WRITE A SHORT EMAIL TO YOUR TEACHER TO SUBMIT YOUR GROUP HOMEWORK FOR THIS WEEK      ( 1

     

We are writing khổng lồ tell you that we may be unable lớn hand in our group homework by Thursday this week và hope that you will give us a new assignment. We feel sure that you will be disappointed about this.

Bạn đang xem: Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week      ( 1

Initially, we gave you our word that we could submit it khổng lồ you by Thursday, thinking that it is a simple task. However, since we started to deal with it, we have found it challenging and off-putting. Although we have spent a huge amount of time và effort on it, we have not managed to lớn handle it successfully.

Xem thêm: Top Advantages Of Living In Cities Or In Countryside Than Free Essays

Now, we hope that you will accept our request that you will give us a new topic and we promise we will submit it to you at the kết thúc of the week.

Xem thêm: Cái Giật Mình Trong Bài Thơ Ánh Trăng, Cảm Nhận Bài Thơ Ánh Trăng Khổ Cuối

Yours sincerely,

………….


Thảo luận


-- Thanks

giải mã 2 :


gmail.comSubmission of group assignments - Group.... - Class.....Homework Group....docx is an attachment.Dear........,Hello, my name is..... I am the group..., class..... leader. I"m writing to send you our literary reflection group assignment.Please find our group assignments for this week attached. This file contains all of our team members" information.Thank you for your consideration.Best wishes,...... (your name)


rất có thể bạn ân cần


giờ Anh

Lớp 8 giúp tôi đi rồi tôi mang đến info .Nói thật luôn không nói sạo thắc mắc 4598860 - depsangtrong.com ...
tiếng Anh Lớp 8 Write a paragraph on the following topic: vì you agree or disagree with the following idea: "with the help of technology, students will benefit greatly from st ...
giờ đồng hồ Anh Lớp 8 Lm hộ bản thân vs ạ hoàn toàn có thể cho bt thì vs cả dấu hiệu nhận bt thì đc k ạmôn Địa líbiography/bai'ografi/tiểu sửphotographynhiếp ảnhbibliography1, bibli 'ogrəf ...
tiếng Anh Lớp 8 air (polluted)... Is not good for your health thắc mắc 4598923 - depsangtrong.com ...
giờ đồng hồ Anh Lớp 8 Vt lại câu theo thể thụ động và dấu hiệu nhận bt thìsteng, y anhcn, dep gy heerbeetnidergoneo thngdihIng M hdng ded la dBy, dinhmột, độ, angderm ut ...

chúng ta có biết?


giờ Anh tốt Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một trong ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ trên Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu.Từ English xuất phát từ Angle, trong số những bộ tộc German sẽ di cư cho Anh (chính từ "Angle" lại khởi đầu từ bán hòn đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)

trọng tâm sự 8


Lớp 8 - Năm thứ tía ở cung cấp trung học cơ sở, học tập bước đầu nặng dần, sang trọng năm lại là năm cuối cấp áp lực nặng nề lớn dần nhưng các em vẫn phải chăm chú sức khỏe nhé!


*

Tiểu học tập Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Phương trình chất hóa học Đề thi & kiểm tra thắc mắc đánh giá sách Read manga English Read novel English Tổng hợp mã giảm ngay Giải chất hóa học bài xích Tập
contact hợp tác hoặc quảng cáo: gmail