Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Nhà Nước Thời Nguyễn

     

1. Khái lược về tổ chức bộ máy nhà nước thời Nguyễn (1802-1884)

- sau khi đánh bại công ty Tây Sơn, Nguyễn Ánh tùy chỉnh vương triều Nguyễn (1802-1945). Về thể chế chính trị, cơ chế quân nhà tập quyền của triều Nguyễn gắn với 4 đời vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, từ Đức. Năm 1884, bên Nguyễn xong xuôi thời kỳ độc lập, từ bỏ chủ, đổi thay tay không nên cho tổ chức chính quyền thực dân. Quy trình tiến độ 1802-1884 là thời kỳ độc lập, tự nhà của vương vãi triều Nguyễn. Kế thừa những di sản từ mô hình thể chế chủ yếu trị cùng tổ chức cỗ máy chính quyền trước đó, bên Nguyễn cấu hình thiết lập được thiết chế quân công ty với tính tập quyền tối đa trong lịch sử chính trị Việt Nam.

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời nguyễn

*

- cỗ máy chính quyền ngày càng hoàn thành xong từ thời Nguyễn Ánh với Minh Mạng.

+ Năm 1802 khi lên ngôi Nguyễn Ánh sẽ tổ chức bộ máy chính quyền từ trung ương đến những địa phương quy củ chặt chẽ. Tổ chức các đơn vị hành chính: toàn nước được tạo thành ba vùng: Bắc Thành, Gia Định thành và các trực doanh vì triều đình trực tiếp quản lí lý.

+ Dưới thời Gia Long (1802-1819), tổ chức cỗ máy nhà nước được chấn chỉnh dần nhằm mục tiêu xây dựng một thể chế quân chủ quan liêu chuyên chế. Bộ máy chính quyền tw (triều đình) bởi vì vua đứng đầu, cố gắng toàn quyền quyết định mọi các bước lớn của đất nước. Dưới vua bao gồm 6 cỗ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công). Đứng đầu mỗi cỗ là thượng thư , giúp bài toán cho thượng thư có các quan chức tả hữu tham tri, tả hữu thị lang . Mỗi bộ theo phạm vi các bước mà chia thành các ty siêng trách.

+ Đến thời Minh Mạng, năm 1831 – 1832, cỗ máy chính quyền hoàn hảo hơn, Minh Mạng chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ. bộ sản phẩm công nghệ hành chính trung ương nhà Nguyễn được cải tổ mạnh mẽ. Các cơ quan hành bao gồm từ trung ương đến địa phương được bố trí và cải tiến song tuy nhiên với việc định lại những giai chế phẩm trật. Thời kỳ này, vua nắm đều quyền hành vào tay, bên dưới vua là viện Cơ mật tư vấn vua về các vấn đề quốc sự, Lục bộ tức sáu cơ quan Hành pháp điều hành câu hỏi hành chính trên toàn quốc, cùng Đô cạnh bên viện là cơ quan Tư pháp giám sát vận động của Lục bộ từ địa phương mang lại trung ương, Nội các giúp vua coi duy trì giấy tờ, ấn tín, và các cơ quan chuyên môn khác như Lục tự, Tôn nhân phủ, Khâm thiên giám, Quốc sử quán, Vũ khố, v.v. Thời Minh Mạng, tổ chức triển khai hành chính tw đã được cách tân khá hoàn hảo như sau: 

+ Ở trung ương, những cơ quan lại trực thuộc nhà vua gồm có: Tam Nội viện (sau biến đổi Văn thư phòng và Nội các) đảm nhiệm tác dụng văn phòng; Viện cơ mật dự bàn những bài toán cơ mưu trọng yếu thuộc nhà vua; Lục cỗ (Binh, Hình, Lễ, Lại, Công, Hộ) được bên vua giao cai quản các lĩnh vực quan trọng nhất của nhà nước về chủ yếu trị, quân sự, tởm tế, văn hóa, xã hội. Trong khi còn có các cơ quan chuyên môn (tự, giám, quán, phủ, tào…); những cơ quan tứ pháp và giám sát (Đại lý tự, Đô giáp viện…)

+ Về cơ cấu tổ chức các cơ quan thống trị nhà nước ở các địa phương tự thời Minh Mạng có khá nhiều thay đổi, nhằm mục tiêu củng cố cơ chế quân chủ chuyên chế và nước nhà thống nhất. Các đơn vị hành bao gồm cấp thành, trấn bị kho bãi bỏ, thống nhất tên thường gọi các đơn vị chức năng hành chính cấp trung gian trong toàn nước là các tỉnh và tỉnh, huỷ bỏ cả tên gọi doanh sinh sống miền Trung.


a. Đối nội

- Quan lại được tuyển chọn bằng khoa cử.

Xem thêm: Phân Supephotphat Kép Thực Tế Sản Xuất Được Thường Chỉ Có 40 P2O5

- Năm 1815, ban hành bộ luật Hoàng triều cơ chế lệ (luật Gia Long) với ngay gần 400 điều. Đứng đầu từng tỉnh phệ là chức tổng đốc, còn những tỉnh nhỏ dại là chức tuần phủ.

- xuất bản quân đội to gan lớn mật với 4 binh chủng, vật dụng vũ khí đầy đủ… Xây dựng hệ thống trạm ngựa chiến trong toàn quốc để kịp thời đưa tin tức.

- Thần phục bên Thanh, bắt Lào với Chân Lạp thần phục, “đóng cửa” cùng với phương Tây.

- Chia cả nước làm 30 tỉnh cùng 1 đậy trực ở trong (Thừa Thiên).

Xem thêm: Lý Thuyết Sử 11: Bài 3 Trung Quốc Lịch Sử 11 Bài 3: Trung Quốc

=>Đó là cơ chế chuyên chế, bảo thủ, không nên lầm, không đáp ứng nhu cầu được yêu cầu phát triển tài chính – xã hội nước nhà và xu thế thời đại.

b. Đối ngoại

+ Đối với đơn vị Thanh, những vua Nguyễn thuần phục, nhiều cơ chế của đơn vị Thanh được vua Nguyễn rước làm mẫu mực trị nước

+ Nhà Nguyễn dần thu thon các buổi giao lưu của thương nhân phương Tây tuy nhiên họ vẫn đến sắm sửa ở các hải cảng, dẫu vậy nhà Nguyễn không cho tất cả những người phương Tây mở cửa hàng. Bọn họ chỉ được ra vào một trong những cảng quy định. - Về sau, đơn vị Nguyễn đã thực hiện chính sách “ bế quan lại tỏa cảng”, lắc đầu mọi tiếp xúc với các nước phương Tây