Ý Nghĩa Thực Tế Của Phản Ứng Dung Dịch Đất

     

Thế như thế nào là làm phản ứng của hỗn hợp đất? Nêu một trong những ví dụ có chân thành và ý nghĩa thực tế của làm phản ứng dung dịch đất.

Bạn đang xem: ý nghĩa thực tế của phản ứng dung dịch đất


Thế như thế nào là bội nghịch ứng của dung dịch đất? Nêu một vài ví dụ có ý nghĩa thực tế của phản bội ứng dung dịch đất.

Trả lời:

Phản ứng của dung dịch khu đất chỉ tính chua, kiềm hoặc trung tính của đất, người ta cần sử dụng chỉ số pH để đánh giá độ chua của đất, pH là hệ số logarit nồng độ ion H+. PH = -log(H+)

pH càng nhỏ, độ chua càng lớn.

Xem thêm: Nêu Một Vài Ví Dụ Về Thông Tin, Dữ Liệu Và Vật Mang Tin, Thông Tin Là Gì Lấy Ví Dụ

Nếu độ đậm đặc ion = thì pH =7, đất gồm phản ứng trung tính.

nếu > thì pH -> thì pH > 7 thì đất bao gồm phản ứng kiềm 

VD. 

- làm phản ứng dung dịch khu đất gúp cây rất có thể hút được hỗn hợp đất, và giúp đất giữ được chất dinh dưỡng trong đất. Ví dụ như khi bón phân thì ta đề xuất tưới nước để tạo nên dung dịch đất để cây hút được chất dinh dưỡng.

Xem thêm: 3 Khám Phá Thiên Nhiên Kỳ Thú - Hang Sơn Đoòng Tin Học 5, Just A Moment

_ nhờ vào phản ứng của đất, tín đồ ta xác minh được trị số pH của đất, tự đó bao gồm cách trồng cây, cải tạo đất phù hợp. Ví như nếu biết là khu đất chua, ước ao cải tạo để cho đất trung tính hoặc sút chua bạn ta thường bón vôi bột.


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + depsangtrong.com"Ví dụ: "Câu 3 trang 24 SGK công nghệ 10 depsangtrong.com"
Bài giải tiếp theo
Câu 4 trang 24 SGK công nghệ 10
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 23 SGK công nghệ 10
Trả lời thắc mắc Bài 7 trang 24 SGK technology 10

Tải sách tham khảo


*

Sách giáo khoa công nghệ 10


Tải về· 15,7K

Bài giải liên quan


Câu 1 trang 24 SGK công nghệ 10
Câu 2 trang 24 SGK công nghệ 10
Câu 3 trang 24 SGK công nghệ 10
Câu 4 trang 24 SGK technology 10
Trả lời thắc mắc Bài 7 trang 23 SGK công nghệ 10
Trả lời thắc mắc Bài 7 trang 24 SGK công nghệ 10

Bài học tập liên quan


Bài 2: Khảo nghiệm loài cây trồng
Bài 3 + 4: cung cấp giống cây trồng
Bài 5: Thực hành xác minh sức sống của hạt
Bài 6: Ứng dụng technology nuôi ghép mô tế bào trong nhân giống cây cối nông, lâm nghiệp
Bài 7: một số tính hóa học của đất trồng
Bài 8: Thực hành: khẳng định độ chua của đất
Bài 9: phương án cải tạo thành và sử dụng đất xám bạc bẽo màu, khu đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
Bài 10: phương án cải chế tạo ra và áp dụng đất mặn, khu đất phèn
Bài 11: thực hành quan gần kề phẫu diện đất
Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một trong những loại phân bón thông thường
Bài 13: Ứng dụng technology vi sinh trong chế tạo phân bón
Bài 14: thực hành - Trồng cây vào dung dịch
Bài 15: Điều khiếu nại phát sinh, cải cách và phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
Bài 16: Thực hành: dìm biết một vài loại sâu, bệnh dịch hại lúa
Bài 17: ngăn chặn tổng hòa hợp dịch hại cây trồng
Bài 18: thực hành Pha chế hỗn hợp Booc-đô phòng, trừ nấm hại
Bài 19: Ảnh hưởng trọn của thuốc hóa học đảm bảo thực vật mang lại quần thể sinh vật và môi trường
Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh cung ứng chế phẩm bảo vệ thực vật
Bài 21: Ôn tập chương 1

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

nêu một trong những ví dụ có ý nghĩa thực tế của phản ứng hỗn hợp đất