Văn kiện nào của đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?

     
*

*

Cùng Top lời giải trả lời đúng đắn nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Văn khiếu nại nào của Đảng nhấn mạnh “vấn đề ông địa là mẫu cốt của phương pháp mạng bốn sản dân quyền”?” kết phù hợp với những con kiến thức không ngừng mở rộng về Luận cương chính trị mon 10/1930 là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quy trình luyện tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Văn kiện nào của đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?

Trắc nghiệm: Văn khiếu nại nào của Đảng nhấn mạnh vấn đề “vấn đề ông công là cái cốt của giải pháp mạng bốn sản dân quyền”?

A. Luận cương chính trị (10-1930)

B. Thiết yếu cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (2-1930)

C. Chỉ thị thành lập và hoạt động hội phản đế đồng minh (11-1930)

D. Phổ biến quanh vấn đề cơ chế mới (10-1936)

Trả lời: 

Đáp án A:  Luận cương chủ yếu trị (10-1930)

Văn khiếu nại nào của Đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ công là chiếc cốt của bí quyết mạng bốn sản dân quyền” là luận cương thiết yếu trị (10-1930)

Kiến thức xem thêm về Luận cương chính trị mon 10/1930.


1. Luận cương thiết yếu trị mon 10/1930.

- yếu tố hoàn cảnh lịch sử:

+ Sau Hội nghị thành lập Đảng, cưng cửng lĩnh cùng điều lệ của Đảng được bí mật đưa vào quần chúng. Trào lưu cách mạng cải cách và phát triển mạnh cùng tiến dần dần lên thành cao trào.

+ tháng 04/1930, sau một thời hạn học tập ngơi nghỉ Liên Xô, bạn hữu Trần Phú quay trở lại nước, được bổ sung cập nhật vào Ban Chấp hành lâm thời với được phân công thuộc Ban thường vụ tw dự trao đổi cương chủ yếu trị của Đảng.

- nội dung luận cương: Trên cơ sở phân tích đặc điểm, tình trạng XH ở trong địa nửa phong kiến, xác định:

+ Về mâu thuẫn giai cấp: Mâu thuẫn diễn ra gay gắt “một mặt thì thợ thuyền, dân cày cùng các thành phần lao khổ; một mặt thì địa chủ, phong kiến, tư bạn dạng và đế quốc công ty nghĩa”. + Về phương hướng chiến lược cách mạng Đông Dương: Trong ban đầu sẽ làm bí quyết mạng tư sản dân quyền có đặc thù thổ địa với phản đế. “Tư sản dân quyền bí quyết mạng là thời kỳ dự bị để gia công xã hội giải pháp mạng”, sau thời điểm tư sản dân quyền chiến thắng sẽ tiếp tục “phát triển, bỏ lỡ thời kỳ bốn bổn mà lại tranh đấu trực tiếp lên tuyến phố xã hội công ty nghĩa” .

+ Về nhiệm vụ cách mạng: Sự cốt yếu của biện pháp mạng bốn sản dân quyền là tấn công đổ các di tích phong kiến, thực hành thực tế thổ địa triệt để; tranh đấu để tiến công đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, tạo cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai trọng trách chiến lược đó có quan hệ ràng buộc với nhau, trong đó “vấn đề thổ địa là dòng cốt của bí quyết mạng tứ sản dân quyền”, là các đại lý để Đảng giành quyền chỉ huy dân cày.

+ Về lực lượng cách mạng: “Giai cung cấp vô sản và nông dân là hai hễ lực thiết yếu của phương pháp mạng bốn sản dân quyền, vào đó giai cấp vô sản là cồn lực chủ yếu và mạnh, là thống trị lãnh đạo bí quyết mạng, dân cày là hễ lực mạnh mẽ của cách mạng”.

+ Về phương thức cách mạng: dịp thường thì yêu cầu tuỳ theo tình trạng mà đặt câu khẩu hiệu “phần ít”, đề xuất lấy phần đông sự công ty yếu mỗi ngày làm những bước đầu tiên mà dắt vô sản kẻ thống trị và nông dân ra mặt trận cách mạng. Đến lúc tất cả tình thế cách mạng, Đảng phải tạo lập tức lãnh đạo quần bọn chúng để tấn công đổ chính phủ của địch, giành lấy bao gồm quyền. Võ trang đảo chính để giành chính quyền là 1 trong nghệ thuật, bắt buộc tuân theo khuôn phép đơn vị binh.

+ Về lãnh đạo cách mạng: Điều kiện chủ chốt cho sự chiến thắng của cách mạng sống Đông Dương là rất cần được có một đảng cùng sản gồm đường lối thiết yếu trị đúng, bao gồm kỷ cơ chế tập trung, mật thiết liên lạc với quần bọn chúng và những hiểu biết tranh đấu nhưng mà trưởng thành. Đảng là đội mũi nhọn tiên phong của ách thống trị vô sản, lấy công ty nghiã Mác-Lênin làm cho nồng cốt.


+ Về quan hệ tình dục quốc tế: giải pháp mạng Đông Dương là một thành phần của biện pháp mạng vô sản núm giới, vị thế, thống trị vô sản Đông Dương bắt buộc liên lạc mật thiết với vô sản ráng giới, đầu tiên là vô sản Pháp.

2. Tóm tắt văn bản Luận cương bao gồm trị

1. Luận cương bao gồm trị năm 1930 của Đảng cùng sản Đông Dương đã trình bày một biện pháp cụ thể, khá chi tiết, mang hương vị của xứ Đông Dương thuộc địa. Trường hợp Nghị quyết Đại hội VI quốc tế Cộng sản (1928) nói tới việc thực hiện cách mạng dân chủ bốn sản, thì Luận cương thiết yếu trị năm 1930 lại khẳng định làm tư sản dân quyền, trong các số đó hai khía cạnh tranh đấu đánh đổ các di tích phong con kiến để thực hành thổ địa phương pháp mạng đến triệt để với tranh đấu để tiến công đổ đế quốc nhà nghĩa Pháp, tạo nên Đông Dương trả toàn hòa bình liên lạc quan trọng với nhau. Đây là một vận dụng sáng chế so cùng với Đại hội VI quốc tế Cộng sản. Sự trí tuệ sáng tạo này bắt đầu từ việc khẳng định tính chất xã hội. Nếu như xã hội trọn vẹn phong kiến thì nên làm phương pháp mạng dân chủ tư sản. Nếu như xã hội tư sản thì nên làm phương pháp mạng vô sản (ở đây nên phân biệt với một tư tưởng lớn của tp hcm bàn về phong thái mạng vô sản ở thuộc địa, mà công ty chúng tôi không phân tích ở bày viết này). Luận cương bao gồm trị năm 1930 xác định “Xứ Đông Dương (Việt Nam, Cao Miên với Lào) là 1 xứ trực thuộc địa nhằm khai khẩn của đế quốc nhà nghĩa Pháp”, đề nghị cuộc giải pháp mạng Đông Dương sẽ là một trong cuộc phương pháp mạng bốn sản dân quyền (có đặc điểm thổ địa với phản đế) tiến lên con đường cách mạng vô sản.

Bút tích page đầu dự bàn thảo cương chính trị của Đảng, mon 10/1930.

Xem thêm: Văn Mẫu 9 Bài Tlv Số 2 Lớp 9 Đề 1: Tưởng Tượng 20 Năm, Bài Viết Số 2 Lớp 9

- bắt đầu từ việc khẳng định tính chất xã hội thuộc địa với hai điểm lưu ý lớn là “không vạc triển độc lập được” và “mâu thuẫn thống trị ngày càng kịch liệt”, bắt buộc Luận cương đã gồm sự phân tích mối tương tác mật thiết giữa hai mặt tranh đấu chống phong kiến và phòng đế quốc, thân hai kim chỉ nam “thổ địa biện pháp mạng” và “Đông Dương trọn vẹn độc lập”. Sự phân tích quan hệ giữa hai nhiệm vụ này, tuy bao hàm chỗ không cân xứng với hoàn cảnh một nước trực thuộc địa nhưng là yêu cầu thiết, vì sự liên hiệp giữa đế quốc với phong kiến là 1 trong những đặc trưng của cơ chế thuộc địa.

2. Luận cương cũng đối chiếu rõ vai trò địa vị của mỗi giai cấp:

- Đối với những đảng phái đất nước cải lương, Đảng phải nhất quyết vạch trần tính chất nguy hiểm, lừa gạt cùng phá hoại trào lưu cách mạng công nông. Đối với các đảng phái tiểu bốn sản, Đảng rất có thể tạm thời thích hợp tác, với đk là họ đề xuất thật sự kháng đế quốc, không phòng trở công tác tuyên truyền cùng sản trong công nông, Đảng phải luôn luôn giữ tính chất độc lập về tuyên truyền và tổ chức của bản thân và phê phán tính lừng khừng của họ. Luận cương chủ yếu trị khẳng định, giải pháp mạng Đông Dương phải có một Đảng cộng sản vững mạnh khỏe lãnh đạo.

- "Điều kiện chủ quản cho sự chiến thắng của cuộc bí quyết mạng làm việc Đông Dương là cần phải có một Đảng cộng sản bao gồm một đường chánh trị đúng, gồm kỷ luật tập trung mật thiết liên lạc với quần chúng, cùng từng trải tranh đấu cơ mà trưởng thành. Đảng là team tiền phong của vô sản ách thống trị lấy chủ nghĩa các Mác và Lênin có tác dụng gốc nhưng mà đại biểu nghĩa vụ và quyền lợi chánh và lâu dài, thông thường cho cả ách thống trị vô sản ngơi nghỉ Đông Dương, và chỉ huy vô sản thống trị Đông Dương ra tranh đấu để đạt được mục đích cuối cùng của vô sản là chủ nghĩa cùng sản".

- Luận cương và chỉ rõ: ước ao giành được chiến thắng Đảng phải hàng phục được đông đảo quần bọn chúng lao động bằng cách tổ chức ra những đoàn thể cách mạng như Công hội, Nông hội...

- ngoài ra vấn đề về con đường lối chiến lược, Luận cưng cửng đã vén ra rất nhiều vấn đề bề ngoài và phương pháp cách mạng. Luận cương chứng minh khi chưa tồn tại tình thế biện pháp mạng, phải kê khẩu hiệu "phần ít" như bức tốc giảm tiếng làm, chống thuế… qua trận đấu tranh mỗi ngày giáo dục đến quần bọn chúng ý thức tấn công đổ đế quốc giành độc lập, tấn công đổ phong con kiến giành ruộng đất mang lại dân cày.

- trách nhiệm của Đảng là "phải lấy đều sự nhu yếu mỗi ngày làm bước đầu tiên mà dắt vô sản giai cấp và nông dân ra chiến trường cách mạng".

- Về thời cơ khởi nghĩa khí giới giành bao gồm quyền, Luận cương cứng viết: “Đến thời điểm sức phương pháp mạng lên cực kỳ mạnh, thống trị thống trị sẽ rung động, các kẻ thống trị đứng thân đã mong mỏi bỏ về phe giải pháp mạng, quần chúng công nông thì sôi nổi cách mạng, quyết hy sinh phấn đấu, thì Đảng phải tạo lập tức chỉ đạo quần chúng để đánh đổ chánh bao phủ của địch nhân và giành mang chánh quyền mang lại công nông".

- Về phương pháp cách mạng, Luận cương nhận định rằng khởi nghĩa "không phải là một việc thường, chẳng những là theo như hình thế trực tiếp bí quyết mạng, mà lại theo khuôn phép công ty binh… vào khi không tồn tại tình cố trực tiếp phương pháp mạng cũng cứ kịch liệt tranh đấu; cơ mà kịch liệt tranh đấu ấy chưa hẳn là để tổ chức triển khai những cuộc manh động, hoặc là võ trang đảo chính quá sớm, cơ mà cốt là để suy hễ đại quần bọn chúng ra thị oai, biểu tình bến bãi công, v.v., để dự bị họ về cuộc võ trang bạo động sau này".

- Luận cưng cửng cũng đề cập nhở nguy cơ tiềm ẩn chiến tranh đế quốc ngày càng gần, cho nên vì vậy phải tạo cho khẩu hiệu chống cuộc chiến tranh đế quốc ngấm sâu trong quần chúng như câu khẩu hiệu "đổi chiến tranh đế quốc ra cuộc chiến tranh cách mạng”, "phản đối binh bị"...; đồng thời tăng tốc công tác vận động lính tráng địch, tổ chức triển khai tự vệ của công nông.

- Cuối cùng, Luận cưng cửng chánh trị của Đảng chỉ rõ: giải pháp mạng Đông Dương là một phần tử khăng khít của bí quyết mạng vô sản gắng giới.

- Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng sẽ đóng góp đặc trưng vào kho báu lý luận của phương pháp mạng Việt Nam, gạch ra con phố đi lên của phương pháp mạng nước ta. Song, Luận cưng cửng còn một vài mặt hạn chế, không nêu ra được mâu thuẫn chủ yếu đuối là xích míc giữa dân tộc việt nam và đế quốc Pháp, từ đó không nêu được trách nhiệm chống đế quốc lên mặt hàng đầu. Vì chưng vậy, chưa phát huy rất đầy đủ vị trí của nguyên tố dân tộc, chưa nhận thức được vừa đủ vai trò của phương diện trận dân tộc thống độc nhất vô nhị trong việc đoàn kết những lực lượng yêu nước. Luận cương cứng chưa reviews đúng khả năng cách mạng của kẻ thống trị tiểu bốn sản, lòng tin yêu nước của tư bạn dạng dân tộc với một bộ phận địa chủ nhỏ.

3. Mọi điểm không thống nhất với là giảm bớt của Luận cương:

- Luận cương chính trị và Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt có những điểm chưa thống nhất, kia cũng chính là những tiêu giảm của Luận cương cứng tháng 10-1930:

+ Một là, Luận cương không phân tích sâu sắc điểm sáng của làng mạc hội vn nên ko nêu được mâu thuẫn chủ yếu hèn cần xử lý của xã hội vn là mâu thuẫn giữa dân tộc việt nam và đế quốc Pháp và tay sai của chúng, cho nên không đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên mặt hàng đầu.

Xem thêm: Bảng Giá Tròng Kính Cận Điện Biên Phủ Mới Nhất, Kính Mắt Điện Biên Phủ

+ nhì là, Luận cương review chưa đúng vai trò cách mạng của lứa tuổi tiểu tứ sản cùng mặt yêu nước của tứ sản dân tộc, không thấy được năng lực phân hoá và lôi kéo một thành phần địa chủ vừa và nhỏ trong phương pháp mạng giải hòa dân tộc. Luận cương thiết yếu trị nhận rõ phương châm của kết hợp công nông, nhưng lại chưa đề cập vụ việc Mặt trận dân tộc thống nhất.