Ví Dụ Về Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Cái Chung Và Cái Riêng

     

LỜI MỞ ĐẦU TIỂU LUẬN VẬN DỤNG MỐI quan lại HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI tầm thường VÀ CÁI RIÊNG

MỤC LỤC

Lý do chọn đề tài

Mục đích nghiên cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu

NỘI DUNG

Các khái niệm

Quan hệ biện hội chứng giữa cái chung và dòng riêng

III: Ý nghĩa phương pháp luận

IV: thực tiễn vấn đề chuyển động phát triển phẩm chất năng lượng của học sinh tiểu học tập ở nước ta hiện nay

V: Áp dụng quan hệ biện bệnh giữa cái chung và chiếc riêng trong hoạt động phát triển phẩm chất năng lực của học sinh tiểu học tập ở việt nam hiện nay

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vì sao chọn đề tài

“Trong sự nghiệp thay đổi đất nước, tiến lên kiến tạo chủ nghĩa buôn bản hội ở việt nam với phương châm dân giàu nước mạnh, làng mạc hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hiện nay nay, con bạn là nguồn nhân lực yếu tố đặc trưng và lâu dài hơn hàng đầu, quyết định đến sự trở nên tân tiến nhanh, kết quả và bền chắc của đất nước. Họ phải xác định rằng con bạn vừa là mục tiêu vừa là rượu cồn lực của phạt triển tài chính xã hội. Với ý kiến của quản trị Hồ Chí Minh nhận định rằng sự nghiệp trồng bạn ngy từ khi là những mầm non của đất nước phải đước thân yêu và huấn luyện và giảng dạy để có thể có một nền móng kiên cố trong quá trình phát triển nước nhà để tạo thành những con người có trí thức và đạo đức”.

Bạn đang xem: Ví dụ về mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng

“Và từng cá nhân, gia đình, đơn vị trường như thôn hội có vai trò quan trọng đặc biệt trong vận động phát triển phẩm chất năng lượng của học sinh các cấp của nước ta đặc trưng vấn đề được quan tâm hơn cả là cấp giáo dục đào tạo tiểu học. Lúc mà các em bước đầu tiếp xúc với những kiến thức làng mạc hội”. Theo quan điểm của triết học tập Mác – Lê nin: “Cái riêng mở ra chỉ mãi mãi trong khoảng thời hạn nhất định với khi nó mất đi vẫn không khi nào xuất hiện tại lại, mẫu riêng là mẫu không lặp lại. Cái phổ biến tồn tại trong vô số cái riêng, khi một chiếc riêng nào đó mất đi thì những cái thông thường tồn tại ở dòng riêng sẽ không còn mất đi, nhưng mà nó vẫn còn đấy tồn trên ở những cái riêng khác”. Để tìm làm rõ hơn về mục đích của mối quan hệ của cái chung và mẫu riêng vào các vận động phát triển pẩm chất của học sinh ngày nay đề xuất em chọn chủ đề: “Vận dụng quan hệ biện hội chứng giữa cái chung và dòng riêng trong chuyển động phát triển phẩm chất năng lực của học sinh tiểu học tập ở vn hiện nay.”

Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo: Giáo trình Những nguyên tắc cơ bạn dạng của nhà nghĩa Mác – Lênin (dành cho sinh viên đại học, cđ khối không chuyên ngành Mác – Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh), Nxb. Thiết yếu trị Quốc gia, Hà Nội, 2009

*
TIỂU LUẬN VẬN DỤNG MỐI quan tiền HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI tầm thường VÀ CÁI RIÊNG

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: áp dụng mối dục tình biện triệu chứng giữa cái phổ biến và mẫu riêng trong pháp biện triệu chứng duy trang bị của Mác – Lênin để gia công rõ phát triển phẩm chất năng lượng của học viên tiểu học ở Việt Nam bây giờ đối với xã hội trong tương lai của những em học tập sinh, bên cạnh đó vai trò của gia đình, nhà trường với xã hội tỏng việc tác động để trẻ em phát huy được các phẩm chất tốt, năng lực cần phải có của công dân tốt cho xóm hội mai sau.

3. Trách nhiệm nghiên cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu:

+ Nêu được những cơ sở lý luận liên quan đến vận dụng mối quan hệ giới tính biện hội chứng giữa cái thông thường và chiếc riêng của tiết học Mác-Leenin

+ Nêu thực tế trong chuyển động phát triển phẩm chất năng lực của học sinh tiểu học ở nước ta hiện nay

+ Vận dụng các quan điểm và mối quan hệ biện bệnh giữa cái chung và mẫu riêng của tiết học Mác-Lênin vào trong hoạt động phát triển phẩm chất năng lượng của học sinh tiểu học tập ở vn hiện nay

NỘI DUNG VẬN DỤNG MỐI quan HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI phổ biến VÀ CÁI RIÊNG

I. Các khái niệm

“Thế giới đồ gia dụng chất bao bọc con bạn tồn tại bởi muôn vàn những sự kiện, sự vật, hiện tượng kỳ lạ rất khác biệt về màu sắc sắc, trạng thái, tính chất, hình dáng, kích thước,.. Nhưng đồng thời giữa bọn chúng cũng có rất nhiều những sệt điểm, trực thuộc tính bình thường giống nhau.

+ mẫu riêng là phạm trù triết học tập dung dể duy nhất sự vật, hiện tại tượng, một quy trình riêng lẻ cố định trong nhân loại khách quan”

+ Ví dụ: ngôi nhà, cái bản, hiện tượng ô nhiễm môi trường, vượt trình nghiên cứu và phân tích thị trường của một công ti

“Sự tồn tại cá thể của chiếc riêng cho biết thêm nó tiềm ẩn trong các cấu tạo sự vật dụng khác. Tinh hóa học này được biểu đạt bằng có mang cái đơn nhất. Cái đơn nhất là một phạm trù triết học tập dung để chỉ đa số nét , số đông mặt, đông đảo thuộc tỉnh chỉ tồn tại ở một kết cấu vật chất nhất định cùng không tái diễn ở kết cấu vật hóa học khác. Tính cách của một người, vân tay, nền văn hóa của một dân tộc …. Là các cái đơn nhất. Như vậy, cái cá biệt không phải là 1 sự vật, một hiện tại tượng riêng lẻ mà nó vĩnh cửu trong dòng riêng. Nó chỉ là đặc thù của cái riêng.

+ Cái tầm thường là phạm trù triết học dùng để làm chỉ số đông thuộc tính phổ biến không những có tại một kết cấu vật chất nhất định, nhiều hơn được lặp lại trong vô số nhiều sự vật, hiện tượng lạ hay quy trình riêng lẻ khác”

Ví dụ: Cái thông thường của người vn là gồm một lòng lồng nàn yêu thương nước, tỉnh giấc thần câu kết dân tộc, sẵn sàng hi sinh toàn bộ để đảm bảo an toàn nền chủ quyền của nước nhà.

+ “Cái bình thường của nhà nghĩa tư phiên bản là bóc tách lột quý hiếm thặng dư của công nhân làm cho thuê.

Học viện bao gồm trị đất nước Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình cao cấp lý luận thiết yếu trị, Triết học Mác – Lênin, Nxb. Lý luận chủ yếu trị, Hà Nội, tr.7- 50.

Học viện thiết yếu trị- hành chính quanh vùng I, Khoa Triết học, Giáo trình Triết học Mác- Lênin, tập 1, Nxb bao gồm trị Quốc gia, Hà Nội, 2010, tr.102 – 144.

+ Cái đơn lẻ là một phạm trù triết học chỉ hầu hết mặt, phần lớn thuộc tính … chỉ có tại một sự vật nhưng mà không lặp lại ở sự đồ khác”

Ví dụ: “Đều là cây tuy vậy sao mỗi một số loại cây lại đặc điểm khác nhau. Chẳng hạn đều là hồng đỏ nặng mùi hương thoang thoảng, huê hồng vàng gồm mùi hương thơm ngát, hoa hồng xanh hương thơm hương ngay sát gũi, kiêu sa”.

* Phân biện loại chung bản chất và cái bình thường không bản chất:

Khái niệm: “Cái tầm thường không bản chất là cái tầm thường thường do sự ngẫu hợp nhưng có

Có thể như chiếc chug thực chất với phạm trù vật chất của công ty nghĩa duy đồ gia dụng là thiết bị chất luôn luôn vận động. Như vậy, tính tái diễn là đặc trưng của của dòng chung tính chất này cho biết thêm những mặt, gần như mối liên hệ cơ phiên bản chi phối nhiều quá trình vật chất khác nhau. Nó cho ta một ý kiến sự thiết bị trong mối contact qua lại , nối liền với nhau”

Ví dụ: Cuộc giải pháp mạng là cái chung, đó là sự thay đổi từ tính năng này sang cái khác tân tiến hơn. Nhưng trong những cuộc bí quyết mạng thì có không ít loại (cách mạng tứ sản , biện pháp mạng dân tộc dân chủ), đó là các cái riêng.

+ “Còn cái chung thực chất lại là cái phổ biến giống nhau của nhiều sự vật dụng hiện tượng mang ý nghĩa cơ bản là đặc trưng để dìm dạng một sự vật hiện tượng kỳ lạ nào đó”

“Ví dụ: cái chung của các loại cây là quy trình quang hợp, hô hấp, thương lượng chất với môi trường xung quanh. Nếu một chiếc cây nào mà không có những điểm lưu ý đấy sao nhỏ gọi là cây nữa. Hoặc như ở con fan cái chung bản chất chính là tình cảm, quan hệ với gia đình, xã hội.”

II. Quan hệ tình dục biện chứng giữa cái bình thường và mẫu riêng

“Những nhà phân tích triết học Mác – Lenin kể đến bao gồm hai quan điểm trái ngược nhau về quan hệ giữa “cái riêng” với “cái chung”, sẽ là phái duy thực với phát duy danh. Triết học Mác – Lênin cho rằng, cả ý niệm của phái duy thực và phái dư danh gần như sai lầm ở phần họ đã tách bóc rời dòng riêng khỏi cái chung, hoàn hảo hóa dòng riêng khước từ cái chung, hoặc ngược lại.”

Phái duy thực

“Phải duy thực là trường phái triết học có chủ kiến về mối quan hệ giữa cái phổ biến và loại riêng , theo phái này thì dòng riêng chỉ tồn tại lâm thời thời, thoáng qua, không phải là mẫu tồn trên vĩnh viễn, chỉ có cái chung new tồn trên vĩnh viễn, thiệt sự chủ quyền với ý thức của nhỏ người. Cái thông thường không nhờ vào vào dòng riêng, mà còn sinh ra dòng riêng. Cái chung là các ý niệm lâu dài vĩnh viễn bên cạnh những dòng riêng chỉ có đặc điểm tạm thời, cái riêng vị cái bình thường sinh ra”

Phái duy danh

“Phái duy Phái duy danh mang lại rằng, chỉ tất cả cái riêng trường tồn thực sự, còn cái phổ biến là những tên thường gọi trống rỗng, vị con người đặt ra, không phản ánh cái gì trong hiện nay thực. Quan điểm này không phê chuẩn nội dung khách quan của các khái niệm. Hầu hết khái niệm ví dụ đôi lúc không có ý nghĩa gì trong cuộc sống thường ngày của nhỏ người, chỉ là đa số từ trống rỗng, không cần thiết phải nhọc lòng tìm hiểu. Ranh mãnh giới giữa nhà nghĩa duy thiết bị và công ty nghĩa duy vai trung phong bị xóa nhòa và con bạn không phải phải để ý đến cuộc đấu tranh giữa những quan điểm triết học nữa.

Xem thêm: Dàn Ý Cảm Nhận Của Em Về Bài Thơ Cảnh Ngày Hè (Nguyễn Trãi), Just A Moment

*
TIỂU LUẬN VẬN DỤNG MỐI quan liêu HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÁI tầm thường VÀ CÁI RIÊNG

Học viện bao gồm trị- hành chính khu vực I, Khoa Triết học, Giáo trình Triết học Mác- Lênin, tập 1, Nxb bao gồm trị Quốc gia, Hà Nội, 2010, tr.102 – 144.

Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo: Giáo trình những nguyên lý cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác – Lênin (dành mang lại sinh viên đại học, cđ khối không chăm ngành Mác – Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh), NXB thiết yếu trị giang sơn Sự thật.

Bộ giáo dục và Đào tạo: Giáo trình những nguyên tắc cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác – Lênin (dành mang lại sinh viên đại học, cao đẳng khối không siêng ngành Mác – Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh), NXB chủ yếu trị nước nhà Sự thật.

Học viện chủ yếu trị non sông Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình thời thượng lý luận chính trị, Triết học Mác – Lênin, Nxb. Lý luận thiết yếu trị, Hà Nội, tr. 50-74.

III: Ý nghĩa phương thức luận

Cụ thể là:

“Thứ nhất, cái thông thường chỉ trường thọ trong chiếc riêng, thông qua cái riêng rẽ mà bộc lộ sự tồn tại của mình. Nghĩa là không tồn tại cái phổ biến thuần túy tồn tại bên phía ngoài cái riêng. Chẳng hạn, không có sinh viên nói thông thường nào tồn tại bên cạnh sinh viên ngành kinh tế tài chính đầu tư, sv ngành kinh tế phát triển… nào thì cũng phải đến trường học tập tập, nghiên cứu, thi tuyển theo nội quy nhà trường.

Thứ ba…

Thứ tư…

Ngược lại, dòng cũ thuở đầu là chiếc chung, cái thịnh hành nhưng sau đây do không tương xứng với đk mới đề nghị mất dần đi và biến đổi cái đơn nhất.

Từ viêc phát hiện mối qua hệ biễn bệnh giữ cái tầm thường và chiếc riêng. Triết học mác – Leenin nêu ra một số chân thành và ý nghĩa có phương pháp luận cho mối quan hệ này để áp dụng vào trong thực tế và tư duy, cụ thể là:

“Chỉ có thể tìm cái tầm thường trong cái riêng, xuất phát điểm từ cái riêng, từ đa số sự vật, hiện tượng lạ riêng lẻ, không được xuất phát điểm từ ý ước ao chủ quan liêu của nhỏ người bên ngoài cái riêng do cái bình thường chỉ mãi sau trong chiếc riêng, thông qua cái riêng biệt để biểu thị sự mãi sau của mình.

Cái tầm thường là dòng sâu sắc, cái bản chất chi phối mẫu riêng, buộc phải nhận thức phải nhằm mục đích tìm ra cái chung và trong hoạt động thực tiễn phải phụ thuộc vào cái tầm thường để tôn tạo cái riêng. Trong vận động thực tiễn nếu thiếu hiểu biết nhiều biết những nguyên lý chung (không đọc biết lý luận), sẽ không còn tránh khỏi rơi vào hoàn cảnh tình trạng chuyển động một biện pháp mò mẫm, mù quáng.

Trong quá trình trở nên tân tiến của sự vật, giữa những điều kiện nhất quyết ( cái 1-1 nhất) hoàn toàn có thể biế thành (cái chung) và ngược lại ( chiếc chung) có thể biến thành ( cái đơn nhất), nên trong chuyển động thực tiễn hoàn toàn có thể và nên tạo điều kiện dễ dãi để ( cai 1-1 nhất) có ích cho con tín đồ trở thành ( cái chung) với ( chiếc chung) vô ích để trở thành (cái đơn nhất).”

Trong bút ký Triết học, Leenin viết:

“Người nào hợp tác vào những sự việc riêng trước Khi giải quyết và xử lý vấn đề chung, thì kẻ đó, trên mỗi bước đi, sẽ không sao kiêng khỏi đông đảo vấp váp sự việc chung một bí quyết không từ bỏ giác. Nhưng mù quáng vấp nên những điều này trong trường phù hợp riêng có nghĩa là đưa ra những chính sách cua rmifnh mang lại chỗ tất cả sự giao động tồi tệ nhất và mất đi hẳn phần đông nguyên tắc.” – Lê – nin –

IV: trong thực tế vấn đề chuyển động phát triển phẩm chất năng lực của học sinh tiểu học tập ở nước ta hiện nay.

Xem thêm: Điều Kiện Tự Nhiên Của Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây, Thuận Lợi Cho Ngành Kinh Tế Nào

“Với hầu hết thành tựu mới về phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học với kiểm tra, review được tác giả khai quật dựa trên căn cơ của trung ương lí học hiện đại. Từng phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học cùng kiểm tra, nhận xét được phân tích, hướng dẫn và kim chỉ nan tổ chức theo quan điểm Giáo dục học hiện nay đại: dạy dỗ học lành mạnh và tích cực dựa trên căn nguyên tổ chức hoạt động học. Hơn nữa, lúc học ngừng modul này học viên bao gồm thể: được hỗ trợ kiến thức: trình bày được phát âm biết thông thường về dạy dỗ học phạt triển năng lực và phẩm hóa học học sinh. Khác nhau được giữa dạy dỗ học tiếp cận câu chữ với tiếp cận phương châm và tiếp cận năng lực. Gọi được chương trình

Bộ giáo dục và Đào tạo: Giáo trình những nguyên lý cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác – Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chăm ngành Mác – Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh), NXB chính trị non sông Sự thật.