2 = 0,05 mol

Bảo toàn links π : n π trong Y = np ban sơ – nH2 – 2.nC2H2 dư = 0,7 – 0,35 – 0,05.2 = 0,25 mol

=> nBr2 pư với Y = nπ vào Y = 0,25 mol


*


+ tính số π vào Y quên không trừ π của C2H2 dư => chọn nhầm A

+ Trừ nhầm số π của C2H2 dư => chọn nhầm D


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho brom hóa hoàn toàn 0,3 mol láo hợp bao gồm một ankin cùng một anken phải vừa đầy đủ 0,4 mol Br2. Thành phần tỷ lệ về số mol của ankin trong tất cả hổn hợp là:


Hỗn phù hợp X bao gồm một ankan cùng một ankin. Cho tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp giảm xuống một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng để làm đốt cháy không còn 3,5 gam các thành phần hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam tất cả hổn hợp X gồm 3 ankin đồng đẳng tiếp nối qua một lượng dư H2 (to, Ni) để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản nghịch ứng thể tích thể tích khí H2 bớt 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn đúng theo X gồm 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 cho vô bình bí mật dung tích 8,96 lít (đktc) chứa bột Ni, nung nóng bình một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Số mol H2 thâm nhập phản ứng là:


Hỗn hợp X gồm ankin B cùng H2 gồm tỉ khối tương đối so với CH4 là 0,6. Nung X với Ni xúc tác để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp Y gồm tỉ khối hơi so cùng với CH4 là 1. Cho Y qua dung dịch Br2 dư thì trọng lượng bình đựng sẽ:


Đun nóng tất cả hổn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 với 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục hỗn hợp Y lội nhàn rỗi qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn sót lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (ở đktc) bao gồm tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình hỗn hợp brom tăng là


Hỗn vừa lòng X bao gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 với 0,3 mol H2. Đun rét với Ni xúc tác một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y nhận được số gam CO2 cùng H2O theo thứ tự là:


Đun lạnh m gam hỗn hợp X tất cả C2H2, C2H4, với H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối đối với H2 bởi 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng các thành phần hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa sản xuất thành là
Xem thêm: Lịch Âm 10/10, Xem Âm Lịch Hôm Nay Chủ Nhật Ngày 10 Tháng 10 Âm Năm 2021 Âm Lịch

Hỗn hợp X tất cả C2H2 cùng H2 lấy thuộc số mol. Lấy một lượng tất cả hổn hợp X cho đi qua chất xúc tác mê say hợp, nấu nóng được hỗn hợp Y có 4 chất. Dẫn Y qua lọ nước brom thấy trọng lượng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) yêu cầu để đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo Y là


Hỗn đúng theo khí X tất cả 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với bầu không khí là 1. Trường hợp cho toàn thể Y sục khoan thai vào dung dịch brom (dư) thì bao gồm m gam brom thâm nhập phản ứng. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp khí A tất cả 0,4 mol H2 với 0,2 mol ankin X. Nung A một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp B có tỉ khối đối với H2 bởi 12. Dẫn tất cả hổn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng brom gia nhập phản ứng là 8 gam. Phương pháp phân tử của X là


Hỗn hợp X có một ankan cùng một ankin có xác suất mol 1 : 1. Cho 4,48 lít các thành phần hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy hỗn hợp mất màu, trọng lượng dung dịch tăng 1,6 gam và khí bay ra tất cả tỷ khối so với H2 là 12,5. Vậy công thức của các chất trong hỗn hợp X là:


Một hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X cùng với 4,48 lít H2 nhằm được hỗn hợp Y. Khi mang đến Y qua Pt nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thì nhận được khí Z tất cả tỉ khối đối với CO2 bởi 1. CTPT với số mol A, B trong hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo ở đkc)


Hỗn hợp thuở đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan cùng H2 với áp suất 4 atm. Đun rét bình cùng với Ni xúc tác để thực hiện phản ứng cộng tiếp đến đưa bình về nhiệt độ độ ban đầu được tất cả hổn hợp Y, áp suất hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối các thành phần hỗn hợp X với Y đối với H2 lần lượt là 24 với x. Cực hiếm của x là


Cho hỗn hợp X có 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 với 0,7 mol H2. Nung X vào bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời gian thu được 0,8 mol hỗn hợp Y. Cho Y bội phản ứng toàn diện với 100 ml dd Br2 a mol/l. Cực hiếm a là


Cho 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp E tất cả x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau một thời gian phản ứng thì chiếm được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn tổng thể khí G lội chậm vào bình đựng dung dịch brom dư thấy bao gồm 80 gam brom phản ứng. Quý giá x và y thứu tự là


Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 cùng một ít bột Ni. Nung rét bình một thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y cùng 12 gam kết tủa. Tất cả hổn hợp khí Y bội phản ứng toàn diện với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?


Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X tất cả axetilen với hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 chiếm được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch bội nghịch ứng trọn vẹn với 16 gam brom và còn sót lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Quý giá của V bằng


Cho tất cả hổn hợp X gồm CH4, C2H4 cùng C2H2. đem 8,6 gam X chức năng hết với hỗn hợp brom dư thì cân nặng brom phản bội ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu mang lại 13,44 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 gồm trong X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon ngơi nghỉ thể khí, khối lượng nhẹ hơn không khí, mạch hở thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang đến phản ứng trả toàn, thấy gồm 25,6 gam brom bội nghịch ứng. Cực hiếm của m là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Biến Trở Là Gì ? Nêu Công Dụng Của Biến Trở Biến Trở Là Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.