TIẾNG ANH 6 TẬP 2

     
Bạn đã dành đến giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng ký tài khoản, chúng ta cũng có thể xem tổng thể nội dung trả lời


Bạn đang xem: Tiếng anh 6 tập 2

Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký thông tin tài khoản depsangtrong.com.Xem toàn cục các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với đội ngũ cô giáo depsangtrong.com bằng phương pháp Đăng ký thông tin tài khoản ngay bây giờ
*
Đăng ký với Google
*
Đăng cam kết với Facebook
*Xem thêm: Phân Tích Hào Khí Đông A Qua Bài Thơ Tỏ Lòng Chọn Lọc Hay Nhất

*

*
doan man
My favorite school is a beautiful school. It is a big and large school. The school has many trees và there has enough stadiums và sporting yards for students lớn play. The thing I expect the most, that is a great learning school with many modern equipments. One more thing, the students of the school are friendly và helpful and the teachers are good too. That"s all of the school in my dream.


Xem thêm: Just A Moment - What Is The Value X Of Sin^3X+Cos^3X=1

My dream school is a school with grass, leaves flowers everywhere. Outside the school gates, a road so many flowers that leads to lớn the port. The school also has rocking ones lớn small for you sit, read a book on the halftime. It also has a greenhouse to grow vegetables, flowers, ... The chairs are placed under the old tree. There will be a fitness pool lớn help your little exercise. The beautiful bird cages are hung under the trees for school more fun. In the classroom, the small flower pots are placed right on the cứa window. I would lượt thích to have a school integration with nature, biến hóa the cool air.Dịch:Ngôi trường ao ước của em là 1 trong những ngôi ngôi trường với cỏ cây, cành hoa ở phần đông nơi. Bên cạnh cổng trường, một con đường không ít hoa dẫn đến cổng. Vào trường còn tồn tại những dòng xích đu làm cho các bạn bé dại ngồi chơi, xem sách vào mọi giờ ngủ giải lao. Nó còn có nhà kính để trồng rau, hoa,...Những mẫu ghế dài được để dưới phần đa gốc cây cổ thụ. Ở sảnh thể dục sẽ sở hữu được một hồ nước bơi sẽ giúp các bạn nhỏ dại rèn luyện sức khỏe. Hầu hết chuồng chim đáng yêu được treo dưới những cái cây đến sân trường thêm vui vẻ. Trong số những lớp học, những chậu hoa nhỏ dại được đặt ngay mặt cứa sổ. Em rất ao ước có một ngôi trường hòa nhập với thiên nhiên, khiến cho không khí đuối mẻ.