Các bạn giải giúp mình với giải thích sao làm vậy ,dùng công thức gì cho tớ với37

     

("in case" có nghĩa là phòng khi/ trong trường hợp, thường được sử dụng để diễn đạt một tình huống rất có thể xảy ra, sau "in case" là một trong mệnh đề ở bây giờ đơn)

2. It is over six months since John last had his hair cut.

(Cấu trúc S + have/ has +not+ for + time It’s + time+ since + S + last + $V_past simple$)

3. Bill doubted if John would come.

(Chuyển tự câu trực tiếp sang gián tiếp," will" chuyển thành "would". Kế bên ra, ta thường sử dụng if hoặc whether đứng sau động trường đoản cú "doubt", sau if/whether là 1 mệnh đề)

4. Our dog bit the postman.

(Chuyển từ bỏ câu con gián tiếp thanh lịch câu trực tiếp, "our dog" đưa lên quản lý ngữ, the "postman" đưa thành tân ngữ, "was bitten" gửi thành "bit")

 




Bạn đang xem: Các bạn giải giúp mình với giải thích sao làm vậy ,dùng công thức gì cho tớ với37

Thảo luận


hoàn toàn có thể bạn thân mật


tiếng Anh

Lớp 9 -wam sb against + V-ing: cánh báo ai không nên lâm gìA. BÀI TẬP ÁP DỤNGL.Choose the correct answer A, B, C, or D.1. The passenger askedwe landed.A wh ...
giờ đồng hồ Anh Lớp 9 10. James said "Do you want me to lớn send this letter for you".->IVViết lại câu bằng phương pháp chuyên từ bỏ câu truc tiếp sang câu loại gián tiếp1. Phái mạnh said: "I am t" href="https://depsangtrong.com/cau-hoi/2275188.html"> ->10. James said "Do you want me to send this letter for you".->IVViết lại câu bằng phương pháp chuyên từ câu truc tiếp quý phái câu loại gián tiếp1. Phái mạnh said: "I am t ...
tiếng Anh Lớp 9 FOUN VANRCU ĐIỀU KIỆN - CONDITIONAL SENTENCESEsercise Ir phối kết hợp cầu dang ước điều liệo1. He can't go out because he has lớn study for his exam2. She is ...
tiếng Anh Lớp 9 II/ Make sentences based on the given cues.1) Although/ he/ not/ rich/ generous//2) However/ hard/ she/ try/ she/ couldn't/ pass/ driving test//3) In sp ...


Xem thêm: Tình Hình Việt Nam Trước Khi Pháp Xâm Lược Của Thực Dân Pháp

giờ Anh Lớp 9 25. This exercise done has to be by my students. A B C DIV. Give the correct khung of the words i ...

chúng ta có biết?


tiếng Anh xuất xắc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong ngôn ngữ German Tây, được nói từ bỏ thời thời Trung cổ tại Anh, ngày này là lingua franca toàn cầu.Từ English xuất phát từ Angle, giữa những bộ tộc German vẫn di cư cho Anh (chính từ bỏ "Angle" lại bắt đầu từ bán đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)

trọng điểm sự 9


Lớp 9 - Là năm cuối ở cấp cho trung học cơ sở, sắp đề xuất bước vào trong 1 kì thi stress và sắp chia tay các bạn bè, thầy cô và cả kì vọng của phụ huynh ngày càng phệ mang thương hiệu "Lên cung cấp 3". Thật là áp lực nhưng những em hãy cứ đầy niềm tin vào phiên bản thân là sẻ quá qua nhé!


*



Xem thêm: Cho 4L N2 Và 14L H2 Vào Bình Phản Ứng, Hỗn Hợp Thu Được Sau Phản Ứng

Tiểu học tập Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Phương trình chất hóa học Đề thi & kiểm tra thắc mắc đánh giá sách Read manga English Read novel English Tổng hợp mã giảm ngay Giải hóa học bài Tập
contact hợp tác hoặc quảng cáo: gmail