VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG BÌNH PHƯƠNG CÁC SỐ LẺ TỪ 1 ĐẾN N

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến n

*

*

uses crt;

var i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

t:=0;

for i:=1 khổng lồ 2*n do 

 if i mod 2=1 then t:=t+sqr(i);

writeln(t);

readln;

end.


*

*

Bài 1 : Viết lịch trình Pascal nhập vào 10 số thực bất kì , in ra màn hình tổng bình phương của những số âm Bài 2 : Viết chườn trình nhập vào số n số từ nhiên trước tiên , tính tổng những số chẵn bao gồm trong hàng số in kết quả ra màn hình Bài 3 : Viết bác trình nhập vào trong 1 mảng những số nguyên bất cứ , in ra màn hình hiển thị các số là số dương nhưng mà là số lẻ Giúp mk với mn ơi , mk đang buộc phải gấp Cảm ơn mn nhiều


Xem thêm: Tình Yêu Thương Là Gì? Ý Nghĩa Của Tình Yêu Thương Trong Cuộc Sống Như Thế Nào?

Bài 1 : Viết lịch trình Pascal nhập vào 10 số thực bất kỳ , in ra screen tổng bình phương của những số âm 

Bài 2 : Viết chườn trình nhập vào số n số từ bỏ nhiên đầu tiên , tính tổng các số chẵn bao gồm trong dãy số in kết quả ra màn hình 

Bài 3 : Viết bác bỏ trình nhập vào một mảng các số nguyên bất kì , in ra màn hình hiển thị các số là số dương nhưng mà là số lẻ 

Giúp mk với mn ơi , mk đang yêu cầu gấp Cảm ơn mn nhiều


Viết lịch trình tính tổng n số tự nhiên trước tiên với n nhập ra từ bàn phím (đây là lịch trình C++ ấy ạ)


viết công tác nhập số n, nếu như n là số chẵn thì tính tổng các số chẵn từ một tới n, nếu n là số lẻ thì tính vừa đủ cộng các số lẻ từ là 1 tới n.

 


Viết chương trình nhập số n, trường hợp n là số chẵn thì tính tổng những số chẵn từ là 1 tới n, ví như n là số lẻ thì tính trung bình cộng những số lẻ từ một tới n


+1000+thì+dừng).+Hỏi+cộng+bao+nhiêu+số?Hãy+Tìm+lỗi+trong+chương+trình+và+sửa+lỗi+viết+lại+chương+trình+cho+đúng:Prog...">


Xem thêm: Em Hay Nêu Đặc Điểm Khí Hậu Ôn Đới Hải Dương Ôn Đới Lục Địa Địa Trung Hải

Cho công tác Tính Tổng các Số thoải mái và tự nhiên Từ S=1+2+3+ ...... (Khi Tổng S trước tiên > 1000 thì dừng). Hỏi cộng bao nhiêu số?Hãy tìm kiếm lỗi trong lịch trình và sửa lỗi viết lại chương trình mang đến đúng:Program tinh_tong;Var n S: IntegerBeginn: 0;S = 0;While S 1000 la’, S); Readln;End.

Cho lịch trình Tính Tổng các Số tự nhiên và thoải mái Từ S=1+2+3+ ...... (Khi Tổng S đầu tiên > 1000 thì dừng). Hỏi cộng bao nhiêu số?