Tính Tổng Nguyên: S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/N

     

Nhap n > 0: 5S = 2.283334


Bạn đang xem: Tính tổng nguyên: s = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

Previous article
Next article
19 Comments on Tính tổng nguyên: S = 1 + 50% + 1/3 + 1/4 +… 1/n

*
hongMarch 13, 2017 at 7:29 am
tại sao địa điểm tính tổng lại bắt buộc dùng lốt += thì mới rất có thể ra hiệu quả đung ak


Log in lớn Reply
*
Tuan AnhApril 20, 2017 at 10:13 pm

em thiếu hiểu biết cái địa điểm này lắm. Lý do lại là (float)i vậy ?


Log in to lớn Reply
*
VietVHApril 21, 2017 at 10:55 pm
Tuan Anh,Xét phép toán a = b/c = 5/2 = 2Nếu b và c là số nguyên thì đây là phép chia lấy phần nguyên.Do vậy, phải ép kiểu đến b hoặc c là số thực hình dáng float. Để phép phân tách a = b/c = 5/2 = 2.5


Log in to lớn Reply
*
sstrrikerrMay 19, 2019 at 8:47 am

thế vì sao không khai báo float từ đầu lun ạ ^^


Log in lớn Reply
*
VietVHMay 20, 2019 at 9:48 pm
sstrrikerr, ý chúng ta là khai báo biến hóa n là hình trạng float.Nếu n là float thì ko được bởi biểu thức trong khoảng lặp for phải là số nguyên


Log in to Reply


Xem thêm: Những Tin Nhắn Hài Hước Qua Điện Thoại, Tổng Hợp 20+

*
DungNovember 12, 2017 at 11:59 am

tại sao đề nghị float s=0 ạ


Log in to Reply
*
ThườngMarch 30, 2019 at 9:53 pm

#includeint main () int a,i;float s=0;do printf (“gia tri cua a “);scanf (“%d”,&a);while (afor (i = 1; i s += 1/(float)i;printf ("Tong S = %.2f ",s);

return 0;}Cho e hỏi chút về chỗ lệnh printf cuối cùng ạ. Tại sao lệnh printf lúc nằm ngoài dấu chỉ cho một giá trị và khi lệnh printf nằm vào dấu lại mang đến nhiều hơn 1 giá trị ạ? Em cảm ơn


Log in to lớn Reply
*
VietVHMarch 31, 2019 at 4:55 am

Hi Thường,

>Cho e hỏi chút về chỗ lệnh printf cuối cùng ạ. Tại sao lệnh printf lúc nằm ngoài dấu chỉ cho một giá trị và khi lệnh printf nằm vào dấu lại cho >nhiều hơn 1 giá trị ạ? Em cảm ơn

Nếu đặt printf vào là trong tầm lặp for => câu lệnh print được gọi các lần.


Log in to Reply
*
ThườngApril 1, 2019 at 9:28 pm

Dạ, em cảm ơn ạ. Vậy phiền ad trả lời dùm e thêm một câu nữa nha. Em k hiểu tại sao lại dùng lệnh lặp vị while ở phần đầu bài ạ? Em thấy bỏ phần đó ra thì chương trình vẫn chạy đúng ạ?


Log in khổng lồ Reply

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in lớn post a comment.


Search for:
Video course
1. 100 C/C++ interview questions2. 500 C/C++ quiz 3. Learning C++ throughout game4. Deep learning


Xem thêm: Tải Mẫu Đơn Xin Việc Có Dán Ảnh Chuẩn & Chuyên Nghiệp, Đơn Xin Việc Mẫu Chuẩn Có Dán Ảnh

Contact us
gmail.comSkype: vietvh004