VẬN TỐC SỚM PHA HƠN LI ĐỘ

     

Để rất có thể giải quyếtđược các thắc mắc trắc nghiệm kim chỉ nan về daođộngđiều hoà thì học sinh phải nắmđược 4 vấnđề: các khái niệm về daođộng, cácđại lượng sệt trưngcủa daođộngđiều hoà; cácđại lượng của daođộngđiều hoà; Tổng vừa lòng daođộng và định hướng về những loại daođộng (dao cồn tắt dần, xê dịch cưỡng bức và giao động duy trì)

I.1.

Bạn đang xem: Vận tốc sớm pha hơn li độ

Bạn đã xem: tốc độ sớm pha rộng li độ

CÁC KHÁI NIỆM VỀ DAO ĐỘNG

1. Dao động:

- xấp xỉ là hoạt động có giới hạn trong không khí , được lặp đi lặp lại xung quanh vị trí cân bằng.

2. Giao động tuần hoàn:

- xê dịch tuần hòa là giao động mà trạng thái xê dịch được lặp đi lặp lại sau những khỏang thời gian bằng nhau:

a/ Chu kì: T(s)

- C1: Là khỏang thời gian ngắn nhất mà lại trạng thái xấp xỉ (vị trí, tốc độ và gia tốc) được lặp lại

- C2: Là thời hạn thực hiện một xấp xỉ T = tN

vHỏi: rành mạch giữa trạng thái và vị trí

b/ Tần số: f (Hz)

- Là số dao động triển khai trong một đơn vị thời hạn (f = Nt)

3. Dao động điều hòa:

+ biện pháp 1: Dao động điều hòa là xê dịch được diễn đạt bởi phương trình dạng sin (hoặc cos) tất cả dạng

x = Acos(ωt+ φ)

trong đó: A, ω, φlà các hằng số

+ bí quyết 2: dao động điều hòa là giao động mà phương trình của nó là nghiệm của phương trình vi phân

x""+ ω2x = 0

+ cách 3: dao động điều hòa là chuyển động dưới tác dụng của khả năng kéo về có biểu thức

F = - k.x (trong kia k là hằng số)

+ Cách 4: xê dịch điều hòa là hình chiếu của một hoạt động tròn gần như xuống một trục phía trong mặt phẳng quỹ đạo.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Hsg Văn 7 Cấp Huyện Năm 2017-2018, Đề Thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện Năm 2017

trong các số ấy chu kì T=2πω

(ω là tần số góc)

-Đồ thị của daođộngđều hoà làđường hình sin:


*

II. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1.

Xem thêm: Nên Mua Iphone 32Gb Hay 64Gb ? Dung Lượng Nào Là Phù Hợp Với Bạn

Biên độ A (cm, dm,mm, m.....)

+ Ý nghĩa: Là li độ rất đại

+ Công thức: A = xmax =A=lqd2=ST4

+ Đặc điểm: A>0

dựa vào vào cách kích say mê dao động

2.Tần số góc ω(rad/s) (tần số)

+ Ý nghĩa : Đặc trưng cho khả năng thực hiện dao động nhanh hay chậm chạp (ví dụ 4Hz với 2Hz)

+ Công thức: ω = 2πf = 2πω(Con rung lắc lò xoω=km: , nhỏ lắc đơn:ω=gl )

+ Đặc điểm: ω>0

3. Trộn dao động: (ωt+φ)_ rad

+ Ý nghĩa: Pha giao động (ωt+φ)tại thời điểm t: xác định trạng thái dao động tại thời gian đó

Pha lúc đầu φ(Pha tại thời điểm t = 0): xác minh trạng thái tại thời điểm ban đầu

+ Đặc điểm:

- Giới hạn: -ππ (phụ thuộc vào điều kiện ban đầu)

-Có hai xấp xỉ x1 = A1 cos(ωt+φ1) cùng x2 = A2 cos(ωt+φ2)

=> Δφ = φ2 - φ1 (Độ lệch pha của nhị dao động)

Δφ = 2kπ (số chẵn lần π): hai xấp xỉ cùng phax1A1=x2A2 Δφ= π+2kπ (số lẻ lần π): hai dao động ngược phax1A1=-x2A2 Δφ= π2+2kπ: hai xấp xỉ vuông pha (sin2φ+cos2φ= 1)x12A12+x22A22=1 -π π: Δφ>0(tức j2> j­1): 2 mau chóng pha hơn 1

Δφ21 ): 2 trễ pha rộng 1

III. CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1. Li độ của xấp xỉ điều hòa:

- phân biệt : Li độ với tọa độ:

Li độ là tọa độ trong hệ trục tọa độ cội tọa độ tại vị trí cân nặng bằng

- Phương trình li độ của xấp xỉ điều hòa:

x = Acos(ωt+φ)

- mô tả:

+ lúc đi từ cân bằng ra biên thì: |x| tăng và ngược lại

- Đồ thị: Đồ thị của toạ độ theo thời hạn là đường hình sin

- quỹ đạo của giao động điều hòa là một đoạn thẳng

2. Gia tốc của dao động điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: v = - ωA sin(ωt+φ) = ωA cos(ωt+φ+π2)

(Trong kia ωA là biên độ của vận tốc, φ+π2là trộn của vận tốc )

- đối chiếu với li độ : vận tốc biến thiên điều hòa, cùng tần số, mau chóng pha hơn x : π2 (vuông pha với x)

- Biểu thức tương tác với li độ:x2A2+v2vmax2=1 x2A2+v2ω2.A2=1x2+v2ω2=A2

- Đồ thị của tốc độ theo thời gian là con đường hình sin

tốc độ theo li độ là 1 đoạn thẳng

- diễn đạt định tính trở thành thiên của vận tốc:

+ Chiều của vận tốc: luôn luôn cùng chiều đưa động

+ Khi hoạt động từ biên về vị trí thăng bằng (|x|¯=> |v|­): tốc độ tăng

+ trên vị trí cân đối (x = 0=> |v|max = ωA ): vận tốc lớn độc nhất (Vận tốc hoàn toàn có thể cực đại hoặc rất tiểu)

+ Tại vị trí biên: vận tốc bằng ko (Tốc độ bé dại nhất)

3. Tốc độ của xê dịch điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: a = - ω2 A cos(ωt+φ) = ω2 A cos(ωt+φ+π)

(Trong đó ω2A là biên độ, φ+π là trộn của tốc độ )

- So sánh

+ cùng với li độ : vận tốc biến thiên điều hòa cùng tần số, ngược pha với li độ

+ với vận tốc: tốc độ biến thiên điều hòa cùng tần số, sớm pha π2 so với gia tốc (vuông trộn với vận tốc)

- Biểu thức:

+ contact với li độ: a = -ω2x

+ liên hệ với tốc độ : a2amax2+v2vmax2=1v2ω2.A2+a2ω4.A2=1

- Đồ thị của gia tốc theo thời gian là mặt đường hình sin; theo li độ là một trong những đoạn thẳng; theo vận tốc là một trong những elíp

- diễn đạt định tính trở nên thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng

+ Khi hoạt động từ biên về vị trí cân bằng hoạt động nhanh dần

+ tại vị trí cân bằng (x =0=>a = 0) tốc độ bằng không

+ Tại vị trí biên gia tốc có độ lớn cực lớn (|x|= A => |a|max = ω2A)

¨Chú ý: dao động điều hòa không là chuyển động thẳng thay đổi đều (vì a chưa phải là hằng số)